Mens vi venter på politikerne

Denne side skal fortælle kort, hvornår du begyndte at henvende dig til politikerne, og hvem det drejede sig om