Det Syge Hus

Min hjemmeside er ikke oprettet som et personligt hævntogt mod Hillerød Sygehus og er derfor ikke en hadeside. Det Syge Hus er en belysning af de forhold, som jeg oplevede på Hillerød sygehus. Den er opbygget over mine originale dagbogsoptegnelser (fremstår uredigeret), som blev sendt til advokat i 2013 og sammenholdt med journaler, som jeg fik i august 2016 – samt aktindsigt i alle instanser vedr. min kones sygdomsforløb og død, rekvireret i august/september 2017. Jeg har så uddybet mine oplevelser i forhold til journalerne (og med det samlede materiale fra aktindsigt), som viste en helt andet hændelsesforløb, end hvad jeg havde oplevet.

HVORFOR DET SYGE HUS?

Fordi efter længere tids fejlbehandling af Hannes læge (forvekslede lungecancer med astma og “kold lungebetændelse”) blev vi tilknyttet Hillerød sygehus (omdøbt til “Nordsjællands hospital”). Hospitalet var/er under ombygning til “supersygehus”. Og for at “kvalitetssikre” Hillerød hospital havde daværende regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen nedlagt Helsingør sygehus 5 år tidligere end planlagt, med overbelægning, underbemanding samt kaos til følge. Hvilket fik katastrofale konsekvenser.

Fordi Hillerød hospitals kræft afdeling behandlede sine patienter umenneskeligt – og med så mange svigt, “utilsigtede hændelser og dødsfald” til følge – hvilket fik mig til, da min kone døde d.11/6-2013, kort tid efter at rette henvendelse til ansvarlige politikere, Helsingør dagblad samt TV2 Lorry med 14 kritikpunkter. De 14 kritikpunkter er nu udvidet til 16 (læs kritikpunkterne her).

Fordi i August 2016 har jeg gennemgået ALLE Hannes journaler fra Hillerød og kunne erfare, at i forhold til samtlige af de kritikpunkter, som jeg rejste imod hospitalet i 2013, er der ændret, rettet, udeladt eller tilføjet i en sådan grad, at jeg slet ikke kan genkende mine oplevelser fra hospitalet, som jeg førte dagbog over i samme periode. At Hillerød sygehus derudover har set sig nødsaget til at tilføje et falskt mødenotat (påstande der ikke kan dokumenteres) for at underbygge deres redigerede journaler, er ikke kun groft! DET ER ULOVLIGT !!

Jeg er desværre sikker på, at min historie om Hillerøds grove svigt ikke er enestående. Og mit håb med Det syge Hus er, at flere vil stå frem med deres historier og bidrage til, at flere bliver opmærksomme på, HVOR sygt og korrupt vores sundhedsvæsen er blevet. Jeg troede, at når man kom på hospitalet, så blev man reddet. Virkeligheden var, at uhelbredelige patienter blev behandlet som 3. rangs mennesker. Jeg sad dengang og sidder stadigvæk den dag i dag med en følelse af, at vi blev slagtet på Hillerød. Og hvis man oveni at befinde sig i sit livs værste mareridt i et sundhedsvæsen der har spillet fallit, ikke længere kan stole på den objektivitet, man ellers ville stole blindt på at kunne finde i sundhedsvæsenets journaler, hvor efterlader det så patienter og deres pårørende? Hvilke rettigheder har man, om overhovedet nogen? Og har man overhovedet en chance? Det forsøger jeg med Det Syge Hus stadigvæk at finde svar på.