Det Syge Hus

Magtens arrogance

3. Brev fra Kommunikationsmedarbejder Bodil Dejgaard til mig.

I Bodils sidste brev til mig (sendt med post) refererede hun udelukkende til STPS juristers afgørelse, (kan læses i ”min historie”) så jeg skal ikke kede med at gengive hendes svar, men blot konstatere, at Bodil ikke nævner lægemidlet Iressa fra Pfizer med et ord.

Mit spørgsmål til Bodil Dejgaard (samt STPS og Patienterstatningen):

Hvornår patient, ægtefælle samt deltagende søn har været til en konsultation hvori vi accepterede, og bekræftede at vi frasagde os al behandling imod levermetastaser

Har man stadig nægtet at svare på!

Hverken Bodil, eller nogen af de involverede lægesagkyndige kan tilsyneladende stave til lægemidlet Iressa. Ordet findes ikke et eneste sted i patientjournalerne eller i en eneste af redegørelserne!

For at afslutte som jeg startede, så skriver hospitalsdirektør Bente O. Rørth i indledningen på det nye sygehus, at hun ønskede at høre “patienternes stemme”. Når jeg fortæller hospitalsdirektøren at hun har en utroværdig læge som har oprettet en udokumenteret “dødsjournal”, og at vi gerne vil have svar på hvor og hvornår vi har været til den omtalte konsultation, ja så svarer hendes kommunikationsmedarbejder:

Dine skriv vil blive læst men ikke besvaret”.

Når man nu har erfaret, at det er Nordsjællands hospitalsdirektør Bente Ourø Rørths ægtemand Mikael Rørth der som lægesagkyndig i Ankenævnet havde sidste ord i min sag, ja, så forstår jeg bedre det arrogante svar.