Det Syge Hus

Kreativ journalskrivning

1.Brev fra Kommunikationsmedarbejder Bodil Dejgaard til min advokat:

Bodil Dejgaard skriver om journalnotat af 8. november 2012: Usandhed nr. 1.
Lægen omtaler en mail fra Pfizer ved at skrive “Pt. anfører, at hun har hørt om behandlingstilbud med Tarceva”.
Der står intet om Tarceva i mailen fra Pfizer! De sælger ikke det middel. Vi havde ingen kendskab til et lægemiddel ved navn Tarceva. Der står lægemidlet Iressa i mailen

Bodil Dejgaard skriver om journalnotat af 6. december 2012: Usandhed nr.2.

(Læs min historie ”dødsjournalen”)

Ordret står der: “Fremsendt fra pt.s praktiserende læge, ønsker pt. Ikke nogen nye former for biopsi. Ved denne konsultation bekræfter pt. Og ægtefællen og deltagende søn, at de er helt indforstået med det aktuelle svar.

Vores praktiserende læge havde fremsendt min forespørgsel på Hannes leverbiopsi, samt min søn Kenneths mail med vores forespørgsel på lægemidlet Iressa fra Pfizer, og intet andet! (”Brev” nederst)

2.Brev fra Kommunikationsmedarbejder Bodil Dejgaard til mig.
”dødsjournal” er lægesekretærs skyld