Velkommen til min hjemmeside ”det syge hus”

Storm P. sagde engang: ”alle taler om vejret, men ingen gør noget”.
Hvis jeg bliver valgt ind i Hovedstadens regionsråd, vil jeg forsøge at få skabt et åbent- ærligt og retfærdigt sundhedsvæsen!

Et ærligt sundhedsvæsen

"Min hjemmeside er ikke oprettet som et personligt hævntogt mod Hillerød Sygehus og er derfor ikke en hadeside" Kim Kjellerup

Derfor er kommunalvalget/regionsrådsvalget 2021 vigtig!

For at skabe åbenhed om hvilke behandlingsmuligheder sundhedsvæsenet tilbyder i hver enkelt region. Hvis man bor i Region Hovedstaden, får man ikke tilbudt de samme behandlingsmuligheder som f.eks. i Region Sjælland. (Kan læses i menu Hospital/ Region Hovedstaden)

For at skabe fokus på at indhold i patientjournaler altid bliver afgørende i klagesager, selvom indhold ikke stemmer overens med virkeligheden. Hvis der er uoverensstemmelser imellem patienter og pårørendes dokumentation, og patientjournaler, så er det altid kun indhold i patientjournalen sundhedsvæsenet vurderer og træffer afgørelser ud fra.
(Kan læses i menuer ”en læges ord” og ”0 fejl i sundhedsvæsenet”)

Samt få skabt en debat om hvordan patienter og pårørende kan få en retfærdig behandling i sundhedsvæsenet. ”lægen fra Svendborg sagen” og ”fremrykket dødsfald” er sager som pårørende betalte mange penge, for at få ført til højesteret. De pårørende tabte i begge sager. Når STPS undlader at forholde sig til opdigtede journaler. Patienterstatningens jurister dikterer de lægesagkyndiges indhold, og de endelige afgørelser i Patienterstatningens ankenævn træffes af Nordsjællands hospitalsdirektørs ægtemand, så trænger sundhedsvæsenet til en oprydning. (Kan læses i menuerne ”STPS” og ”patienterstatningen”)

Jeg har aldrig fået svar på mit? men har i min søgen, fremlagt dokumentation på:

  1. Redigerede/ opdigtede journaler. (Læs: ”underligt journalsystem”
  2. Lægesagkyndige med tvivlsomme/uigennemskuelige økonomiske aftaler med patienterstatningen, samt brug af inhabile læger
  3. Sagsbehandlingstid som trækkes i årevis i både ”styrelsen for patientsikkerhed”, og patienterstatningen
  4. ”utilsigtede hændelser/dødsfald” undersøges ikke. (Læs: hvornår skal et dødsfald meldes til politiet)
  5. At henvendelser til politikere fra borgere, ikke tages seriøse