Min historie

Årsag til politianmeldelsen

Posted on

Årsag til politianmeldelsen Jeg har i mange år undret mig over at alle de kritikpunkter som jeg mailede til Hovedstadens regionsrådsformand, og som hun havde gjort Nordsjællands hospitalsdirektør, Bente Ourø Rørth, bekendt med i 2013, var rettet i patientjournalerne. Ligeså var de fejl og svigt som jeg havde beskrevet i de dagbogsnotater som min advokat […]

Min historie

Politianmeldt

Posted on

Politianmeldt af Nordsjællands hospital Og JA, det er en korrekt beslutning! Derfor har jeg også skriftligt afleveret en fuld tilståelse til Hillerød Politi. Selvfølgelig skal plejepersonalet i sundhedsvæsenet ikke frygte for deres sikkerhed, uanset om de er på arbejde eller har fri. Når min hjemmeside www.detsygehus.dk er oprettet for at oplyse om utilsigtede hændelser, som […]

Min historie

Sygeplejerskernes moralske forfald

Posted on

Jeg har i tidligere afsnit påvist at der er store uoverensstemmelser imellem min dagbog og min afdøde kones journaler. STPS (Styrelsen for patientsikkerhed) nævner i deres redegørelse intet om hvilken journalføring der mangler. Jeg kan i STPS lægesagkyndige sygeplejerske Marian Tronhjems redegørelse læse at: ” i perioden fra den 26.4 – 15.5-2013 hvor Hanne var […]

Min historie

STPS/patienterstatningens store bedrag

Posted on

Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) finder grundlag for at kritisere Nordsjællands Hospital, Hillerød, for journalføringen af den behandling, som Hanne Kjellerup modtog den 17. september 2012, samt i perioden fra den 30. januar til den maj 2013. STPS finder ikke grundlag for at kritisere den behandling Hanne Kjellerup modtog i perioden. Dette på trods af, at […]

Min historie

Hospitalsvalg er Russisk roulette

Posted on

Det er patienter og pårørende som har pistolen for panden. Det er politikerne som har fingeren på aftrækkeren. Alle hospitalers funktion er at redde liv! Det var/ er min overbevisning. Dødsfald på et hospital er selvfølgeligt uundgåeligt, men indtil 2013 havde jeg stor tiltro til at vores sundhedsvæsen altid ville gøre alt hvad der var […]

Min historie

Dødsjournalen

Posted on

”Fremsendt fra pt.s praktiserende læge, ønsker pt. ikke nogen nye former for biopsi, og ved denne konsultation bekræfter pt, ægtefælle og deltagende søn, at de er helt indforstået med det aktuelle svar”. Når jeg læser overlæge Fahimeh Andersens notat, så kan jeg kun opfatte den således: Jeg har været tilstede! Hanne har været tilstede! Og […]

Min historie

En ”lille” tilføjelse

Posted on

”Pt. indforstået og accepterer ovenstående”. Kræver at man er bekendt med indholdet af journalen! Alt efter: ”rp. Terminal erklæring” i patientjournal er ukendt for mig! Jeg har nedskrevet og husker dagen således: Først forespurgte jeg overlæge Fahimeh Andersen om terminalerklæringen og fik AFSLAG!  Under henvisning til at Hanne havde lang levetid endnu. Derefter fremviste jeg […]

Min historie

Kursus i lungetømning?

Posted on

Nordsjællands hospitalsdirektør Bente Ourø Rørth ved, via STPS. (Styrelsen for patientsikkerhed), at jeg havde klaget over at lungetømninger foregik på en uansvarlig måde. Som det også fremgår af sygeplejerskernes ”Dag til dag journaler, så havde Hanne fortalt om den første lunge tømning, hvor for hurtigt tømning havde forårsaget ukontrollerede hosteanfald, og derefter var blevet kørt […]

Min historie

Håret i suppen!

Posted on

Som tidligere nævnt, så havde jeg masser af kritikpunkter i min dagbog, som jeg forsøgte at videre formidle til STPS. Den manglende leverbiopsi har givet mig megen hovedbrud, fordi hvorfor foretage en smertefuld leverbiopsi, som ikke skulle bruges. Jeg har i årevis følt at Hillerøds direktion, med hospitalsdirektøren i spidsen har gjort mig til grin. […]

Min historie

En katastrofal start!

Posted on

Det er beskæmmende for ALLE involverede at min dokumentation fra min dagbog, som er skrevet på stedet, på dato samt mails ignoreres! Jeg er ikke i tvivl om at overlevering fra Bispebjerg hospital til Hillerød var elendig! fordi Bispebjerg havde 2 gange forsøgt med et kamera ned i lungen, hvor sidste gang var tæt på […]