Velkommen til min hjemmeside ”det syge hus”

Storm P. sagde engang: ”alle taler om vejret, men ingen gør noget”.
Hvis jeg bliver valgt ind i Hovedstadens regionsråd, vil jeg forsøge at få skabt et åbent- ærligt og retfærdigt sundhedsvæsen!

Et ærligt sundhedsvæsen

Videoer

Se og hør mere om min historie og oplevelser på denne side.

"Min hjemmeside er ikke oprettet som et personligt hævntogt mod Hillerød Sygehus og er derfor ikke en hadeside" Kim Kjellerup

Hvorfor Det syge hus?

Det syge hus er en hjemmeside der i sin tid blev oprettet for at gi-ve et indblik i hvor mange fejl, vi som brugere oplevede på Nord-sjællands Hospital.

I dag er hjemmesiden et vidnesbyrd om, at hvis man fremlægger 13 dokumenterede beskrivelser af vores oplevelser på Nordsjæl-lands Hospital, i et større sjællandsk dagblad, så bruger vores sundhedsvæsen alle lovlige og ulovlige midler for at tilbagevise al-le de forurettedes klager.

I fremtiden vil Sundhedsvæsenet blive endnu mere presset. Ikke kun på grund af Corona pandemier, men fordi vores politikere i Folketinget og Regionsrådene i mange år har forsøgt at skjule sandheden om at ”supersygehusene” er en spareøvelse, som har til formål at omfordele økonomi i sundhedsvæsenet mellem stat, region og kommune.

Derfor er kommunalvalget/regionsrådsvalget 2021 vig-tig! Når det nye ”supersygehus” i Nordsjælland som Regionsrådet lovede færdigt i 2020 engang bliver færdigt, ja så starter slagsmålene om hvem der skal betale. Det mærker kom-muner i Nordsjælland allerede nu, fordi selvom ”supersygehuset” langt fra er færdigt, så udskrives patienter hurtigere i dag end for få år siden.

Hvis borgerne i hver region ikke ærligt får fortalt hvilke behand-lingsmuligheder/tilbud de har, så kan de læse på ”Det syge hus” hvad der kommer til at ske. Hvis man som os boede i den forkerte kommune, i den forkerte region, så gør man klogt i at få skaffet sig en sundhedsforsikring, og følge med i sine patientjournaler.

Jeg tror ikke på, at min familie er de eneste der har u-dokumenterede ”mødejournaler” uden fremmøde, hvor patient og pårørende i denne frasiger sig alt behandling. Men det er folke-tingspolitikere og regionsrådspolitikere ikke interesseret i bliver offentligt kendt.

Jeg har aldrig fået svar på mit? men har i min søgen, fremlagt dokumentation på:

  1. Redigerede/ opdigtede journaler. (Læs: ”underligt journalsystem”
  2. Lægesagkyndige med tvivlsomme/uigennemskuelige økonomiske aftaler med patienterstatningen, samt brug af inhabile læger
  3. Sagsbehandlingstid som trækkes i årevis i både ”styrelsen for patientsikkerhed”, og patienterstatningen
  4. ”utilsigtede hændelser/dødsfald” undersøges ikke. (Læs: hvornår skal et dødsfald meldes til politiet)
  5. At henvendelser til politikere fra borgere, ikke tages seriøse