Det Syge Hus

Mine opslag

Min afdøde kone Hanne, samt vores datter Mie.

”Lægesagkyndige” Styrelsen for patientsikkerhed

Min afdøde kone Hanne, samt vores datter Mie. Lægejournaler er patienters sikkerhed for at lægernes beslutninger, samt plejernes behandlinger, bliver nedskrevet og videreformidlet, og følger patienten gennem hele sygdomsforløbet. Hvis patienten, under sygdomsforløbet er blevet fejlbehandlet, så kan de lægesagkyndige i erstatningssystemet (læs de 2 forrige opslag) samt klagesystemet (STPS) træffe deres afgørelser ud fra

Læs mere »

Lægesagkyndige (Ankenævnet for Patienterstatningen)

De lægesagkyndige er: Sagsbehandlernes, juristernes og dommernes ”tolke” som skal ”oversætte” journaler og sagsakter til et sprog, som førnævnte personalegrupper kan forstå. Med en lægefaglig baggrund skal lægekonsulenterne forsøge, at klæde sagsbehandlerne på. Lægekonsulenterne kan ikke træffe afgørelser! Så når sagsbehandlerne har truffet en afgørelse, så er det jurister som kontrollerer at alt er gået

Læs mere »

”Lægesagkyndige”(Patienterstatningen)

Er disse ”lægesagkyndige” følgende: 1. Politikernes/regionernes ”uvildige dommere” til at dømme imellem ret og uret i fejl/svigt af læger/hospitaler?? 2. Politikernes/regionernes ”betalte bødler” til at dække over lægernes/hospitalernes ”utilsigtede fremrykkede dødsfald”? Jeg stiller de 2 spørgsmål fordi 3 forskellige private/offentlige instansers lægesagkyndige har behandlet min sag i Patienterstatningen, Ankenævnet for Patienterstatningen (private instanser uden for politikeres/ombudsmandens tilsyn) samt

Læs mere »

En sejr for regionerne og et kæmpe tab for borgernes retsikkerhed

STORT tillykke til patienterstatningen og regionerne (som skal betale erstatninger i de sager som patienterstatningen taber) HVIS patienterstatningens brug af læger med tvivlsomme CVR numre (tænker at det må være lægesagkyndige måder at omgå EUs momsregler på) ELLER brug af inhabile lægesagkyndige (ingen ved, i hvor mange år at Hillerøds hospitalsdirektør ægtemand har afgjort sager

Læs mere »

#DetVARmig 😏 Åbent brev til Regionsrådsformand og Borgmester

Kære Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen og Borgmester i Helsingør Kommune, Benedikte Kjær   #DetVARmig😏 handler om at tage ansvar. Det kunne også have lydt: #Detvarmigdetgikudover 🤕 For hvad er patienter og pårørendes tilbageværende muligheder, når ansvarlige sundhedsfaglige (hospitalsdirektører, læger, lægesagkyndige  og sygeplejesker) ikke tager ansvar for deres handlinger?   Den omsiggribende forringelse af basale serviceydelser

Læs mere »

#DetVARmig

Kunne lægerne på Hillerød Hospital have risikeret en påtale samt en bøde på kr. 5000,- lige som “lægen i Svendborg sagen” ? Nej, det kunne de ikke !! Hvis læseren ikke kender til Svendborg sagen, så har lægerne på www.ugeskriftet.dk belyst problemstillingen. Hjemmesiden www.detkuhaveværetmig.dk har ligeledes en fyldig beskrivelse af sagens aspekter. Hvorfor kunne Svendborg

Læs mere »

Er du advokaten der kan vinde erstatningssager i klagesystemet?

  Advokat søges til erstatningssag i byretten Min kone døde af ubehandlet leverkræft i juni 2013. Jeg tog kontakt til advokat allerede før hun døde, men grundet sjusk på advokatkontoret, lå min sag under “ubehandlede sager” i inbox – og derfor blev skaden først anmeldt til patienterstatningen i januar 2015 (dog inden for tidsfrist). Min

Læs mere »

Hvem beskytter hvem?

At lægerne klager over “Styrelsen for patientsikkerhed” (STPS) kan der være relevante grunde til. Læs her historien om lægernes protest. Det vil jeg ikke underkende, da det er en faggruppe ligesom alle andre, der har krav på beskyttelse. Men når det så er sagt, så vil jeg som “stemme for uhelbredeligt syge kræftpatienter fra onkologisk

Læs mere »

Har Hillerød onkologisk “opfundet” deres eget journalsystem?

  Jeg har d. 16. November 2017 modtaget afgørelsen fra “Styrelsen for patientsikkerhed” (STPS). STPS har bl.a. skrevet i afgørelsen, at “plejen ikke var under normal faglig standard” Dét undrede mig MEGET, så jeg satte mig for at finde ud af hvordan STPS kunne “gå så galt i byen”. STPS skriver indledningsvist, at “hvor intet

Læs mere »

Når aktindsigt viser forskellige ‘fakta’

Hvis man som jeg har oplevet store urimeligheder i sundhedsvæsen (kaos pga. lukning af Helsingør Sygehus), så kan man klage til regionsrådsformanden. Regionsrådsformanden bestiller en redegørelse Det gjorde jeg efter min kones død i 2013. Vibeke Storm Rasmussen bestilte en redegørelse fra Hillerød Hospital. Hillerød sendte en redegørelse, hvori de henviste til en scanningsbeskrivelse af

Læs mere »

Efterlysning!

På Hillerød er min afdøde kones “dag til dag meddelelser” (som sygeplejerskerne bruger til overlevering) blevet væk. I hvert fald stopper meddelelserne den 29. januar 2013, på trods af at min kone var indlagt indtil 15. maj 2013. Se dokumentation her. Hvis dag til meddelelser er fortsat (hvilket man må formode at de har gjort), ville

Læs mere »

Åbent svar til sundhedsministeren, regionsrådsformand samtlige partiers sundhedsordførere

Brevet er sendt den 15. juni 2017 pr. mail til: Sundhedsminister Ellen Thrane Nørby (Venstre) Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (Socialdemokratiet) Kirsten Normann Andersen – Socialistisk Folkeparti Liselott Blixt – Dansk Folkeparti Jane Heitmann – Venstre May-Britt Kattrup – Liberal Alliance Brigitte Klintskov Jerkel (stedfortræder for Brian Mikkelsen) – Konservative Flemming Møller Mortensen – Socialdemokratiet Lotte Rod

Læs mere »

Hvornår skal et dødsfald på sygehus meldes til politiet?

Jeg kan ikke svare generelt, men for mit vedkommende anmeldte jeg Hillerød Hospital til Politiet, da det var min eneste tilbageværende mulighed efter at have været syltet i sundhedsvæsenets klageinstanser på tredje år.   Jeg angav min indmeldelse den 20. februar 2017, og den lød således (bestemte navne er anonymiseret i dette indlæg):   Til

Læs mere »

Servicemeddelelse til Patienterstatningen

[wpdevart_youtube]QITOOr-2Org[/wpdevart_youtube] Når nu kommunikationsafdelingen i Patienterstatningen tilsyneladende ikke har haft tid til at opdatere deres hjemmeside, vil vi da mægtig gerne hjælpe dem 😊 Når en skade skal vurderes i Patienterstatningen, er der nogle forskellige ‘regler’ fra klage og erstatningsloven, som skaden bliver behandlet og vurderet ud fra: http://pebl.dk/Patientskader/Hvorda…   1. SPECIALISTREGEL: Der står om

Læs mere »

Åbent brev til regionsrådsformand, sundhedsminister og sundhedsordførere

Brevet er sendt den 19. marts 2017 pr. mail til: Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (Socialdemokratiet) Fungerende Sundhedsminister Karen Ellemann (Venstre) Kirsten Normann Andersen – Socialistisk Folkeparti Liselott Blixt – Dansk Folkeparti Jane Heitmann – Venstre May-Britt Kattrup – Liberal Alliance Brigitte Klintskov Jerkel (stedfortræder for Brian Mikkelsen) – Konservative Flemming Møller Mortensen – Socialdemokratiet Lotte

Læs mere »

At være pårørende…

Det er nok de færreste som ønsker at blive “pårørende til en uhelbredelig syg kræftpatient”. For mig var det heller ikke et valg! Det var en konstatering! Fordi selvfølgelig ville jeg gøre ALT for min kone Hanne. At være pårørende og kastebold imellem ’beregnende’ instanser Man kan få den fornemmelse som pårørende, at klagesystemet nærmest

Læs mere »

Åbent brev til regionsrådsformanden

Efter artiklen om journalsvindel i Helsingør Dagblad, lørdag den 14. Januar 2017, skrev jeg en mail til regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen. Da hun endnu ikke har svaret, har jeg valgt at offentliggøre mailen her:   Kære Sophie Hæstorp Andersen Hillerød sygehus fik før weekenden mulighed for at forsvare sig imod mine anklager om journal svindel

Læs mere »

Har Hillerød Sygehus begået “Det Perfekte Mord”?

Jeg har, efter at Kenneth, Martin og Mies mor, og min hustru, “fik lov” til at afgå ved døden, skrevet til Vibeke Storm Rasmussen, Astrid Kragh, Nick Hækkerup, Kristian Thulesen Dahl m.fl. Jeg har været i TV2 Lorry samt været interviewet i stor artikel i Helsingør Dagblad, hvor jeg har gjort opmærksom på de skandaløse

Læs mere »