Det Syge Hus

Dødsjournalen

”Fremsendt fra pt.s praktiserende læge, ønsker pt. ikke nogen nye former for biopsi, og ved denne konsultation bekræfter pt, ægtefælle og deltagende søn, at de er helt indforstået med det aktuelle svar”.

Når jeg læser overlæge Fahimeh Andersens notat, så kan jeg kun opfatte den således: Jeg har været tilstede! Hanne har været tilstede! Og vores søn Kenneth har været tilstede! Vi har alle tre accepteret og bekræftet overlæge Fahimeh Andersen udtalelse!

Som nævnt i starten så har ingen af os været til stede, og som det fremgår af følgende redegørelser, så kan ingen fortælle os hvor og hvornår ”dødsnotatet” hvor patient, ægtefælle samt deltagende søn, ved denne konsultation har bekræftet at de frasagde sig levetidsforlængelse”!

Patienterstatningens Overlæge Claus Kamby har opfattet notatet som om vi var til stede, idet han skriver: ”Man understregede – også i december 2012, at Hanne Kjellerup var velkommen til at kontakte afdelingen ved eventuel forværring”

Ankenævnets inhabile Overlæge Mikael Rørth ved fra sin kone, Hospitalsdirektør Bente o. Rørth at journal ikke er dokumenteret, så han vælger blot at skrive at vi fravalgte leverbiopsi. Intet om hvor eller hvornår!

Ankenævnets habile læge Lisa Sengeløv har opfattet notatet som samtalen 8. november 2012 med patient og familie. (Der var kun ægtefælle) Lisa sengeløv skriver: Der er ikke tale om en samtale som er afholdt denne dag, (læs: 6. december – 2012) men et referat af samtalen 8. november.

Styrelsen for patientsikkerheds lægesagkyndige nævner i sin redegørelse intet om journal 6/12-2012, men styrelsen skriver: ”Styrelsen opfatter journalnotatet af den 6. december 2012 således at notatet alene omtaler mødet den 8. november 2012”.

Hospitalsdirektør Bente O. Rørth,s kommunikationsmedarbejder Bodil Dejgaard gør i brev 11.september 2017 forvirring komplet ved at skrive: ”Den konsultation, der i notatet refereres til, er konsultation hos den praktiserende læge”!

Fra dagbog

06/12-2012.

Jeg kunne af gode grunde ikke føre dagbog over aktiviteter ifm. Hanne den dag, fordi jeg var på et DSB kursus hele dagen. Vi havde en aftale med overlæge Fahime Andersen d. 06/12-2012 kl 15:00 men terminalerklæringen d. 08/11-2012 havde fremskyndet et vigtigt kursus i DSB inden jeg gik fra til plejeorlov. Min datter Mie havde fået pasningsorlov, så hun var hjemme og se efter Hanne. Mie kunne godt have kørt Hanne til mødet på Hillerød, men fordi Hanne ikke var interesseret i at børnene deltog i hendes konsultationer, blev mødet aflyst. På nøjagtigt samme tidspunkt som overlæge Fahime Andersen angiver at ”mødejournalen” er skrevet har jeg dokumentation på at Hanne får kiropraktor behandling imod ondt i ryggen.
 

Fællesjournal sammenholdt med dagbog:

DATO: 6/12-2012 kl.15:48
Undertegnede har modtaget. Et brev fra patients praktiserende læge, hvor det fremgår at pt., Hanne Kjellerup, er bekymret for, om man er klar over, at der er taget leverbiopsi.

Undertegnede er helt uforstående over for det modtagne brev, som er vedlagt et par mail korrespondancer imellem patient og søn om fremtidige behandlingsmuligheder.

Undertegnede har haft en lang og grundig samtale med patient. 8.11.2012 – ifølge det notat blev patient grundigt informeret om, at vi godt er klar over at patient har været til leverbiopsi, men materialet var ikke egnet til EGFR-status – såfremt man skal have status på EGFR, skal der foretages en ny biopsi.

Ifølge, hvad jeg kan se, fremsendt fra patiens praktiserende læge, ønsker patient ikke nogen nye former for biopsi, og ved denne konsultation bekræfter patient og ægtefællen og deltagende søn, at de er helt indforstået med det aktuelle svar.

Såfremt der er brug for gentagelse af information, må denne gentages når patient kommer i ambulatorie i uge 3

Patient er desuden informeret om, at hun – ved evt. forværring af AT eller nytilkomne gener – er meget velkommen til at kontakte ambulatoriet.

Rp. Kopi af dagens notat til patients praktiserende læge. Lægerne Kongevejscenteret, 2970 Hørsholm

Overlæge Fahimeh Andersen

Hillerøds Redegørelse v. hospitalsdirektør Bente O. Rørth:

DATO: 2/7-2013.
Hospitalsdirektør Bente O. Rørth nævner i sin redegørelse til daværende Regionsformand Vibeke Storm Rasmussen intet om at der forelå et journalnotat om at familien frasagde sig nye prøver og dermed levetidsforlængelse!

Bemærkninger til Hillerøds hospitalsdirektør Bente O. Rørth:
Jeg erfarede først 3 år efter Hannes død! At den journal hvori familien skulle have deltaget i fandtes. Hvorfor hospitalsdirektøren har valgt at udelade en så væsentlig detalje over for regionsformanden kan kun hospitalsdirektøren svare på, men set i lyset af at hospitalsdirektør Bente O. Rørth ikke har haft nogle betænkeligheder ved at hendes mand, Ankestyrelsens lægesagkyndige Mikael Rørth har haft indflydelse på min sag, (og formentlig flere andres) så kan man ikke være i tvivl om at hun under ingen omstændigheder har været interesseret i at få sandheden frem!

Patienterstatningens redegørelse v. Claus Kamby:

(Patienterstatningens moms og skat fritagne lægesagkyndige)

DATO: 10/7-2016.
Patienterstatningens overlæge Claus Kamby nævner i sin redegørelse intet om overlæge Fahimeh Andersens notat om ”mail korrespondance imellem patient og søn om fremtidige behandlingsmuligheder” selvom mail er blevet forelagt for Claus Kamby, og at der intet står om lægemidlet tarceva, men derimod om lægemidlet Irressa.
 

Ankenævnets redegørelse v. inhabile overlæge Mikael Rørth:

DATO: 20/2-2017
(Mikael Rørth er gift med Hillerøds hospitalsdirektør Bente Rørth.) Ankenævnets lægesagkyndige Mikael Rørth skriver: ”Man kan ved denne sygdom overveje Tarceva, men dette forudsætter en ny leverbiopsi, hvilket man afstod fra!

Bemærkninger til ankenævnets inhabile overlæge Mikael Rørth:
Overlæge Mikael Rørth ved fra sin kone (hospitalsdirektøren) at ovenstående journal er problematisk. Fordi min mail om behandlingstilbud med lægemidlet Irressa er blevet forelagt for Mikael Rørth, og deri står intet om lægemidlet Tarceva. Hvem ”man” er, og hvornår ”man” afstod fra en ny leverbiopsi, nævner Mikael Rørth intet om!

At der i journal fremgår at ”patient, ægtefælle samt deltagende søn ved denne konsultation fravælger al videre behandling” undlader Mikael Rørth at nævne i sin redegørelse.

Ankenævnets redegørelse v. habile overlæge Lisa Sengeløv.

DATO: 22/2-2018
Overlæge Lisa Sengeløv skriver:

”Notat er foranlediget af et brev fra patients praktiserende læge, og i dette notat refereres til samtalen 8. november med patient og familie. Der er ikke noget der tyder på at journalen er korrigeret efterfølgende”.

Bemærkninger til ankenævnets habile overlæge Lisa Sengeløv.
I ovenstående journal fremgår det klart at notatet omhandler en mail vedrørende et behandlingstilbud fra vores søns lægebekendte i Pfizer. Lisa Sengeløv har fået forelagt vores mail med behandlingstilbud med lægemidlet Iressa uden at hun nævner det med et ord!

AT Lisa Sengeløv så ydermere skriver at ”notat refererer til samtalen 8. november 2012 med patient og familie”! Er så en grov omskrivning af samtalen 8. november 2012, fordi ”familien” deltog ikke! Og i den journal står der intet om at Hanne og jeg fravalgte al videre behandling imod Hannes syge lever.

Overlæge Lisa Sengeløv har ikke kommunikeret med Hillerøds direktion, selvom hun kun benytter Hillerøds dokumentation, fordi Hillerøds direktion har erkendt:

  1. Overlæge Fahimeh Andersen har af ukendte årsager omskrevet lægemidlet Iressa til lægemidlet Tarceva. Selv om region Sjælland har benyttet Lægemidlet Iressa siden 2012 så har Hillerød direktion retfærdiggjort Overlæge Fahimeh Andersens omskrivning med at lægemidlet Iressa først er blevet frigivet på det danske marked i 2014.
  2. AT dato hvor vi ”frasagde os al videre behandling” ikke er korrekt, hvilket de begrunder med at være en ”lægesekretær fejl”. At direktionen så skriver at notatet refererer til en samtale hos vores praktiserende læge, er mit bevis på at Ingen kan gennemskue hvornår overlæge Fahimeh Andersens ”dødskonsultation” er afholdt!

  

Styrelsen for patientsikkerheds redegørelse v. overlæge Peter Sørensen.

DATO: 22/2-2018
Overlæge Peter Sørensen har også fået forelagt min mail fra Kenneth vedrørende behandlingstilbuddet med lægemidlet Iressa fra Pfizer (kan jeg se i materialet fra aktindsigt) og han nævner heller intet om behandlingstilbuddet med lægemidlet Iressa! Eller ovenstående journal, hvilket må siges at være ret væsentligt.

Styrelsens jurister skriver:

1.”at hun den 8. november 2012 var blevet grundigt informeret om at materialet fra leverbiopsien ikke var egnet til en gentest, og at hun ikke var interesseret i at få lavet en ny biopsi på nuværende tidspunkt”.

2.”styrelsen opfatter journalnotat af den 6. december 2012 således at notatet alene omtaler mødet den 8. november 2012”

Bemærkninger til Styrelsen for patientsikkerheds redegørelse:
Overlæge Peter Sørensen er den 4 lægesagkyndige som undlader at nævne at overlæge Fahimeh Andersen har fået forelagt en håndskreven seddel fra mig hvori prøven efterlyses samt Kenneths 2 mail vedrørende behandlingstilbud med lægemidlet Iressa fra Pfizer! (Mit skriv samt de 2 mails kommer til sidst i dette kapitel)

Lad mig slå fast at:

  1. Vores læge bringer ikke en efterlysning af Hannes leverbiopsi, hvis vi havde fået oplyst den 8. november 2012 at prøven var negativ.

1a. Havde vi fået den oplysning den 8. november, havde det stået i min dagbog!

  1. At styrelsens jurister ikke kan læse i journal fra den 8. november 2012 at ”patient, ægtefælle samt deltagende søn ved denne konsultation fravælger al videre behandling” Det står ikke i en eneste journal!
  2. At Hillerøds direktion har erkendt at overlæge fahimeh Andersen ikke har skrevet de korrekte informationer ind i Hannes journal! Overlæge Fahimeh Andersen har omskrevet lægemidlet Iressa med Tarceva af ukendte grunde (vi fik heller ikke tilbudt Tarceva) Styrelsens jurister nævner heller ikke vores behandlingstilbud med lægemidlet Iressa med et eneste ord!