Det syge hus blogpost

Hvem beskytter hvem?

At lægerne klager over “Styrelsen for patientsikkerhed” (STPS) kan der være relevante grunde til.

Læs her historien om lægernes protest.

Det vil jeg ikke underkende, da det er en faggruppe ligesom alle andre, der har krav på beskyttelse. Men når det så er sagt, så vil jeg som “stemme for uhelbredeligt syge kræftpatienter fra onkologisk afdeling på Hillerød Hospital” fortælle historien fra en pårørendes vinkel.

Fordi når STPS i deres afgørelse i min sag:

1. Lukker øjnene for at en læge sendte en dødssyg patient hjem uden at tilse patienten (blodprøver beviser at lægens handling var dybt uansvarlig).

2. Godtager “dag til dag journaler” som tydeligt var ‘fabrikeret’ for at imødegå klager fra pårørende (se indlæg om svindel med ‘dag til dag journaler’)

3. Afviser klager fra pårørende med, at godt nok må Hillerød Hospital ikke smide 5 mdrs “dag til dag journaler” væk, men når de nu er væk, så findes der ikke bevis for, at Hillerød Hospital vanrøgtede sine patienter. Og derfor frikendes Hillerød Hospital for klagen (pårørendes dokumentation ignoreres).

4. Accepterer at patienter nægtes udlevering af deres vævsprøve med henblik på at opnå levetidsforlængelse. Undlader at behandle følgesygdomme, med begrundelsen “det er ikke grundsygdommen”.

5. Tillader at læger kan oprette journaler hvori “patient og ægtefælle og deltagende søn bekræfter at man frasiger sig yderligere behandling” uden at fremlægge dokumentation på, at denne konsultation reelt har fundet sted (vores børn har aldrig deltaget ved konsultationer). Dertil kan jeg dokumentere mails, som beviser at vi var blevet tilbudt kemo imod følgesygdomme.

6. Undlader at forholde sig til, at der den 17/9-2012 er blevet oprettet en ‘udskrivelsessamtale”, hvor min datter efter sigende skulle have været til stede. Dette er meget mystisk, taget i betragtning af min datter umuligt kunne have været fysisk til stede den dag (det var jeg derimod). Min afdøde kone blev først udskrevet 4 dage senere. Den 17/9-2012 mødte vi derimod ind på en akutafdeling i totalt kaos, sent om aftenen, hvilket også fremgår af en indskrivning i akutmodtagelsen den pågældende dato.

At STPS tilsyneladende prioriterer lægerne højere end patienterne fik en jeg en forsmag tidligt i forløbet.

Min kone døde 11/6-2013. Den 15/4-2015 klagede jeg til STPS over lægen fra vores lægecenter i Hørsholm. Den 7/12 2015 skrev STPS til mig, at lægens behandling havde været “under normal faglig standard”.

Den besked gik jeg til Patienterstatningen med. Patienterstatningen svarede hurtigt, at jeg skulle have indgivet min klage SENEST 3 år efter at vi fik dødsdommen. Så min sag var indgivet for sent, fordi læger har 3 års forældelsesfrist.

Efterfølgende skrev STPS til mig, at de havde begået en fejl i sagsbehandlingen, fordi forældelsesfristen var 2 år frem for 3 år, som først vurderet af STPS og bekræftet af Patienterstatningen (??).

Kort tid efter ringede en medarbejder fra STPS til mig og fortalte om fejlen. Så nu ville STPS ringe til min læge i lægecentret i Hørsholm og sige

UNDSKYLD!!

???