Det syge hus blogpost

Servicemeddelelse til Patienterstatningen

[wpdevart_youtube]QITOOr-2Org[/wpdevart_youtube]

Når nu kommunikationsafdelingen i Patienterstatningen tilsyneladende ikke har haft tid til at opdatere deres hjemmeside, vil vi da mægtig gerne hjælpe dem 😊

Når en skade skal vurderes i Patienterstatningen, er der nogle forskellige ‘regler’ fra klage og erstatningsloven, som skaden bliver behandlet og vurderet ud fra:

http://pebl.dk/Patientskader/Hvorda…

 


1. SPECIALISTREGEL:

Der står om Specialistreglen:

 


RETTELSE TIL SPECIALISTREGEL:

 

“For at være sikker på, at ingen læger bliver dømt (og der derved skal udbetales erstatning), har vi KUN ansat lægekonsulenter som IKKE kan tyde/aflæse journaler (lægerne har jo alligevel redigeret/ændret/slettet/tilføjet i journalerne)”.

 

 

2. RIMELIGHEDSREGEL (også kaldet ‘tåleregel’):


Der står om rimelighedsreglen:


RETTELSE TIL RIMELIGHEDSREGEL:

“Det må formodes/forventes, at har man haft oplevelser inden for denne regel, så har man først henvendt sig til “Styrelsen for Patientsikkerhed”, hvor sagsbehandling er så langsom, at din sag med sikkerhed bliver forældet.

Har du anmeldt dine oplevelser til “Patienterstatningen” SAMTIDIGT med Styrelsen for Patientsikkerhed og INDEN FOR forældelsesfristen (som VI fastsætter), kan vi oplyse at: (Læs punkt 1 om specialistreglen).

Dertil skal tilføjes:
Er du uhelbredeligt syg patient, kan du selvfølgelig ikke komme i betragtning, fordi uhelbredelig må forventes = død inden for et halvt år. Så at lægerne har “overset” et par følgeskader/sygdomme, hører derfor til ligegyldigheder (hvor der handles, der spildes), fordi slutfacit var givet på forhånd. “


3. APPARATURREGEL

Der står om apparaturreglen:

 


RETTELSE TIL APPARATURREGEL:

 

“Apparatur fejler sjældent. Det er oftest læger som fejlaflæser apparater. Så derfor: Læs punkt 1om Specialistreglen.

Eksempel: Erfaring fra Hillerød Hospital fortæller, at når læger ikke kan aflæse forskel på cyster og levermetastaser, så vælger de alligevel at foretage sig INGENTING. Og så er appaturets beskaffenhed jo ret beset ligegyldig.”

 


Vi håber meget, at I vil bruge denne servicemeddelelse, så der ikke sker flere misforståelser ang. Patienterstatningens regler, og således at sagsbehandling ikke bliver yderligere forsinket.

Med venlig hilsen

Det Syge Hus

www.detsygehus.dk