Det syge hus blogpost

Patienterstatningen er regionerne og lægernes narresut til fejlbehandlede patienter

NARRESUT Nr.1:

I efteråret 2012 var en yngre læge – som fokuserede mere på at skrive ubrugelige recepter ud, frem for at lytte og behandle sin patient – årsag til, at min hustru Hanne fik konstateret uhelbredelig lungekræft, med spredning til lever og lymfer.

‘Under normal lægelig standard’ får ingen konsekvenser

Styrelsen for patientsikkerhed meddelte mig et par år efter Hannes død, at lægens behandling havde været ‘under normal lægelig standard’. Den meddelelse sendte jeg videre til patienterstatningen.

En sag bliver hurtigt forældet

Jeg fik hurtigt svar fra patienterstatningen om, at min sag var forældet. Patienterstatningen havde vurderet, at imens Hannes dødskamp foregik, kunne jeg da godt have anmeldt vores lægecenter. Et lægecenter, som vi var dybt afhængige af i Hannes sidste levetid.

Resultatet er forvisning fra eget lægecenter

Et par måneder efter Hannes død, ringede ledende læge af lægecentret til mig og fortalte, at fordi jeg havde kontaktet en advokat, ville hun bede mig om at skifte lægecenter. Jeg tør ikke tænke på, hvordan Hannes sidste tid var endt, hvis jeg havde fulgt patienterstatningens anvisninger.

NARRESUT NR. 2

Hanne blev tilknyttet Hillerød onkologisk afdeling. Efter næsten 1 års vanrøgt fik Hanne endelig fred. (efter et forløb med fejl på fejl, på et kaotisk hospital under ombygning). Hun døde af en ubehandlet levercancer.

Belært af narresut nr 1

Belært af erfaringen fra narresut nr. 1. anmeldte jeg fejlbehandlingen inden for tidsrammen på 2 år efter døden. Inden Hanne døde havde jeg skrevet til daværende regionsrådsformand, Vibeke Storm Rasmussen, som med det samme forlangte en redegørelse af hospitalsdirektør for Hillerød, Bente Ourø Rørth.

Hospitalsdirektøren frikender sit hospital

Bente Ourø Rørth, skrev i 2013 en redegørelse, hvori jeg kunne læse, at på scanningsbillede var der leverforandringer, som ikke kunne forklares. Bortset fra det, så frikendte hun fuldstændigt Hillerød Hospital for svigt og fejlbehandling (mit bevis på “vanrøgt” som formentligt kunne læses i sygeplejerskernes “dag til dag meddelelser” er sikkert “forsvundet”, kort tid efter. I hvert fald stopper disse meddelelser tilsyneladende i januar 2013).

Et til afgørelsen ‘fabrikeret skønmaleri’

I redegørelse af 2013 stod der INTET om, at der fandtes en journal fra 6/12-2012 hvori “patient, ægtefælle samt deltagende søn, var indforstået med, at man frasagde sig yderligere behandling imod levercancer”

I September 2016 afgjorde Patienterstatningen imidlertid, at der ikke var sket en skade (fejlbehandling), baseret på at lægen på onkologisk havde lavet en tilføjelse i journalen 8/11-2012, hvori hun havde skrevet, at vi var blevet “tilbudt Tarceva (kemo imod leverancer) som anden linie” samt opdigtet en journal 6/12-2012, som blev tilsendt vores egen læge som mødenotat, hvori hun skrev:

“I følge, hvad jeg kan se, fremsendt fra pt.s praktiserende læge, ønsker patient ikke nogen nye former for biopsi, og ved denne konsultation bekræfter patient, ægtefælle samt deltagende søn, at de er helt indforståede med det aktuelle svar”.

Dette er dog en meget kreativ omskrivning af journalerne. For Patienterstatningens afgørelse lignede et “skønmaleri” af forløbet, som jeg slet ikke kunne genkende, når jeg sammenholdt min egen detaljerede dagbog fra samme datoer.

“Denne konsultation”

Det er smart af lægen på onkologisk at vælge netop den 6/12-2012, for der skulle faktisk have været en konsultation på onkologisk hos selvsamme læge den pågældende dato, men da jeg var på kursus den 6/12, og Hanne var hos kiropraktor, så havde vi aflyst mødet. Jeg ved derfor ikke, hvad “denne konsulation” henviser til. Senere har Hillerød Hospital fortalt mig, at “denne konsultation” var en konsultation hos egen læge. Der findes der dog ingen dokumentation på (ved min gentagne efterspørgsel om dette), at en sådan konsultation hos egen læge nogensinde har fundet sted. Og det er i øvrigt også umuligt, da ingen af mine sønner nogensinde har deltaget i konsultationer, hverken hos egen læge eller på hospitalet.

Hvad der i virkeligheden skete

Sandheden er at 8/11-2012 fremviste vi lægen på onkologisk en mail fra Pfitzer, hvori vi blev tilbudt behandling med “Ixteria” (kemo målrettet leverancer), hvis læge ville oplyse resultat af en leverbiopsi foretaget 3-4 mdr. tidligere (30. august 2012). Vi har aldrig fået svaret på denne leverbiopsi, selv om vores egen læge rykkede for et svar, kort før den 6/12-2012.

Bestillingsarbejde fra Hillerød Hospital?

Patienterstatningens afgørelse lignede dermed “et stykke bestillingsarbejde” fra Hillerød hospital – en afgørelse som bygger på en udokumenteret journal, en hemmeligholdt kommunikation imellem lægecenter og hospital (som patienterstatningen ikke fik da de bad om aktindsigt i hele sagen), samt scanningsbeskrivelser, hvori der stod at scanning havde vist uændrede leverpåvirkninger.

Narresutten fortsætter ufortrødent

ALLE mine indsigelser blev ignoreret. Og det var ellers ikke i småtingsafdelingen, de forhold jeg opdagede, ved at gennemgå materiale, som jeg havde modtaget, ved at søge aktindsigt i både Patienterstatningen og mit lægecenter.

Inhabil læge brugt i forbindelse med afgørelsen

Lægen som patienterstatningen havde benyttet som led i deres afgørelse, erfarede jeg, tidligere har været under mistanke for at være inhabil. Han arbejder i samme region som lægen på onkologisk på Hillerød Hospital. Han benytter brevpapir fra ONCO-CONSULT, som ifølge CVR registeret er et enkeltmandsfirma uden ansatte, og som har en anden ejer. Telefonnummer på papiret er konens privat nr.

Ny inhabil læge brugt til at understøtte første inhabile læge

Jeg ankede til ankenævnet for patienterstatningen. Der erfarede jeg, at der sidder flere dommere, som tilsyneladende ikke kender forvaltningsloven. I forbindelse med at jeg efterspurgte materiale, som ikke var at finde i aktindsigt (CD med ALLE scanningsbeskrivelser) modtog jeg igen aktindsigt i hele sagen. I den var et dokument, jeg ikke har set før. Det var en yderligere udtalelse fra en anden læge, som lagde sig tæt op af den første læges udtalelse. Jeg tror ikke, det var meningen, at jeg nogensinde skulle se dette dokument. For Patienterstatningen må i følge forvaltningsloven om inhabilitet ikke benytte hospitalsdirektør Bente Ourø Rørth’s ægtemand, Mikael Rørth, til at “berigtige” sin kollega fra rigshospitalets udtalelse, som blev lagt til grund for Patienterstatningens afgørelse.

3 forskellige scanningssvar af samme scanning, samt øvrige indsigelser, blev også ignoreret.

‘Blinde’ medlemmer af Ankenævnet

Der sidder flere regionsrådsmedlemmer i Ankenævnet for Patienterstatningen, som tilsyneladende ikke ved (eller ser det som et habilitetsproblem), at hospitalsdirektør Bente O. Rørth er gift med læge Mikael Rørth, og heller ikke aner, hvor pengene til den anden inhabile læge bliver sendt hen.

SAMT flere medlemmer fra “danske patienter”, som tilsyneladende heller ikke kan se noget forkert i, at man træffer en afgørelse på en udokumenteret journal, en “ukendt” kommunikation imellem egen læge og hospital, samt 3 forskellige scanningsbeskrivelser af samme scanning.

Bevidst forhaling af manglende dokumentation

Til gengæld ved ALLE medlemmer, at skal jeg have håb om at ændre deres afgørelse, skal jeg lægge 30-40.000 kr i en stævning i byretten, hvor chancen for at vinde er mindre end at vinde en mill. i lotto. Min advokat har fortalt, at hvis jeg, mod alle odds, vinder i byretten, er der erfaring for at Patienterstatningen eller Sofie Hæstorp Andersen anker sagen til landsretten, hvilket er en proces, som kan tage flere år og kan resultere i økonomisk ruin for den forurettede, hvis man taber.

Brevet der bevidner Direktionens holdning

Direktionen fra Hillerød har sikkert tænkt, at hvis de sender et brev med postnord (som var 5 dage undervejs – istedet for, som hidtil, at maile), kunne de forhale fremskaffelse af dokumentation, så jeg ikke kunne nå at stævne inden 20. oktober 2017 (som er frist for stævning til byretten). Hvilket ville betyde, at så var mit slag tabt.

Et brev hvori:

1. De giver lægesekretæren skylden for Hillerøds fejltagelser.

2. Gentager lægens usandheder

3. Betvivler at vi kunne benytte Pfitzers tilbud om Ixteria

4. UNDLADER at sende dokumentation på usand journal.

Brevet bevidner tydeligt, at Direktionen på Hillerød Hospital tilsyneladende IKKE kan se noget forkert i, at lægerne på onkologisk udfører det der vel bedst kan beskrives som en form for “social udrensning” (uhelbredelige kræftsyge patienter skal man helst ikke bekoste for mange penge på).

Og når både medlemmer af Ankenævnet for Patienterstatningen og Direktionen
på Hillerød Hospital har aftalt ‘synkron blindhed’ overfor for:

– Grove svigt i basal hospitalspleje

– Udokumenterede journaler

– Hemmeligholdt korrespondancer mellem egen læge og Hospital

– Uforklarlige scanningsbeskrivelser

– Inhabilitet i eksterne vurderinger

Hvor stiller det patienter og pårørende?

Sophie Hæstorp Andersen??? I de mere end 4 år der er gået, siden min hustru hanne døde, har hun fået flere henvendelser fra mig. Hendes svar: Vi afventer Styrelsen for Patientsikkerheds afgørelse.

Vi står tilbage med en GIGANTISK narresut efter forløbet med Patienterstaningen, som vi naivt troede var til for patienterne. Og på snart 3 år afventer vi stadig stadig Styrelsen for Patientsikkerhed.