Det Syge Hus

Årsag til politianmeldelsen

Jeg har i mange år undret mig over at alle de kritikpunkter som jeg mailede til Hovedstadens regionsrådsformand, og som hun havde gjort Nordsjællands hospitalsdirektør, Bente Ourø Rørth, bekendt med i 2013, var rettet i patientjournalerne. Ligeså var de fejl og svigt som jeg havde beskrevet i de dagbogsnotater som min advokat havde sendt til Patientklagenævnet, og som ikke stod i min mail til regionsrådsformanden.

Lægerne på Onkologisk Afdeling.
Lægerne på Onkologisk afdeling vidste, at vores kontaktlæge var gået for vidt ved at rette og opdigte i journalerne (læs: ”en lille tilføjelse” og ”dødsjournalen” på www.detsygehus.dk ) for at skjule, at hun ikke gav patienten/patienterne levetidsforlængelse. Sygeplejerskerne kunne derimod ikke kende til mine kritikpunkter, medmindre direktionen havde gjort dem (eller nogle af dem) bekendt med dem.

Sygeplejerskens omskrivning.
I 2014 gjorde jeg ved hjælp af Helsingør Dagblad opmærksom på, at hospitalet havde sendt en dødssyg patient hjem. Jeg berettede dengang, at afdelingens læge var gået hjem grundet barn syg, og at der ingen back up var.

3 år senere erfarede jeg ved hjælp af agtindsigt, at sygeplejerske 1 havde omskrevet i patientjournalen, hvad der skete den dag, (læs: sygeplejerskernes moralske forfald på førnævnte hjemmeside) samt at der stod, at en tilkaldt læge havde sendt os hjem uden at tilse Hanne, på trods af at man havde informationer om at min afdøde kone Hannes infektionstal var tårnhøje. Sygeplejerske 1’s notater i patientjournalen tegnede et billede af at det var aftalt, at vi tog hjem før blodprøvetagningen. Virkeligheden var at vi vendte tilbage til afdelingen efter blodprøvetagningen, og blev sendt hjem uden at få fortalt at Hannes levertal var mere end kritiske. Det erfarede vi selv dagen efter!

Journalsvindel.
I 2017 anmeldte jeg Nordsjællands Hospital til politiet for omfattende journalsvindel.

Jeg havde i min dagbog berettet at Hannes lungetømning foregik totalt uforsvarligt. Når kirurgen havde monteret et lungedræn, så blev Hanne ved første lungetømning smidt ud på gangen, uden opsyn og uden mulighed for at tilkalde hjælp eller regulere drænet som løb alt for hurtigt, med en ukontrollerbar hoste til følge.

Jeg offentliggjorde dengang alle ”dag til dag journalerne” på Facebook ”detsygehus” hvori man kunne se at de håndskrevne journaler var et kæmpe rod. Sidetal stemte ikke overens og der var synlige tegn på rettelser. Politiet afviste dengang min sag under henvisning til, at det var en sag som STPS (Styrelsen for Patientsikkerhed) måtte tage sig af.

STPS jurister er usaglige.
STPS jurister skrev i deres redegørelse: ”det blev noteret at Hanne selv ønskede at tømme drænposen efter behov ved hjælp af en klemmeskrue. Hun syntes at pleuravæsken (Læs: væske fra lungerne) blev tappet for hurtigt sidste gang, hvilket førte til en ubehagelig hoste. Hun fik derfor sat en klemmeskrue på, med henblik på egen regulering”.

STPS juristers kunne have læst i min dagbog hvad der virkelig skete. Deri står, at hændelsen fra første lungetømning gentog sig, men at jeg ved hjælp af en klemme fra en lampe regulerede tømningen. At skrive: ”Hanne selv ønskede at tømme drænposen” får mig til at stille spørgsmålet, hvem der har skrevet det vrøvl? Drænposen har intet med reguleringen af lungetømningen at gøre.

Hvordan sygeplejerske 1, som tilhører Onkologisk Afdeling kan beskrive hvad der foregik på Lungemedicinsk Afdeling (der var vi indlagt den dag) og ikke undrer sig over at der er 2 ”dag til dag journaler” på samme dato med 2 forskellige sygeplejersker, med 2 forskellige beskrivelser af dagen, undrer ikke juristerne!

Juristerne valgte den opdigtede journal fra sygeplejerske 1.

Derfor gjorde jeg det!

I dag er jeg ikke i tvivl om at hospitalsdirektøren/ direktionen har forklaringen på at 14 kritikpunkter ”kunne forsvinde” i patientjournalerne. Sygeplejerske 1 er blevet brugt i begge de hændelser som jeg har omtalt her på siden.

Min konklusion i sommers var:

  1. Når hospitalsdirektøren/ direktionen vil læse, men ikke besvare mine seriøse og relevante henvendelser.
  2. Når lægerne på Onkologisk Afdeling, uden konsekvenser kan skrive usande påstande i patientjournaler.
  3. Når politiet ikke vil forholde sig til at Nordsjællands Hospital omgår reglerne for ”utilsigtede hændelser og dødsfald”.
  4. Når STPS ignorerer mine beviser for mine argumenter. Selv mails som i det civile retssystem er godkendt som bevis, ignorerer de.

JA, så er sygeplejerskerne de eneste som kan fortælle sandheden!

Min forbrydelse.

Jeg har uddelt de 2 patientjournaler som er omtalt her på siden til 2 sygeplejersker fra Onkologisk Afdeling.

Den ene har ærligt fortalt i patientjournalen når der var sket fejl.

Den anden er ”sygeplejerske 1”.

De har begge anmeldt mig efter Straffelovens§ 119.