Det syge hus blogpost

”Lægesagkyndige” Styrelsen for patientsikkerhed

Posted on
Min afdøde kone Hanne, samt vores datter Mie.

Min afdøde kone Hanne, samt vores datter Mie. Lægejournaler er patienters sikkerhed for at lægernes beslutninger, samt plejernes behandlinger, bliver nedskrevet og videreformidlet, og følger patienten gennem hele sygdomsforløbet. Hvis patienten, under sygdomsforløbet er blevet fejlbehandlet, så kan de lægesagkyndige i erstatningssystemet (læs de 2 forrige opslag) samt klagesystemet (STPS) træffe deres afgørelser ud fra […]

Det syge hus blogpost

Lægesagkyndige (Ankenævnet for Patienterstatningen)

Posted on

De lægesagkyndige er: Sagsbehandlernes, juristernes og dommernes ”tolke” som skal ”oversætte” journaler og sagsakter til et sprog, som førnævnte personalegrupper kan forstå. Med en lægefaglig baggrund skal lægekonsulenterne forsøge, at klæde sagsbehandlerne på. Lægekonsulenterne kan ikke træffe afgørelser! Så når sagsbehandlerne har truffet en afgørelse, så er det jurister som kontrollerer at alt er gået […]

Det syge hus blogpost

”Lægesagkyndige”(Patienterstatningen)

Posted on

Er disse ”lægesagkyndige” følgende: 1. Politikernes/regionernes ”uvildige dommere” til at dømme imellem ret og uret i fejl/svigt af læger/hospitaler?? 2. Politikernes/regionernes ”betalte bødler” til at dække over lægernes/hospitalernes ”utilsigtede fremrykkede dødsfald”? Jeg stiller de 2 spørgsmål fordi 3 forskellige private/offentlige instansers lægesagkyndige har behandlet min sag i Patienterstatningen, Ankenævnet for Patienterstatningen (private instanser uden for politikeres/ombudsmandens tilsyn) samt […]

Det syge hus blogpost

En sejr for regionerne og et kæmpe tab for borgernes retsikkerhed

Posted on

STORT tillykke til patienterstatningen og regionerne (som skal betale erstatninger i de sager som patienterstatningen taber) HVIS patienterstatningens brug af læger med tvivlsomme CVR numre (tænker at det må være lægesagkyndige måder at omgå EUs momsregler på) ELLER brug af inhabile lægesagkyndige (ingen ved, i hvor mange år at Hillerøds hospitalsdirektør ægtemand har afgjort sager […]

Det syge hus blogpost

#DetVARmig 😏 Åbent brev til Regionsrådsformand og Borgmester

Posted on

Kære Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen og Borgmester i Helsingør Kommune, Benedikte Kjær   #DetVARmig😏 handler om at tage ansvar. Det kunne også have lydt: #Detvarmigdetgikudover 🤕 For hvad er patienter og pårørendes tilbageværende muligheder, når ansvarlige sundhedsfaglige (hospitalsdirektører, læger, lægesagkyndige  og sygeplejesker) ikke tager ansvar for deres handlinger?   Den omsiggribende forringelse af basale serviceydelser […]

Det syge hus blogpost

#DetVARmig

Posted on

Kunne lægerne på Hillerød Hospital have risikeret en påtale samt en bøde på kr. 5000,- lige som “lægen i Svendborg sagen” ? Nej, det kunne de ikke !! Hvis læseren ikke kender til Svendborg sagen, så har lægerne på www.ugeskriftet.dk belyst problemstillingen. Hjemmesiden www.detkuhaveværetmig.dk har ligeledes en fyldig beskrivelse af sagens aspekter. Hvorfor kunne Svendborg […]

Det syge hus blogpost

Hvem beskytter hvem?

Posted on

At lægerne klager over “Styrelsen for patientsikkerhed” (STPS) kan der være relevante grunde til. Læs her historien om lægernes protest. Det vil jeg ikke underkende, da det er en faggruppe ligesom alle andre, der har krav på beskyttelse. Men når det så er sagt, så vil jeg som “stemme for uhelbredeligt syge kræftpatienter fra onkologisk […]