Det syge hus blogpost

Har Hillerød onkologisk “opfundet” deres eget journalsystem?

 

Jeg har d. 16. November 2017 modtaget afgørelsen fra “Styrelsen for patientsikkerhed” (STPS). STPS har bl.a. skrevet i afgørelsen, at “plejen ikke var under normal faglig standard” Dét undrede mig MEGET, så jeg satte mig for at finde ud af hvordan STPS kunne “gå så galt i byen”.

STPS skriver indledningsvist, at “hvor intet andet er anført, henholder man sig kun til journalerne”. Jeg kan så tilføje at “intet andet er anført”.

“Dag til dag” journalerne fra aktindsigt 2013

Min advokat har i 2013 modtaget “dag til dag” journalerne og sendt dem videre til mig i 2015, da jeg erfarede, at der var en verden til forskel på journalerne og min egen dagbog fra samme periode. Jeg printede “dag til dag” journalerne fra 2013 ud for at kigge nærmere på dem. Efter at have nærlæst “dag til dag” journalerne for 2012, så kan jeg bedre forstå, hvorfor Hillerød Hospital har fået journalerne fra 2013 til at “forsvinde”.

Det er til dato Hillerød Hospitals værste forsøg på at få omskrevet virkeligheden !!

Jeg kan oplyse mine læsere om, at “dag til dag” journalerne er sygeplejerskernes håndskrevne “redskab” til at overlevere oplysninger om den daglige pleje. Disse håndskrevne sider sættes i ringbind. Og det er disse sider, som er blevet scannet og sendt til mig.

Det undrede mig at:

OBS 1!) 

Da jeg printede siderne ud fra aktindsigt 2013 skulle der have været 7 ark, fordi sidetal hedder 1a+2b+3a, osv. Indtil 14b. Der var 8 ark!

OBS 2!)

Tilsyneladende har onkologisk afd. indført deres eget sidenummereringssystem, fordi siderne hedder 1a+2b-3a+4b-5a+4b (??) – 5a (igen??) +6a (??) -7a+8b-9a+10b-11a+12b-13a+14b. Se alle “14” (16) sider her:

[real3dflipbook id=”14″]

OBS 3!)

Ark 1 samt ark 5-6-7-8 har været i ringbind (de har huller) det har ark 2+3 IKKE (de har ikke været i ringbind) Ark 4 (5a+6a) er nok mest interessant fordi på forsiden (5a) er der aftryk af huller, det er der ikke på bagsiden (6a), hvilket jo må siges at være mystisk.

OBS 4!)

Ark 4. Side 6a ?? Indholdt info om 3/10 hvori aftensygeplejerske skrev, at jeg gik sent. 4/10-2012 indholdt info fra natsygeplejerske. Ark 5 side 7a  indholdt også info om 3/10-2012 (??) Her beskrives det, at Hanne var blevet instrueret i “klemmedræning”, fordi for hurtig dræning, havde ved første drænering resulteret i ukontrollerbart hosteanfald, som havde været svært at stoppe, samt at jeg var gået sent + dertil en NY info fra natsygeplejerske 4/10-2012. Min advokat har gjort STPS opmærksom på, at det var MIG som alene kom til at stå med ansvaret for Hannes lungetømning 3/10-2012. Han fortalte derimod IKKE, at jeg selv havde medbragt en “bordklemme” fra en arkitektlampe til at regulere dræning med, så konklusion må være, at Hillerød er Danmarks eneste hospital som underviser pårørende i “drænering med bordklemmer fra arkitektlampe” 🤔🤫🤔

OBS 5!)

Der er åbenlyst rettet i sidetallene fra side 1-7 (for at få rækkefølgen til at passe efterfølgende???)

“Dag til dag” journaler fra aktindsigt 2017

I aktindsigt fra STPS er “dag til dag” journalerne at finde gentaget 6 gange i det samlede sagsmateriale. Interessant er det, at ved 4 gentagelse, fik jeg pludselig 9 ark ud (??).

Læs alle (nu 18 sider) her:

[real3dflipbook id=”15″]

Dette var efter at Styrelsen havde bedt Hillerød Hospital om sagsmateriale i forbindelse med behandlingen af min klage, indgivet i januar 2015. Materialet blev fremsendt fra Hillerød til Styrelsen den 19 marts 2015. Dette materiale modtager jeg først gennem materialet fra partshøring fra Styrelsen i marts 2017, og igen via aktindsigt i STPS, novemeber 2017.

Det undrer mig, at:

  • “Dag til dag” journalerne ‘pludselig’ er “vokset” med 2 sider. Endda helt blanke, hullede sider. Er årsagen til dette mon, at Hillerød havde erfaret, at hullerne “ikke passede” og dermed, da de blev bekendt med STPS behandling af klagen, fik travlt med at få siderne – og dermed historien – til at passe?

…Nordsjællands Hospital vil læse, men ikke besvare yderligere korrespondance fra dig…

Jeg ville gerne have forespurgt “Hillerøds kommunikationsrådgiver” (jurist Bodil Dejgaard), om Hillerød stadigvæk underviser i “drænering med bordklemmer fra arkitektlamper”, men i det sidste svar på mine henvendelser til Hillerød Hospital, lyder det ‘kort og brutalt’:

“Jeg kan oplyse, at Nordsjællands Hospital vil læse, men ikke besvare yderligere korrespondance fra dig om Hanne Kjellerups forløb, medmindre der fremkommer nye oplysninger”

Så man kan som hospital åbenbart godt forholde sig retten til ikke at udtale sig, når “lokummet brænder” 🤯. Og man kan åbenbart også stadig forbeholde sig retten til ikke at udlevere at udlevere dokumentation på en konsultativon, hvor vi skulle frasagt os behandling for levercancer.

Man kunne få den grimme tanke, at STPS har nået at ‘advare’ Hillerød Hospital, for at Hillerød skulle have mulighed for at ‘vaske hænder’ og ‘fabrikere’ sagsmaterialet til deres eget forsvar, inden STPS’ afgørelse.

Og hvis jeg skal følge denne meget grimme tanke til dørs: Hvor stiller det så patienter og pårørende? Betyder det, at man er nødt til at bede om en kopi af sin journal og samtlige dokumenter i ens patientforløb, lige efter hvert eneste besøg hos lægen eller på et hospital? Af mistro til at hvis man ikke gør det, så kan ens sagsmateriale nå at blive ‘omredigeret’ adskillige gange, så lægernes/hospitalets fejl/svigt ikke kommer frem i lyset??

Et ordsprog siger, at en løgn ikke bliver til en sandhed af at blive gentaget. Jeg kan så tilføje:

“En løgn bliver kun en endnu større løgn af at blive gentaget.”

Løgnen i “dag til dag” journalerne voksede i hvert fald, efter 4 gentagelser i mit sagsmateriale fra STPS, med 2 sider. Endda helt blanke, hullede sider.