Det Syge Hus

Håret i suppen!

Som tidligere nævnt, så havde jeg masser af kritikpunkter i min dagbog, som jeg forsøgte at videre formidle til STPS. Den manglende leverbiopsi har givet mig megen hovedbrud, fordi hvorfor foretage en smertefuld leverbiopsi, som ikke skulle bruges. Jeg har i årevis følt at Hillerøds direktion, med hospitalsdirektøren i spidsen har gjort mig til grin. STPS redegørelse fik da også Hillerøds kommunikationsmedarbejder Bodil Dejgaard til at skrive at: ”mine skriv (om dokumentation på hvornår vi havde deltaget i dødskonsultationen) ville blive læst, men ikke besvaret”!
STPS skrev: ”Man finder grundlag for at kritisere Nordsjællands hospital Hillerød for manglende journalføring den 17. september 2012”!
TRO MIG! Den oplevelse vi fik da vi mødte op på AKUT modtagelsen, vil få et amerikansk feltlazaret under vietnamkrigen til at ligne et luksusophold! Alle patienter sad i gennemtræk, hvor eneste ”beskyttelse” var et plastik forhæng, (hospitalets indgang var under ombygning) hvor flere rygere sendte deres tobaksrøg ind i hovedet på små børn, samt min lungekræftsyge kone. 2 gange var jeg i klammeri med et par rygere, som ikke havde den store forståelse for de syge patienter på den anden side af plastikken. Vi mødte en sygeplejerske som tydeligvis var tæt på et sammenbrud, og en stresset læge, som først 4 timer efter ankomst havde tid til at sende Hanne op på lungemedicinsk. (Onkologisk modtager ikke patienter direkte efter kl. 15:00)
På lungemedicinsk fortalte modtagne sygeplejerske at ”hun var træt af brok som hun intet kunnet gøre ved” (jeg havde ikke sagt et ord!) og derefter blev Hanne overladt til en defekt larmende ”lungemaskine” (naboens) og sig selv. Ingen havde tid til at notere noget som helst! INTET fungerede efter hensigten, men STPS var kun utilfreds med den manglende journalføring!

Fællesjournal
(Kort resume af journal, original ligger på sidste side)

DATO: 4/9-2012 kl.08:00
Pt. har igennem de sidste 8 mdr. haft tendens til tiltagende åndenød og hoste. Er flere gange blevet behandlet for lungebetændelse og i flg. Patient blev hun til sidst bedømt som hypokonder. Patient. har en FEV1 (lungefunktionstest) på 32%. Patients største gene er hoste samt slim og tendens til åndenød ved fysisk aktivitet. Der er ingen smerter. Intet vægttab. Tværtimod har patient taget en del på, idet patient pga. åndenød har stoppet med at motionere.

Fra dagbog:

d.04/09-2012

Var vi indkaldt til samtale med overlæge Fahimeh Andersen. Hun fortalte os at det ikke kunne gå stærkt nok med at få Hanne i kemobehandling. Vi fortalte hende at inden for de sidste 3 uger havde man forsøgt bronkoskopi 2 gange uden held, så nu vi ventede på svar fra en meget smertefuld leverprøve, som først ville være færdig d.10/09-2012. Fahimeh fortalte os at det behøvede vi ikke at vente på, fordi Hillerød var ikke i tvivl om hvilken type kræft der skulle behandles imod, så hvis vi ville starte i dag kunne vi gøre det. Vi valgte at gå hjem og tygge på de nye oplysninger. Fahimeh fortalte endvidere at hospitalet havde socialrådgivere og psykologer til rådighed som ville kontakte os. Samme dag fik Hanne vejledning af en lungefysioterapeut som hjalp Hanne med vejrtrækningsøvelser. Det blev aftalt at Hanne kunne få kemo d. 06/09-2012.

Fra dagbog:

d.17/09-2012

Får Hanne 38,5 i feber om aftenen ved 22. Vi ringede til onkologisk afdeling som fortalte os at vi skulle komme med det samme. Sygeplejerske fortalte at hun ville underrette AKUT modtagelsen om at Hanne skulle have foretaget en blodprøve og sendes op på afdelingen.  Vi ankom ved AKUT modtagelsen 23 tiden og ventede i 4 timer imellem 10-15 syge mennesker og i et ventelokale med gennemtræk på at der var en læge som havde tid til at kigge på Hanne. Kl. ca. 03 blev Hanne sendt til Røntgen og bagefter sendt op på afdeling.

 

Patienterstatningens redegørelse v. Overlæge Claus Kamby:

(Patienterstatningens moms og skat fritagne lægesagkyndige)

DATO: 10/7-2016.

Overlæge Claus Kamby skriver: ”Første gang Hanne mødte i onkologisk regi var 4 september 2012, og man fandt grundlag for at starte med 3 serier behandling med Carboplatin og Vinorelbine med en efterfølgende CT-skanning for at se behandlingseffekten. Hvis der var effekt ville man fortsætte behandlingen”

Bemærkninger til overlæge Claus Kamby

Det er normal procedure at inden man starter på Kemo behandling så foretages der blodprøver samt nyreundersøgelse. Den fik Hanne foretaget 3/9-2012 kl. 08:45.

Resultatet kan ikke findes i Hannes laboratorieudskrifter (ALLE andre er der)

Claus Kamby undrer sig heller ikke over at en leverbiopsi som kunne bruges til levetidsforlængelse, hvor svar skulle foreligge 10/9-2012 ikke efterlyses.

STPS har kritiseret Hillerød for journalføringen, men det er ikke noget Claus Kamby noterer.

Tværtimod skriver Claus Kamby: ”at behandlingen i onkologisk regi blev gennemført i overensstemmelse med den erfarne specialiststandard”.

 

Ankenævnets redegørelse v. inhabile overlæge Mikael Rørth:

DATO:20/2-2017

Overlæge Mikael Rørth skriver: ”Den 6.9.2012 påbegyndtes medicinsk behandling med Carboplatin og Vinorelbine. Primært blev der givet 3 serier af denne kombination.

Bemærkninger til ankenævnets inhabile overlæge Mikael Rørth:

Overlæge Mikael Rørth nævner heller intet om de manglende blod og nyreprøver. Han undlader ligeledes at efterlyse svar på den manglende leverbiopsi. Han starter sin redegørelse 6/9-2012 hvor Hanne første gang fik Kemo.

Ankenævnets redegørelse v. habile overlæge Lisa Sengeløv.

DATO:22/2-2018

Overlæge Lisa Sengeløv skriver: ”Patienten havde ikke leverkræft men spredning af lungekræft til leveren. Metastaserne var synlige på den initiale PET-scanning, men på diagnosetidspunktet var der ikke kræftceller i biopsi fra leveren”.

4 september 2012 viser biopsier fra leveren sig at være negative for kræftceller!

Bemærkninger til ankenævnets habile overlæge Lisa Sengeløv.

AT der mangler blod og nyreprøver inden første Kemo, er heller ikke noget at Lisa Sengeløv noterer.

Hvor Overlæge Claus Kamby samt overlæge Mikael Rørth ikke har interesseret sig for Hannes leverbiopsi, så konstaterer Lisa Sengeløv at den 4/9-2012 viser leverbiopsi sig at være negativ!

Vi skulle først have svaret den 10/9-2012 (hvilket vi ikke fik) og STPS skriver at det er noteret i journalen 8/5-2013!

Jeg er overbevist om at overlæge Fahimeh Andersen aldrig har efterlyst svar på leverbiopsi, fordi STPS skriver at biopsisvaret fra andet sygehus er ikke fremsendt! Så Lisa Andersen taler usandt når hun påstår at vi kendte svaret 4/9-2012!

Styrelsen for patientsikkerheds redegørelse v. overlæge Peter Sørensen.

DATO:22/2-2018

Overlæge Peter Sørensen skriver: ”Behandlingen blev startet op 06-09-12” Samt ”Der er ingen journalføring i forbindelse med indlæggelsen på akutafdelingen den 17-09-2012, hvilket er under normen for almindelig anerkendt faglig standard”  

Bemærkninger til overlæge Peter Sørensens redegørelse:

Overlæge Peter Sørensen nævner heller intet om de manglende blod og nyreprøver. Han undlader ligeledes at efterlyse svar på den manglende leverbiopsi. Han starter sin redegørelse 6/9-2012 hvor Hanne første gang fik Kemo.

AT Peter Sørensen, som eneste kritikpunkt har skrevet i sin redegørelse, at manglende journalføring den 17/9-2012 er under normen for almindelig faglig standard!  

MEN at Kemo startes op uden resultater af blod og nyreprøver foreligger i Hannes laboratorieudskrifter, er normen for almindelig faglig standard!

Hanne fik foretaget blod og nyreprøver den. 3/9-2012 kl. 08:45, men resultat fremgår ikke af laboratorieudskrift.

Bemærkninger til Styrelsen for patientsikkerheds jurister:

STPS skriver: ”Man finder grundlag for at kritisere Nordsjællands hospital Hillerød for manglende journalføring den 17. september 2012”. At blod og nyreprøver 3/9-2012 er forsvundet, er ikke kritiseret af STPS. Den manglende leverbiopsi noteres ej heller i juristernes redegørelse.