Velkommen til min hjemmeside ”det syge hus”

Storm P. sagde engang: ”alle taler om vejret, men ingen gør noget”.

Detsygehus i Regionsrådet

Jeg stillet op til regionsrådet, fordi Jeg har en mission.

Min mission er at sundhedsvæsenet i Region Hovedstaden i fremtiden skal være:

Et ærligt sundhedsvæsen som lytter til borgerne. Tager deres klager seriøst, og lærer af sine fejl.

Et retfærdigt sundhedsvæsen, hvor borgerne atter har retssikkerhed. Ordet undskyld skal genindføres.

Et værdigt sundhedsvæsen!
Hvis lægerne fortsat har ret til at prioritere imellem ”gode og dårlige liv” når Regionen har kapacitets problemer eller økonomiske problemer skal de ”dårlige liv” præsenteres for en ”plan B”, så de har mulighed for at have indflydelse på egen livssituation.

Et ærligt sundhedsvæsen

"Min hjemmeside er ikke oprettet som et personligt hævntogt mod Hillerød Sygehus og er derfor ikke en hadeside" Kim Kjellerup

Derfor er kommunalvalget/regionsrådsvalget 2021 vigtig!

For at skabe åbenhed om hvilke behandlingsmuligheder sundhedsvæsenet tilbyder i hver enkelt region. Hvis man bor i Region Hovedstaden, får man ikke tilbudt de samme behandlingsmuligheder som f.eks. i Region Sjælland. (Kan læses i menu Hospital/ Region Hovedstaden)

For at skabe fokus på at indhold i patientjournaler altid bliver afgørende i klagesager, selvom indhold ikke stemmer overens med virkeligheden. Hvis der er uoverensstemmelser imellem patienter og pårørendes dokumentation, og patientjournaler, så er det altid kun indhold i patientjournalen sundhedsvæsenet vurderer og træffer afgørelser ud fra.
(Kan læses i menuer ”en læges ord” og ”0 fejl i sundhedsvæsenet”)

Samt få skabt en debat om hvordan patienter og pårørende kan få en retfærdig behandling i sundhedsvæsenet. ”lægen fra Svendborg sagen” og ”fremrykket dødsfald” er sager som pårørende betalte mange penge, for at få ført til højesteret. De pårørende tabte i begge sager. Når STPS undlader at forholde sig til opdigtede journaler. Patienterstatningens jurister dikterer de lægesagkyndiges indhold, og de endelige afgørelser i Patienterstatningens ankenævn træffes af Nordsjællands hospitalsdirektørs ægtemand, så trænger sundhedsvæsenet til en oprydning. (Kan læses i menuerne ”STPS” og ”patienterstatningen”)

Jeg har aldrig fået svar på mit? men har i min søgen, fremlagt dokumentation på:

  1. Redigerede/ opdigtede journaler. (Læs: ”underligt journalsystem”
  2. Lægesagkyndige med tvivlsomme/uigennemskuelige økonomiske aftaler med patienterstatningen, samt brug af inhabile læger
  3. Sagsbehandlingstid som trækkes i årevis i både ”styrelsen for patientsikkerhed”, og patienterstatningen
  4. ”utilsigtede hændelser/dødsfald” undersøges ikke. (Læs: hvornår skal et dødsfald meldes til politiet)
  5. At henvendelser til politikere fra borgere, ikke tages seriøse