Det Syge Hus

Hospitalsvalg er Russisk roulette

Det er patienter og pårørende som har pistolen for panden. Det er politikerne som har fingeren på aftrækkeren.

Alle hospitalers funktion er at redde liv! Det var/ er min overbevisning. Dødsfald på et hospital er selvfølgeligt uundgåeligt, men indtil 2013 havde jeg stor tiltro til at vores sundhedsvæsen altid ville gøre alt hvad der var menneskeligt muligt, for at få deres patienter til at leve så længe som muligt.

Regionsforskelle.

Jeg vidste ikke, at i Region Hovedstaden kunne lægerne fravælge at de uhelbredeligt kræftsyge kunne få levetidsforlængelse, uden at patienten blev oplyst om valget!

Jeg har den 13/8-2019 forespurgt statsminister Mette Frederiksen om følgende:

Er det socialdemokratisk politik at i Region Sjælland tilbydes uhelbredelige patienter levetidsforlængelse med lægemidlet Iressa fra Pfizer, hvorimod på Nordsjællands Hospital i Region Hovedstaden udløser en sådan forespørgsel:

  1. Terminalerklæring
  2. En udokumenteret ”mødejournal hvori patient, ægtefælle samt deltagende søn frasiger sig al videre behandling”, selv om de aldrig har været til konsultationen.

Følgesygdomme behandles ikke.

Min kone Hanne blev i 2012 tilknyttet Nordsjællands Hospital med lungekræft med spredning til lymfe og lever og døde i 2013 af ubehandlede levermetastaser, på trods af at vi forespurgte på lægemidlet Iressa imod den syge lever. Hillerød Onkologisk afdeling valgte at ignorere vores forespørgsel, lade patienten dø af ubehandlede følgesygdomme, og efterfølgende at oprette en udokumenteret ”mødejournal”. (Læs kapitlet: ”Dødsjournalen)

Pårørendes bevismaterialer ignoreres.

STPS (Styrelsen for patientsikkerhed), Patienterstatningen samt ankenævnet har fået forelagt min søns mail hvori fremgår at vi havde et behandlingstilbud på lægemidlet Iressa uden at de lægesagkyndige nævner behandlingsmuligheden Iressa med et eneste ord i deres redegørelser! (Kan læses i næste kapitel: kapitel: ”STPS / Patienterstatningens store bedrag”)

Politiker svar.

Sidst i dette kapitel er min mail som jeg sendte til Statsminister Mette Frederiksen, Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen samt sundhedsordførerne for SF+K.+EL.+DF. (Jeg har undladt Venstres sundhedsordfører, fordi hun tidligere har skrevet til mig at hun ”involverer sig ikke i enkeltsager”, uagtet at min sag er principiel.)

Ingen af sundhedsordførerne har svaret tilbage.

Sundheds-ældre ministeriet har svaret, at sygehusdriften påhviler regionerne. Det er også op til regionerne at bestemme, hvilke behandlingstilbud de enkelte regioner tilbyder.

Ministeriet forholder sig ikke til at region hovedstaden undlader at behandle følgesygdomme som region Sjælland behandler, uden at oplyse de uhelbredeligt syge patienter om de manglende behandlingstilbud og at region Hovedstaden dækker sig ind under udokumenterede urigtige ”mødejournaler” samt tilføjelser i patientjournalerne. (Læs kapitlet: ”en lille tilføjelse”)

Region Hovedstaden har også undladt at svare.

Jeg har tidligere skrevet til regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen, at:

  1. Onkologisk afdeling på Hillerød Hospital har fremstillet urigtige og redigerede patientjournaler.
  2. Onkologisk afdeling på Hillerød Hospital har ignoreret patientens anmodning om levetidsforlængelse.
  3. Nordsjælland Hospitals kommunikationsmedarbejder Bodil Dejgaard har gentagne gange afgivet urigtige oplysninger. (Læs menu: ”Patienternes stemme”)
  4. Hospitalsdirektør Bente O. Rørths redegørelse modsiger hendes lægesagkyndige ægtemands afgørelse i ankenævnet. (Han er inhabil)

Din patientjournal kan være din redning.

Kræftramte Lone Dybkjær udtaler 21.10-2019 i BT: ”Du skal være omhyggelig, du skal bede om dine journaler og se, hvad der står, sørge for at have en, der er i stand til at læse det”. Det er vigtigt at have en stærk pårørende om sig. For du er nødt til virkelig selv at tage hånd om din sygdom”.

Havde jeg vidst at vores kontaktlæge havde skrevet noget andet end jeg skrev i min dagbog hver dag, så var min kones afslutning ikke blevet som den blev. Vi havde haft mulighed for at handle!

I mindst 6 år har regionsrådsformanden lukket øjnene for købte og inhabile lægesagkyndige. Hun har vidst at på Hillerød fik uhelbredeligt syge, af sparehensyn, kun symptomatisk behandling og at der er opfundet udokumenterede patientjournaler. Regionsrådsformand Sophie H. Andersens eneste svar til mig har været:

 ”Jeg involverer sig ikke i habilitetssager”.

Jeg vil afslutningsvis af dette kapitel råde de 25 kemoterapi patienter på Nordsjællands Hospital som har valgt at tage imod den symptomatiske behandling som Nordsjællands Hospital tilbyder men som i 2019 fik for meget kemoterapi: kræv aktindsigt i din patientjournal NU! For om ½ år vil din patientjournal være redigeret til ukendelighed, og så kan Nordsjællands Hospitals direktørs ægtemand i Ankenævnet let afvise din sag.