"Min hjemmeside er ikke oprettet som et personligt hævntogt mod Hillerød Sygehus og er derfor ikke en hadeside" Kim Kjellerup

HVORFOR DET SYGE HUS ?

Jeg håber at jeg med ”detsygehus” kan bidrage til, at flere bliver opmærksomme på, HVOR sygt og korrupt vores sundhedsvæsen er blevet. Vores Virkelighed var, at min kone som uhelbredelig kræft patient blev behandlet som 3. rangs menneske. Jeg sad dengang og sidder stadigvæk den dag i dag med en følelse af, at retssikkerhed og patientsikkerhed var ikke eksisterende for os. Hvis man oveni at befinde sig i sit livs værste mareridt i et sundhedsvæsen der har spillet fallit, ikke længere kan stole på den objektivitet, man ellers ville stole blindt på at kunne finde i sundhedsvæsenets journaler, hvor efterlader det så patienter og deres pårørende? Hvilke rettigheder har man, om overhovedet nogen? Og har man overhovedet en chance? Det forsøgte jeg med Det Syge Hus at finde svar på.

Formålet med min hjemmeside var/er:

  • 1. Om en læge/et hospital kan nægte at udlevere en patiens vævsprøve? (Fik 3 år efter min kones død, fortalt at der skulle foretages en ny, fordi den udtagne vævsprøve var ubrugelig)
  • 2. Om en læge/et hospital kan ignorere patienters tilbud om nye behandlingsmuligheder? Terminalerklæring blev brugt som en ”handelsvare”. (Inden vi forelagde mail fra PFIZER vedrørende et middel imod leverkræft, var kontaktlæge Fahime Andersens holdning at min kone havde flere år tilbage at leve i! Efter at vi forelagde mails fra PFIZER vedrørende et middel imod leverkræft, havde kontaktlægen ændret holdning! Vi fik terminalerklæring og ingen behandling imod leverkræft!)
  • 3. Om en læge/et hospital som har fået tilknyttet en patient med lungekræft, og som har spredning til lever, kan ”nøjes” med at behandle lungekræften, og lade patienten dø af en ubehandlet leverkræft? (Vel at mærke uden at underrette patienten/de pårørende)
  • 4. Om en læge/et hospital kan slippe afsted med at redigere, ændre, samt oprette en udokumenteret ”mødejournal”, hvori patient og ægtefælle har ”frasagt sig alt behandling”, som patienterstatningen har truffet sin afgørelse på.

Jeg har aldrig fået svar på mit? men har i min søgen, fremlagt dokumentation på:

  1. Redigerede/ opdigtede journaler. (Læs: ”underligt journalsystem”
  2. Lægesagkyndige med tvivlsomme/uigennemskuelige økonomiske aftaler med patienterstatningen, samt brug af inhabile læger
  3. Sagsbehandlingstid som trækkes i årevis i både ”styrelsen for patientsikkerhed”, og patienterstatningen
  4. ”utilsigtede hændelser/dødsfald” undersøges ikke. (Læs: hvornår skal et dødsfald meldes til politiet)
  5. At henvendelser til politikere fra borgere, ikke tages seriøse