Det syge hus blogpost

”Lægesagkyndige”(Patienterstatningen)

Er disse ”lægesagkyndige” følgende:

1. Politikernes/regionernes ”uvildige dommere” til at dømme imellem ret og uret i fejl/svigt af læger/hospitaler??

2. Politikernes/regionernes ”betalte bødler” til at dække over lægernes/hospitalernes ”utilsigtede fremrykkede dødsfald”?

Jeg stiller de 2 spørgsmål fordi 3 forskellige private/offentlige instansers lægesagkyndige har behandlet min sag i Patienterstatningen, Ankenævnet for Patienterstatningen (private instanser uden for politikeres/ombudsmandens tilsyn) samt Styrelsen for Patientsikkerhed (som er offentlig, men uden for folketingets kompetence område, hvilket er lig med intet tilsyn).

Hørsholm Kommune har nægtet at udlevere aktindsigten på førtidspensionen, som kan begrunde at så dødssyg en patient som min kone, måtte leve af kr. 326,- om ugen i 8 måneder, samt at hun fik udsat sin førtidspension 2 gange, fordi det ikke fremgik tydeligt nok af journalerne, at patienten med lungecancer samt dertil spredning til lymfer og lever, var syg nok til førtidspension. Hørsholm Kommune begrunder afslaget med, at jeg ikke har en fuldmagt fra afdøde.

Stillingen som lægekonsulent

Ved hjælp af aktindsigten har jeg haft mulighed for at kigge de 3 lægesagkyndige over skulderen, for at få et indblik i hvem de egentlig er, samt på hvilket grundlag de lægesagkyndige træffer deres afgørelser på.

Søger du førtidspension? Vil du have erstatning i Patienterstatningen? Eller vil du klage til Ankenævnet for Patienterstatningen over det afslag, som du måske har fået fra Patienterstatningen? Har du anmeldt din sag til Styrelsen for Patientsikkerhed? Så er det lægekonsulentens ord der bliver altafgørende for din sag.

 

Det er ikke meget man kan læse om stillingen som lægekonsulent. Men en kendt og meget benyttet læge i Svendborg havde i hvert fald råd til at stille sig op i tv og reklamere med, at hun så på sommerhus til 7,2 millioner. Til bonusinfo kan jeg fortælle, at SKAT har fastslået at der skal betales moms af lægekonsulent regninger. Men med en timeløn på kr. 505,- pr. påbegyndt ½ time så må det formodes, at der også er råd til at betale momsen.

I aktindsigten fra Patienterstatningen, kan jeg konstatere at:

Lægekonsulenten:

1. Har ”gemt sig” bag en anden mands enkeltmandsfirma.

2. Har oplyst at honorar IKKE er momspligtigt, så de kr. 4000,- som honoraret lød på skulle, uden moms og skat, indbetales til hans private NEM-konto.

Patienterstatningen har 29.november 2017 svaret følgende:

Patienterstatningen har 26. juni 2017 forespurgt om lægekonsulenten var inhabil.

Lægekonsulenten har erklæret at han ikke er inhabil, hvilket jeg heller ikke har påstået.

Jeg har stillet spørgsmålstegn ved Patienterstatningens brug af lægekonsulenter med uigennemskuelig baggrund og tvivlsomme aflønningsformer, hvilket de ikke har svaret på.

Patienterstatningen ”vasker hænder”:

Patienterstatningen meddelte i samme mail, at det er Ankenævnets lægekonsulent som har et habilitets problem, så en kopi af deres brev ville blive sendt videre til Ankenævnet for Patienterstatningen. (Dags dato har jeg intet hørt derfra)

Hvis konsulent-honoraret er lige så højt i Patienterstatningen som i Svendborg (kr. 505,-) så kan jeg regne ud, at han har brugt ca. 4 timer, hvilket måske kan forklare alle de detaljer som lægekonsulenten har valgt at overse.

Lægekonsulentens redegørelse:

Lægekonsulenten skriver, at første gang min afdøde kone Hanne, mødte Hillerød Hospital i kræft regi var d. 4. september 2012, hvor man valgte at give kemoterapi imod lungecancer. (Ikke et ord om, at man afventede svar fra Bispebjerg Hospital på en foretaget leverbiopsi. Vi fik aldrig oplyst svaret på denne.)

Lægekonsulenten har valgt ikke at kigge på journalen af d. 29. august 2012, hvori en overlæge fra Hillerød Hospital anbefaler lægemidlet Tarceva imod leverkræft, når svaret fra Bispebjerg Hospitals leverbiopsi forelå. (Vi hørte første gang om lægemidlet Tarceva d. 7. maj 2013. Ca. en måned før min kone døde.)

Lægekonsulenten skriver, at Hillerød Hospital d. 8. november 2012 oplyste til Hørsholm Kommune, at min kone var uhelbredelig syg af kræft. Den oplysning fik vi fra Bispebjerg Hospital allerede d. 28. august 2012, hvilket jeg må formode at Hillerød Hospital var blevet informeret om allerede dengang.

Lægekonsulenten skriver, at patienten spurgte ind til muligheden for behandling med lægemidlet Tarceva. Kontaktlægen har skrevet i journalen, at der så skulle foretages en ny smertefuld leverbiopsi, hvilket patienten ikke ønskede.

Lægekonsulenten have fået tilsendt den mail fra Pfizer som jeg lagde foran kontaktlægen d. 8. november 2012, hvori Pfizer giver os mulighed for 2 forskellige produkter (ikke lægemidlet Tarceva) imod leverkræft, hvis Hillerød Hospital ville udlevere svaret fra Bispebjerg Hospitals leverbiopsi. (Det svar fik vi, som tidligere nævnt, aldrig.) Vores huslæge sendte også kopi af mailen i slutningen af november 2012, samt efterlyste et svar på leverbiopsien.

Mailen fra vores huslæge, har Hillerøds læge skrevet ind i journalerne, som ”en underlig mail fra patientens søn”. (Min søn var blevet kontaktet af en medarbejder fra Pfizer.)

Lægekonsulenten skriver, at vi i december fik understreget et tilbud om behandling med lægemidlet Tarceva samt tilbud om ny leverbiopsi. Jeg erfarede, at der i denne journal den. 6. december stod: ”Ifølge hvad jeg kan se, fremsendt fra patients læge, (lægens efterlysning af leverbiopsi, samt mail fra Pfizer)) ønsker patient ikke en ny leverbiopsi til kemoterapi imod leverkræft (Hvilket lægen ikke skrev. Lægen efterlyste gammel leverbiopsi.) Ved denne konsultation bekræfter patient, ægtefælle samt deltagende søn at de er helt indforstået med det aktuelle svar.”

Link : Svaret på et simpelt spørgsmål – retfærdighed eller justitsmord?

Hospitalsdirektørens ”kommunikationsmedarbejder” har siden erkendt, at vi ikke kan have bekræftet noget den dag, men begrunder det med ”en lægesekretær fejl”. Hillerød Hospital har siden nægtet at fortælle os, hvornår vi har bekræftet lægens journal.

Jeg kendte intet til den journal. Men ifølge min arbejdsgiver, så var jeg på kursus den dag og min kone var hos kiropraktor mange kilometer væk i det angivne tidsrum hvor journalen var skrevet. (Datoen lå som en, af hospitalet, aflyst mødedato ifølge min kones kalender.)

Lægekonsulenten skriver, at d. 26. april 2013 noterede man, at patienten samme dag var begyndt at blive gul, få ”kitfarvet afføring” (hvid afføring) samt mørk urin. Lægekonsulenten skriver derimod ikke at:

Scanningen 3 uger før havde påvist ”leverforandringer som ikke kunne forklares”.     (Journal den 6.Maj. 2013.)

Patientens blodprøver d. 25. februar 2013 viste levertal en smule over det normale, men at blodprøven d. 15. april 2013 viste at levertallet var 5 gange højere, samt at blodprøven foretaget i laboratorie d. 25. april 2013 kl. 15.03 viste, at levertallet var 28 gange højere end det normale! D. 25. april 2013 står der i journalen, at en tilkaldt læge på samme tidspunkt (afdelingslægen var gået hjem pga. ”barn syg”) sendte en ”ikterisk patient” (ikterisk = gullig patient) hjem uden at tilse hende.

Der står godt nok, at hvis aftenvagten fandt noget alarmerende i levertallet, så skulle man kontakte os. Men ingen kontaktede os. Jeg ringede selv til onkologisk afdeling d. 26. april, fordi min kones øjne var mørkegule.

 

Patienterstatningens spørgsmål til lægekonsulenten:

Blev behandling i onkologisk regi foretaget i overensstemmelse med den erfarne specialiststandard?

Lægekonsulenten har dertil svaret:

Ja, behandling i onkologisk regi blev gennemført i overensstemmelse med den erfarne specialiststandard.

Jeg ville gerne have svar fra Patienterstatningen på:

Kan en uhelbredelig dødssyg patient nægtes levetidsforlængelse med lægemidler imod leverkræft fra Pfizer, fordi det er billigere for Hillerød Hospital at udstede en ”terminalerklæring” (som giver tilladelse til plejeorlov) til ægtefællen. For så derefter at lade patienten dø af en ubehandlet leverkræft.

Jeg har fremlagt dokumentation på, at kontaktlægen har lavet en tilføjelse i journalen d. 8.november 2012, samt frmlagt dokumentation på den opdigtede journal af d. 6.december 2012, hvori ”patienten, ægtefællen samt dennes deltagende søn, ved denne konsultation, bekræfter at man frasiger sig enhver form for behandling imod leverkræft”.

For hvis svaret er nej, så er familien erstatnings berettiget.

Erstatninger kan godt nok aldrig fjerne de dårlige oplevelser som vi fik på Hillerød Hospital, men som mangeårig offentlig ansat ved jeg, at hvis der er økonomi involveret, så skal der nok ske ændringer fremadrettet.

Patienterstatningen svarer ikke på mine henvendelser, men henviser til Ankenævnet for Patienterstatningen, hvilket man kan læse om i mit næste opslag.

Sundhedsminister Ellen T. Nørby er bekendt med min sag og har svaret:

”Jeg involverer mig ikke i enkeltsager”.

 Jeg kan frygte, at der er tusindvis af enkeltsager som folk ikke magter at køre.

Kim Kjellerup

 

Ps. Afsluttende et Karen Blixen citat: Hvad er det, der optjenes dyrt, tilbydes gratis og kastes i grams? Det er erfaringerne! Der er ikke nogen, der vil lytte til noget i dag.

 

Tidligere opslag vedrørende patienterstatningen – Link: Hvornår skal et dødsfald på sygehus meldes til politiet?  –  Åbent brev til regionsrådsformand, sundhedsminister og sundhedsordførere  –  Servicemeddelelse til Patienterstatningen