Det syge hus blogpost

Når aktindsigt viser forskellige ‘fakta’

Hvis man som jeg har oplevet store urimeligheder i sundhedsvæsen (kaos pga. lukning af Helsingør Sygehus), så kan man klage til regionsrådsformanden.

Regionsrådsformanden bestiller en redegørelse

Det gjorde jeg efter min kones død i 2013. Vibeke Storm Rasmussen bestilte en redegørelse fra Hillerød Hospital. Hillerød sendte en redegørelse, hvori de henviste til en scanningsbeskrivelse af en CT scanning. I redegørelsen står der: “Hanne Kjellerup havde forhøjede Ieverenzymer, som ikke kunne forklares ud fra scanningsbilledet, idet forandringerne i leveren blev bedømt til at være cyster.” Her blev der altså konstateret, at der VAR konstateret forandringer i lever. Ved en senere ultralydsscanning den 26. april blev det konstateret, at der var levermetastaser og galdestase i venstre leverlap.

Hillerød frikender sig selv og advokat får ikke aktindsigt i scanninger

Lægerne havde ikke givet min kone kemo imod levercancer, selv om hendes diagnose fra Bispebjerg Hospital lød på lunge og levercancer (hun døde af en ubehandlet levercancer). I redegørelsen frikendte Hillerød Hospital sig selv.
Min advokat søgte aktindsigt på Hillerød Hospital, men fik IKKE udleveret nogen scanningsbeskrivelser.

Politikerne henviser til klagesystemet

Vibeke Storm Rasmussen henviste til patientklagenævnet/ankenævnet/styrelsen for patientsikkerhed. Det samme gjorde øvrige politikere. Formentlig fordi de ved, at så er den sag parkeret i årevis og dermed en bekvemmelig måde at lukke øjnene og fralægge sig ansvar (politikere kommer og går, kun deres fejltagelser består).

Først 3 år efter ‘vågner’ Styrelsen for Patientsikkerhed

Sagen bliver i hvert fald ‘syltet’ godt og grundigt. Først efter 2 år og 8 mdr har Styrelsen for Patientsikkerhed meddelt mig, at min klage over svigt og forsømmelser i forbindelse med min kones sygdomsforløb på Hillerød Hospital, ikke er en sag for Styrelsen for Patientsikkerhed, men derimod for regionsrådet. Klagen bestod blandt andet af følgende kritikpunkter:

  • At jeg selv måtte stå for personlig pleje af og omsorg for min dødssyge kone i alle døgnets 24 timer på Hillerød Hospital (pga personalemangel).
  • At tømte dropposer ikke blev fjernet inden for de foreskriftmæssige tider (8 gange på 10 dage måtte dropnål skiftes, i stedet for som normalt hver 3 dag).
  • Og først efter 3 år har Styrelsen for Patientsikkerhed bedt Hillerød Hospital om aktindsigt i alle Hannes sagsakter i forbindelse med, at årsag til min kones død skulle i “partshøring”.

Aktindsigt forespurgt af Styrelsen for Patientsikkerhed viser ét

Hillerød Hospital havde til Styrelsen for patientsikkerhed sendt en scanningsbeskrivelse af CT scanningen fra 05-04-2013 (som er den scanning som redegørelsen fra Hillerød Hospital henviser til). Denne scanningsbeskrivelse fik jeg tilsendt en kopi af.

 

Anmeldelse af Hillerød Hospital til politiet

Jeg underrettede politiet om “mistanke om strafbart forhold”, hvilket var ordlyden fra min advokat (læs her om min anmeldelse til politiet) men blev afvist. Sidste svar fra politiet var, at jeg skulle forhøre mig hos Styrelsen for Patientsikkerhed, om de havde modtaget en indberetning fra Nordsjællands Hospital.

 

Ingen reagerer på anmeldelsen

Styrelsen for Patientsikkerhed har modtaget min anmeldelse til politiet om mistænkelige forhold på Hillerød Hospital, og jeg har forespurgt dem, om de har modtaget en indberetning, men de har intet foretaget sig. Regionsrådsformand og samtlige sundhedsordførere er også vidende om min anmeldelse til politiet, men har heller intet foretaget sig.

 

Aktindsigt forespurgt af Patienterstatningen viser noget andet

Patienterstatningen har nogle fuldstændigt urimelige forældelsesfrister (læs her) men jeg nåede at skrive til Patienterstatningen INDEN for tidsfristen.

Patienterstatningen har også bedt Hillerød Hospital om aktindsigt. Og ved gennemlæsning erfarede jeg, at scanningsbeskrivelsen af samme scanning (05-04-2013 09:01:46), som Hillerød Hospital har sendt med sagsakterne til Patienterstatningen, er forskellig fra den, som blev sendt til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Begge beskrivelser henviser til en CT scanning af Thorax (lungerne og Abdomen), som har fundet sted 05-04-2013 09:01:46. Men her stopper ligheden så også.

Scanningsbeskrivelsen som er sendt til Styrelsen for Patientsikkerhed har startdato den 25-02-2013 11: 00 og den er sammenholdt med undersøgelse fra 08-01-2013:

Denne scanningsbeskrivelse er underskrevet af radiolog med godkendelsesdato den 25-02-2013: 16:46 (halvanden måned før selve scanningen fandt sted??).

Scanningsbeskrivelsen som er sendt til Patienterstatningen har startdato 05-04-2013 9:00 og sammenholdt med en CT scanning 25-02-2013:

Denne scanningsbeskrivelse er underskrevet af en anden radiolog med godkendelsesdato 05-04-2013 11:40.

 

Forvirringen er total

Via sagsakterne fra 2013, som min advokat fik efter at have bedt Hillerød Hospital om aktindsigt, erfarede jeg, at Hillerød havde oprettet et falskt notat om, at vi skulle have været til stede ved en konsultation, hvor vi havde frabedt os yderligere behandling af kemo imod levercancer (Læs her dagbog/journal fra 08112012 og dagbog/journal fra 06122012).

Jeg har haft mange søvnløse nætter over at finde forklaring på, hvorfor notatet var indlagt. For det gav ingen mening.

Det gør de 3 scanningsbeskrivelser heller ikke. Forvirringen er TOTAL. Og er det også det, som er hensigten? At ‘fabrikere’ så modsatrettet og fejlbehæftet en journalskrivning, for derefter at sende forskelligt materiale til forskellige instanser ved forespørgsel om aktindsigt? For det gør det nærmest umuligt at komme til bunds i, hvad der er FAKTA.

Man skulle næsten tro, at de har læst Mark Twains citat og taget det meget bogstaveligt:

 

Get your facts first and then distort them as you please” (få dine fakta først og derefter forvræng dem som du vil).

 

Det er smart gjort af Hillerød, hvis de på den måde kan ‘vaske hænder’ og sørge for, at:

  • Sagen bliver syltet i Styrelsen for Patientsikkerhed
  • Patienterstatningen ikke kommer til at udbetale erstatning
  • Politikerne fortsat kan fralægge sig ansvaret for at have smadret vores sundhedsvæsen

    Men HVIS det er tilfældet, havde de ikke tænkt så langt, at jeg også kunne søge aktindsigt !!

 

Et kæmpe forklaringsproblem

Jeg kan endnu ikke bevise, at det ER sådan det hænger sammen. Men jeg har stærke indikationer på, at Hillerød Hospital står med et kæmpe forklaringsproblem i, hvad jeg kun kan opfatte som deres forsøg på at dække over faktiske forhold. For hvordan skulle det ellers forklares?

Hvorfor har 3 forskellige instanser ikke fået den samme beskrivelse af den samme CT scanning? Hvis der virkelig HAR været to forskellige beskrivelser og en logisk forklaring på dette, hvorfor har de 3 instanser så ikke fået begge beskrivelser og en forklaring på, hvad dette forhold skyldes? Og hvordan kan det forklares, at der i redegørelsen fra Hillerød Hospital til regionsrådsformanden står beskrevet, at der ved evauleringssamtalen den 15. april (hvor vi blev informeret om resultatet af scanningen 05-04-2013) konstateres, at der er forandringer i lever, men at scanningsbeskrivelserne konstaterer ‘stabil sygdom’/uændrede forhold?

Hvorfor undersøges dette misforhold ikke nærmere?

Bedre bliver det ikke af, at scanningsbeskrivelsen fra 25022013 kun er røntgen, og ikke CT af Thorax og Abdomen (lunge og mave), hvilket ellers er det som denne undersøgelse bliver sammenholdt med i forbindelse med CT scanning af Thorax OG Abdomen 05042013 (netop for at kunne sammenligne). Desuden har denne scanning ikke nogen diagnose, hvilket de andre scanninger har. Mystisk er det dog, at der er to versioner af den. De er nøjagtig enslydende, bortset fra at den ene viser, at scanningen finder sted 09:07, og den anden viser, at scanningen finder sted 09:40 (??). Denne gang er begge versioner dog sendt til både Styrelsen for Patientsikkerhed og Patienterstaningen.

 

Fejlbehæftet journalskrivning – sjusk eller bevidst handling?

Hvis den fejlbehæftede og modsatrettede journalskrivning, som jeg har redegjort for her, ‘bare’ er sjusk på grund af manglende personale, travlhed, urimelige arbejdsvilkår m.m, så undskylder det IKKE Hillerøds svigt. Det er stadigvæk alarmerende, at man kan ignorere/overse en galopperende levercancer trods adskillige scanninger af lunge og mave. Scanningbeskrivelsen fra 08-01-2013 (som er den der sammenholdes med scanningen 05-04-2013) sammenholdes med en tidligere scanning fra 29.oktober 2012, hvor konklusionen lyder: “Ingen signifikant ændring af status”.

Over et halvt år efter viser scanningerne tilsyneladende stadig ‘uændrede forhold’, trods at levertal er eksploderet, og min kone dør 2 mdr efter af netop ubehandlet leverkræft. Hvis man kun leder efter noget bestemt på scanningsbillederne, er det så ikke også det, øjnene ser?

Eneste klagemulighed tilbage er retten

Jeg har af Ankenævnet for Patienterstatningen fået at vide, at de fastholder Patienterstatningens afgørelse om, at der ikke vil blive udbetalt erstatning. Deres begrundelse er, at “Hanne Kjellerup ikke er påført skade under behandlingen” (Nej, men hun fik derimod ikke behandling for den sygdom hun døde af, hvilket er det min anke går på). Eneste videre klagemulighed er at gå videre i retten, hvilket jeg også agter at gøre. For hver gang jeg søger aktindsigt, får jeg nye oplysninger at gå videre med. Jeg er langt fra sikker på, at jeg endnu har fået alle akter fra Hillerød Hospital, og det er foruroligende at tænke på, hvor mange flere ‘fabrikationer’/fejlbehæftede beskrivelser, der ligger klar, når det brænder på for Hillerød.

 

Hvad er FAKTA?

Mit mål er at komme til bunds i årsagen til, hvad der i bedste fald er en sjusket og uprofessionel journalskrivning, og i værste fald bevidst journalsvindel og dermed en skandale af dimensioner. Uanset hvad: Begge scenarier må have konsekvenser for Hillerød Hospital.