Det syge hus blogpost

En sejr for regionerne og et kæmpe tab for borgernes retsikkerhed

STORT tillykke til patienterstatningen og regionerne (som skal betale erstatninger i de sager som patienterstatningen taber)

HVIS patienterstatningens brug af læger med tvivlsomme CVR numre (tænker at det må være lægesagkyndige måder at omgå EUs momsregler på) ELLER brug af inhabile lægesagkyndige (ingen ved, i hvor mange år at Hillerøds hospitalsdirektør ægtemand har afgjort sager til Hillerøds hospitals fordel) – ikke er nok til at lukke munden på forurettede patienter/pårørende så går patienterstatningen/regionsrådet gerne hele vejen til højesteret (at tabe i byretten/landsretten accepterer patienterstatningen/ regionsrådet ikke).

FØRST fik patienterstatningen medhold i, at hvis et dødsfald på et hospital sker som følge af “et organisatorisk svigt”, så gøres ingen ansvarlige for dødsfaldet (Svenborg sagen).

NU har patienterstatningen så fået medhold i, at at håbløse syge kræftpatienter som på grund af lægesvigt har fået forkortet deres liv yderligere, ikke kan gøre lægerne på onkologiske afdelinger eller hospitalet ansvarlige (vi kunne kalde denne sag “Odense sagen“).

NÅR Hillerød onkologisk afdeling nægter at udlevere kemo imod kræft, og patienterne dør hurtigere, så er det en legitim måde at spare penge på samt nedbringe overbelægningen på Hillerød.

MED udsigt til 90 manglende sengepladser på det nye “supersygehus”, så kan jeg godt forestille mig mange “organisatoriske svigt” samt mange “fremrykkede dødsfald” i fremtiden.

I Danmark praler politikerne af at Danmark er en “retsstat”. De glemmer bare at fortælle at patienter er retsløse.

NÅR man henvender sig til sundhedsminister Ellen trane Nørby, er politikersvaret:

“Jeg involverer mig ikke i enkeltsager”

Hvis Hillerøds direktørs ægtemand har været inhabil i årevis, så gad jeg godt vide hvor mange “enkeltsager” han har afgjort.

Når Regionsrådsformand Sophie hæstorp Andersen får fortalt at “patienterstatningen” har problematiske lægesagkyndige som afgør sager på fiktive journaler så er svaret:

“Jeg involverer mig ikke i habilitetssager”

Og med ombudsmanden ude af billedet så er patienter reelt retsløse.

MED sejrene i de 2 principielle sager har regionerne en gang for alle fået slået fast, at kan patienterstatningen IKKE lukke munden på patienter/pårørende med problematiske lægesagkyndige, så skal regionerne nok vinde i højesteret. Med højesterets domme er det hermed slået fast at “patientklagesystemet” er “et dødssygt system”

Sophie Hæstorp Andersen og de øvrige regionsrådsformænd kan sige til hinanden, som LO Thomas engang sagde:

“Vi har sejret ad helvede til”