Det Syge Hus

HVORFOR DET SYGE HUS?

Jeg håber at jeg med ”det syge hus” kan bidrage til, at flere bliver opmærksomme på, HVOR sygt og korrupt vores sundhedsvæsen er blevet.
Vores Virkelighed var, at min kone, som uhelbredelig kræft patient, blev behandlet som 3. rangs menneske. Jeg sad dengang og sidder stadigvæk den dag i dag med en følelse af, at retssikkerhed og patientsikkerhed ikke var eksisterende for os.
Hvis man oveni at befinde sig i sit livs værste mareridt i et sundhedsvæsen, der har spillet fallit, ikke længere kan stole på den objektivitet, man ellers ville stole blindt på at finde i sundhedsvæsenets journaler, hvor efterlader det så patienter og deres pårørende?
Hvilke rettigheder har man, om overhovedet nogen? Har man overhovedet en chance? Det forsøger jeg med Det Syge Hus at finde svar på.

Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen har ingen interesse i at få opklaret og stoppet ulovlighederne/svindlerierne på Hillerød, hun skrev til mig at “hun ikke involverede sig i habilitetssager”. Hvor mange sager det er som Hillerøds direktørs Bente O. Rørths ægtemand, Mikael Rørth har afgjort til Hillerøds fordel i patienterstatningen, vel vidende at han var/er inhabil, interesserer tilsyneladende ikke regionsrådsformanden.

"Jeg har valgt at lægge mine fakta offentligt frem,
som et vidnesbyrd om konsekvenserne af politikernes beslutninger i årene 2012-2019" Kim Kjellerup

Verdens bedste sundhedsvæsen

I de mere end 50 år jeg har levet, har jeg fået fortalt og troet på at blev man syg, så ville “verdens bedste sundhedsvæsen” redde mig og min familie!
Verdens højeste skattetryk, blev undskyldt med at et sundhedsvæsen var dyrt at drive.
Det syge hus er et vidnesbyrd om konsekvenserne af en forfejlet politik på HELE sundhedsområdet, hvor folketingspolitikere og regionsrådspolitikere i mange år har sparet vort sundhedsvæsen ihjel.

patienterstatningen som sikkerhed?

Sandheden forsøges skjult med “købte lægesagkyndige”, med et “privatiseret patienterstatningssystem”, langsommelig sagsbehandlingstid (har brugt 5 år) samt usande afgørelser i “styrelsen for patientsikkerhed”, som kun bygger på tvivlsomme /manglende journaler.
Hvorimod pårørendes beviser ignoreres, det gør det umuligt at retsforfølge læger som fejler/omgår reglerne på området, (læger har 2 års forældelsestid) med retssikkerhed og manglende patientsikkerhed til følge.

Skal enkelte patienter/pårørende have resurser og kræfter til at bruge masser af år på at få deres sager afgjort i højesteret, har erfaringen vist at ingen er blevet gjort ansvarlige for grove svigt og ingen har fået erstatning.
Regionerne/lægernes fagforening har i flere tilfælde valgt at føre principielle sager mod en afgørelse, hvor patienterstatningen er dømt til at betale erstatning, helt op til højesteret, og dermed ”vundet” over patienter/pårørende.

Regionens ”kvalitetssikring” gik helt galt

Efter længere tids fejlbehandling fra Hannes læge, der forvekslede lungecancer med astma og “kold lungebetændelse”, blev vi tilknyttet Hillerød sygehus (som i dag hedder “Nordsjællands hospital”). Hospitalet var/er under ombygning mens “supersygehuset” blev bygget. For at “kvalitetssikre” Hillerød hospital, havde daværende regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen allerede 5 år tidligere nedlagt flere sygehuse før det planlagte supersygehus blev til.
Konsekvensen var overbelægning, underbemanding samt kaos til følge. Vibeke har efterfølgende erkendt at regionerne fik tilført færre penge end beregnet. Hvilket fik katastrofale konsekvenser.

Hillerød hospitals kræftafdeling behandlede sine patienter umenneskeligt – og med så mange svigt, “utilsigtede hændelser og dødsfald” til følge – hvilket fik mig til, da min kone døde d.11/6-2013, at rette henvendelse til ansvarlige politikere, Helsingør dagblad samt TV2 Lorry med 14 kritikpunkter. (Læs kritikpunkterne her).

”0 fejls kultur”

I August 2016 gennemgik jeg ALLE Hannes journaler fra Hillerød hospital og kunne erfare, at samtlige de kritikpunkter, som jeg rejste imod hospitalet i 2013, er ændret, rettet, udeladt eller tilføjet urigtige oplysninger, i en sådan grad, at jeg slet ikke kan genkende mine oplevelser fra hospitalet. Idet jeg førte dagbog i samme periode og der er ikke overensstemmelse. Hillerød sygehus har derudover set sig nødsaget til at tilføje et falskt mødenotat (påstande de ikke kan dokumentere) for at underbygge deres redigerede journaler, er ikke kun groft – DET ER ULOVLIGT !!
Hillerød har erkendt at “mødejournalen” ikke kunne være fra den dag som anført på journalen, det til trods har “Styrelsen for Patientsikkerhed” og “Patienterstatningen” samt “Ankenævnet for Patienterstatningen” afgjort min sag på de rettede, slettede samt opdigtede journaler. Hillerød hospital nægter at fortælle os, hvornår vi har “frasagt os behandling imod leverkræft”!! For at fastholde en 0 fejls kultur.

Formålet med min hjemmeside var/er:

 1. Om en læge/et hospital kan nægte at udlevere en patiens vævsprøve?
  (Fik 3 år efter min kones død, erfaret at der skulle foretages en ny, fordi den udtagne vævsprøve var ubrugelig)
 2. Om en læge/et hospital kan ignorere patienters tilbud om nye behandlingsmuligheder? Terminalerklæring blev brugt som en ”handelsvare”.
  Inden vi forelagde mail fra PFIZER vedrørende et middel imod leverkræft, var kontaktlæge Fahime Andersens holdning at min kone havde flere år tilbage at leve i!
  Efter at vi forelagde mails fra PFIZER vedrørende et middel imod leverkræft, havde kontaktlægen ændret holdning! Vi fik terminalerklæring og ingen behandling imod leverkræft!
 3. Om en læge/et hospital, som har fået tilknyttet en patient med lungekræft, og som har spredning til lever, kan ”nøjes” med at behandle lungekræften, og lade patienten dø af en ubehandlet leverkræft? Vel at mærke uden at underrette patienten/de pårørende.
 4. Om en læge/et hospital kan slippe afsted med at redigere, ændre, samt oprette en udokumenteret ”mødejournal”, hvori patient og ægtefælle har ”frasagt sig alt behandling”, og som Patienterstatningen har truffet sin afgørelse på.

Jeg har aldrig fået svar på mine spørgsmål?

Jeg har aldrig fået svar på mine spørgsmål?

 1. Redigerede/ opdigtede journaler. Læs: ”underligt journalsystem”
 2. Lægesagkyndige med tvivlsomme/uigennemskuelige økonomiske aftaler med patienterstatningen, samt brug af inhabile læger. Læs:
 3. Sagsbehandlingstid som trækkes i langdrag i årevis i både ”Styrelsen for Patientsikkerhed”, og Patienterstatningen.
 4. ”Utilsigtede hændelser/dødsfald” undersøges ikke. (Læs: hvornår skal et dødsfald meldes til politiet)
 5. At henvendelser til politikere fra borgere, ikke tages seriøst.

Dette er så blot nogle af de fakta som jeg har valgt at lægge offentligt frem som et vidnesbyrd om konsekvenserne af politikernes beslutninger i årene 2012-2019.