Det Syge Hus

Forord

Den. 26. maj 2013 sendte jeg en mail til daværende regionsrådsformand Vibeke S. Rasmussen. (Kort tid før min kræftsyge kones død) Jeg var rasende, og jeg var frustreret!
Rasende over at de uhelbredelige syge patienter på Nordsjællands hospital, havde fået fortalt at Hillerød ville forsøge at holde patienterne i live så længe som muligt. Det var en løgn! Andre patienter har, som jeg, oplevet at behandlingen var symptomatisk.
Frustreret over at alt hvad der kunne gå galt, gik galt! I omtalte mail, havde jeg 14 kritikpunkter over vores behandling på Nordsjællands hospital. Man tog leverbiopsi men nægtede at fortælle resultaterne til patient/pårørende. Forslag til behandling af følgesygdomme blev ignoreret, med det resultat at patienterne døde af ubehandlede følgesygdomme. Man tog blodprøver med alarmerende tal, uden at reagere på prøverne. Sygeplejerskerne gav patienterne drop via dropnåle, men havde ikke tid til at fjerne de tømte dropposer, med udskiftning af dropnåle til følge konstant. Wc besøg blev overladt til pårørende pga. manglende personale m.m.
Hvis Hospitalsdirektør Bente O. Rørth havde lagt sig fladt ned og sagt undskyld! Og måske sendt en æske chokolade, var jeg aldrig gået videre, og dermed erfaret at vores kvindelige overlæge på onkologisk havde oprettet en ”mødejournal” hvori ”patient, ægtefælle samt deltagende søn havde frasagt sig alt behandling imod Hannes leversygdom”! Hvilket hospitalsdirektøren havde undladt at nævne i sin redegørelse. Det erfarede jeg først 3 år senere i min aktindsigt. Nordsjællands hospitalsdirektør Bente O. Rørth skrev en ”0 fejls redegørelse”!

Mine dagbogsoptegnelser, skrevet på dagen, sammenholdt med alt materiale som ikke er ”forsvundet”, omskrevet, tilføjet eller udeladt, beviser måske ikke hele sandheden! MEN det beviser at:

  1. Det man tror står i patientjournalerne, er ikke det der står!
  2. Dokumentation på at vi havde forelagt en forespørgsel på lægemidlet Iressa, er af ALLE læger, lægesagkyndige, samt STPS jurister blevet undladt/ ignoreret. Kontaktlægen har bevisligt omskrevet lægemidlet Iressa til en anden Kemo. (Som vi heller ikke fik tilbudt)
  3. En kontaktlæge som opretter en udokumenteret ”dødsjournal” hvori ”patient, ægtefælle, samt deltagende søn frasiger sig alt fremtidigt behandling” at så behøver patienten ikke at have været tilstede, eller underskrive nogen erklæring om at man herved ”bekræfter og accepterer” denne beslutning.
  4. På onkologisk har kun en sygeplejerske på 10 dage noteret i patient journalen at dropnål ”var misset”(Tine) ALLE de andre undlod at notere uheldene, hvilket fik STPS til at afgøre at min påstand om de mange skift af dropnåle var udokumenteret!

Min historie foregik i 2012-13, men mine kritikpunkter er aktuelle den dag i dag hvor patientsikkerhed og retssikkerhed er ikke eksisterende i sundhedsvæsenet!

Ikke et eneste af mine kritikpunkter, havde jeg fået medhold i! Jeg konkluderede at et sygehus, som nægter at give lægemidlet Iressa imod levermetastaser, foretager en kikkertoperation, som de efterfølgende siger ikke skal bruges til noget, og lader patienten dø af en ubehandlet syg lever, men ikke har begået nogen fejl!

Må være et sygt hus!