Det Syge Hus

Tidslinje

2016

April

01.04.2016

Anmeldelse af skade til Patienterstatningen

01.04.2016

Opringning fra partsrepræsentant vedr. afvisning på forældelse

14.04.2016

Besked fra Patienterstatningen til Nordsjællands Hospital om erstatningssag

Telefon med partsrepræsentant. Giver status i sagen

20.04.2016

4xCD med røntgenbeskrivelser

25.04.2016

Journalmateriale fra Nordsjællands Hospital ift aktindsigt fra advokat

27.04.2016

Følgebrev til udleveret journalmateriale Nordsjællands Hospital

Maj

04.05.2016

Kopi af bemærkninger fra Hillerød Hospital til partsrepræsentant

Juni

28.06.2016

Anmodning fra Patienterstatningen om speciallægeudtalelse

Besked fra Patienterstatningen om speciallægevurdering

Juli

09.07.2016

Regning fra Claus Kamby

10.07.2016

Speciallægevurdering Claus Kamby

12.07.2016

Anke fra KK vedr. pattienterstatningens afgørelse

14.07.2016

Besked til KK om partshøring ifb speciallægeudtalelse

28.07.2016

Anmodning om speciallæge udtalelse

August

10.08.2016

Bemærkninger fra KK til partshøring ifb speciallægeudtalelse

11.08.2016

Bemærkninger partshøring ifb speciallægeudtalelse

Bilag til KK's bemærkninger til speciallægeudtalelse 11. august 2016

Bilag til speciallægeudtalelse fra KK_Mails Pfitzer

Email forside partsrepræsentant_redigeret skriv partshøring_bemærkninger til speciallægeudtalelse

12.08.2016

Mail fra KK vedr 6. december 2012

Med bemærkninger fra KK til partshøring ifm speciallægeudtalelse

15.08.2016

KK's bemærkninger til specialægevurdering via telefonsamtale

September

06.09.2016

Afvisning (ingen skade) fra Patienterstatningen

08.09.2016

Anmodning om udsættelse af partshøringsfrist fra partsrepræsentant

2017

Januar

10.01.2017

Ankeudtalelse fra Patienterstatningen til AFP

Ankeudtalelse til Ankenævnet for Patienterstatningen uden bemærkninger

Besked om ny erstatningssag til Nordsjællands Hospital

Fatholdelse af afgørelse fra Patienterstatningen

Opringning fra KK vedr forældelse

April

20.04.2017

20170420_Email forside ifm agørelse fra Ankenævmet for Patienterstatningen

Maj

10.05.2017

4xCD retur_Røntgenbeskrivelse af 20130405

Juni

28.06.2017

Anmodning om ekstern vurdering

Kopi af anmodning om ekstern vurdering til KK

Juli

20.07.2017

Anmodning om aktindsigt fra KK

Ansøgning om aktindsigt fra partsrepræsentant

26.07.2017

Besked om udlevering af aktindsigt

September

10.09.2017

Mail fra KK om afvigende scanningsbeskrivelser

Mail til Styrelsen for Patientsikkerhed og Patienterstatningen om 3 scanningsbeskrivelser

Rettelse til mail fra KK

28.09.2017

Anmodning fra Patienterstatningen om genoptagelse til ankenævnet for Patienterstatningen

Oktober

05.10.2017

4xCD retur fra Ankenævnet for Patienterstatningen

Forespørgsel og anmodning om svar fra KK til Patienterstatningen og Styrelsen for Patientsikkerhed

Forespørgsel til Patienterstatningen og Styrelsen for Patientsikkerhed

Kopi af anmodning om genoptagelse sendt til KK

December

07.12.2017

Klage til Ankenævnet for Patienterstatningen