Det Syge Hus

Regionsrådsvalg 2021

Et ærligt og retfærdigt sundhedsvæsen

I sundhedsvæsenet er alt lovligt. Også det ulovlige!

Jeg hedder Kim Kjellerup og er Lokomotivfører i Kbh. Formålet med denne skrivelse er at informere om, hvorfor liste T ”Det syge hus”, står på stemmesedlen til Regionsrådsvalg 2021 Den 16/11-21. Jeg tilhører ikke noget parti, men stiller op fordi de nuværende politikere hellere vil tælle stemmerne, end lytte til stemmerne!   Min tanke er at hvis regionen ikke vil lytte til borgerne uden for regionens domicil, ja så vil jeg forsøge at være borgernes stemme inden for regionens domicil.

Årsag.
Jeg har i 8 år forsøgt at råbe politikere i regionsrådet og folketinget op for at gøre opmærksom på at den er rivende gal med sundhedsvæsenet i Region Hovedstaden. Men uden resultat. Politikere i dag lytter ikke til alm. Borgere. På www.detsygehus.dk i boks ”politikere” kan man læse mit seneste skriv til Justitsminister Nick Hækkerup.
Jeg vil gerne i regionsrådet, fordi jeg har nogle ideer til at løse de problemstillinger som jeg har nævnt i mit åbne brev til Justitsministeren.

Ærlighed.
I DSB har vi haft dygtige ledere, som med succes havde indført ”frit lejde” ved indberetninger af optræk til ulykker/ hændelser. Hvis man over en 4 årig periode afskaffede regionens ”0 fejls” politik (i hvert fald i patientjournalerne) ville hospitalernes misbrug af sygeplejersker til at opdigte falske patientjournaler, for at tilbagevise klager, ophøre. 2 sygeplejerskers åbenlyst opdigtede journaler kan ses på www.detsygehus.dk i menu politikere/ bilag ”dag til dag” (Et hospital/ en sygeplejerske kan ikke modtage samme patient, på samme dato/tid, på 2 forskellige afdelinger, og fortælle 2 forskellige versioner af modtagelsen. Den opdigtede Journal er oprettet for at STPS ikke opdagede at hospitalets lungetømning var uforsvarlige.

Retfærdighed.
Det er en kendsgerning at Nordsjællands hospitalsdirektørs ægtemand, i et ukendt antal år, som lægesagkyndig i ankenævnet, (patienters sidste klageinstans) har kunnet afgøre sager til hospitalsdirektørens (hans kones) fordel. Hvis det kommer frem i offentligheden, hvor mange sager, og i hvor mange år, den lægesagkyndige har været inhabil, samt at det er kutyme i patienterstatningen at de lægesagkyndige får Kr. 4000,- moms og skattefrit for at juristerne kan diktere redegørelsernes indhold (det er ulovligt) er jeg sikker på at patienterstatningens privatisering, ophører. Der skal indføres offentlig kontrol på området. Dokumentation findes på min hjemmeside www.detsygehus.dk. (I menu Patienterstatningen).

Bekræftigelse.
I det civile liv ville en ”bekræftelse” kun være gyldig hvis personen som bekræfter har været fysisk til stede. 3 forskellige lægesagkyndige, i 3 forskellige styrelser, har skrevet 3 forskellige fortolkninger af en læges ”mødejournal” hvor lægen var eneste deltager og som kan læses på www.detsygehus.dk i menu ”en læges ord”. I teksten står der: ”ved denne konsultation bekræfter patient, ægtefælle samt deltagende søn, at de frasiger sig alt fremtidigt behandling. Dokumentation på lægens konsultation findes ikke.  Hvis læger i fremtiden ”bekræfter” at patienter frasiger sig alt fremtidigt behandling”, SKAL der foreligge en underskrift på ”bekræftigelsen”!
Yderligere info kan fås ved at skrive til: kim@detsygehus.dk