Det syge hus blogpost

Er du advokaten der kan vinde erstatningssager i klagesystemet?

 

Advokat søges til erstatningssag i byretten

Min kone døde af ubehandlet leverkræft i juni 2013.
Jeg tog kontakt til advokat allerede før hun døde, men grundet sjusk på advokatkontoret, lå min sag under “ubehandlede sager” i inbox – og derfor blev skaden først anmeldt til patienterstatningen i januar 2015 (dog inden for tidsfrist).

Min klage var, at vi blev nægtet udlevering af vævsprøve, blev blokeret for levetidsforlængende medicin mod levercancer samt udsat for generel svigt i dag til dag behandling og sygepleje, grundet et kaotisk hospital under ombygning. Alle disse forhold gjorde, at man overså/ignorere en galopperende leverkræft, med dødelig udgang.

Sagen har kørt siden januar 2015 og er blevet afgjort i Patienterstatningen, Ankenævnet samt Styrelsen for Patientsikkerhed i 2017, hvilket læsere af det syge hus har kunnet følge med i. Alle instanser har afvist min klage.

Efter gennemgang af alle sagsakter fra disse tre instanser er jeg løbende stødt på flere foruroligende forhold, hvilket har gjort, at jeg er gået til ombudsmanden samt bedt Styrelsen for Patientsikkerhed om genoptagelse af min sag.

Derudover agter jeg at tage min sag op i byretten med henblik på erstatning, hvilket jeg stadig mener jeg har krav på grundet ulovlig sagsbehandling i klagesystemet (inhabile læger, udokumenterede påstand fra patientens læge samt journalsvindel ignoreres totalt i afgørelserne).

Jeg er pt ‘bundet på hænder og fødder’ da der er larmende tavshed fra både Patienterstatningen, ombudsmanden samt Styrelsen for Patientsikkerhed.

Jeg søger derfor en advokat med erfaring inden for erstatning vedrørende personskade, som kan føre min sag i det civilretslige system – og endnu vigtigere, at det er en advokat som tror på at sager i klagesystemet rent faktisk kan vindes.

Findes en sådan advokat? Er der nogle i mit facebook netværk og læsere af Det Syge Hus, som har erfaring og eller kendskab til advokater af denne kaliber? Så hører jeg gerne fra jer. Besked kan sendes direkte via Det Syge Hus Facebookside eller via denne kontaktformular.