Det Syge Hus

Hospital/Region Hovedstad

Regionsrådet

Ved folketingsvalget i 2019 var et af temaerne, skulle regionsrådene nedlægges. Daværende statsminister Lars Løkke mente at regionerne skulle nedlægges, hvorimod vores nuværende statsminister Mette Frederiksen var imod. Som dette kapitel kan berette, så er det kun økonomi som nuværende medlemmer fokuserer på. Begreber som moral og etik eksisterer ikke i det nuværende regionsråd. I 2012-13 oplevede min familie på nærmeste hold, konsekvenserne af daværende regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen s massakre på hospitalerne i Nordsjælland. Jeg tænkte dengang, at nu kunne regionerne ikke lave mere ravage end de allerede havde gjort. Det kunne de!
Igennem de sidste 8 år har region hovedstaden vidst at:

  1. Det var juristerne i patienterstatningen, som dikterede hvad de ”lægesagkyndige” skulle godkende i deres ”redegørelse”. Det fik de lægesagkyndige kr. 4000,- moms og skattefrit, hvilket i flg. EU er ulovligt, men kan læses på punktet ”redegørelser”. Lægesagkyndig har ordret skrevet juristernes ”arbejdsbeskrivelse” over på ”sit eget brevpapir” men hvor firmanavnet er en anden mands enkeltmands firma. (bilag 1)
  2. Hospitalsdirektøren for HELE Nordsjælland, har fået afgjort klagesager til hospitalsdirektørens fordel af hendes ægtemand, der som lægesagkyndig i patienterstatningens ankenævn, træffer de endelige beslutninger. (Bilag 2)
  3. Region Hovedstadens Sundhedsjuridiske rådgiver, specialkonsulent Bodil Dejgaard bevidst har fyldt pårørende som har klaget over Nordsjællands hospitals symptomatiske behandling, med usandheder. (Bodils mange usandheder kan læses senere i dette kapitel)

Det er vist ikke svært at regne ud at chancen for at få medhold i sundhedsvæsenet er lille. Når man læser STPS antal klagesager med kritik som afgørelse fra 2016-19, kan man se et kraftigt fald af klagesager med kritik med 1/3, men ingen kan forklare faldet af kritik. Hvis man læser kapitlet ”redegørelser”, så forstår man bedre det kraftige fald. De lægesagkyndige er på ingen måde ”uvildige”.

De få som alligevel er kommet ”igennem nåleøjet” og fået erstatning, har Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen valgt at føre videre op i retssystemet, og ved hjælp af dyre advokater ”vundet” flere af de tabte sager.

 For mit eget vedkommende sluttede min sag med masse af uafklarede spørgsmål i 2019. Der afgjorde STPS at Nordsjællands hospital nærmest havde ”0 fejl” selvom patienten døde af en ubehandlet leverkræft. ”regionens udsendte” sundhedsjuridiske rådgiver Bodil Dejgaard sidste ord til mig var: ”dine henvendelser ville blive læst, men ikke besvaret”!

Det er ingen hemmelighed at igennem de sidste 10 år har Region Hovedstaden truffet rigtigt mange dårlige beslutninger til skade for både personale og patienter.

1. ”supersygehuset” som skulle være færdigt i 2020 og blev brugt som begrundelse for tidligere lukning af flere sygehuse i Nordsjælland, er pt. tidligst færdigt i 2022 og har flere budgetoverskridelser samt reducering af planlagte sengepladser.
2. ”sundhedsplatformen” som skulle være en ”effektivisering” (lægesekretærer kunne spares væk) og ”opgradere patientsikkerheden” koster stadig budgetoverskridelser, og har alvorlige fejl. Hvis min ex. Kærestes aldrende far var død af at få udleveret forkert medicin (hendes mor havde forstand på medicin, og opdagede fejlen 3 mdr. før regionsrådsformanden offentligt oplyste om problemet) så ville vi stå i den groteske situation at ingen kan gøres ansvarlige for dødsfald i ”sundhedsplatformen”.

Problemstillinger med manglende retssikkerhed og patientsikkerhed til følge, har det nuværende regionsråd ikke magtet/evnet eller haft viljen til at løse:

  1. ”lægen fra Svendborg”. Den tragiske sag har resulteret i at ingen i sundhedsvæsenet kan gøres ansvarlige, hvis det skyldes ”et organisatorisk svigt”.
  2. ”fremrykket dødsfald”. Lægerne på onkologiske afdelinger behøver ikke at tage deres lægeløfte så seriøst, hvis det blot er ”uhelbredeligt kræftsyge patienter”. (Vores kemoterapi læge fra Nordsjællands hospital var ellers i forvejen sluppet godt fra at opdigte en ”mødejournal hvori patienter og pårørende frasagde sig alt behandling”)
  3. ”uvildige lægesagkyndige” som er ikke eksisterende i STPS eller patienterstatningen. (Læs” redegørelser”)
  4. ”troværdige sygeplejersker”. Sygeplejersker kan slippe afsted med åbenlyst at fremstille falske patientjournaler. En dommer skal i nær fremtid afgøre om de 2 sygeplejersker som er omtalt i ”kursus i lungetømning” bliver de 2 første sygeplejersker som uden konsekvenser kan fremstille urigtige patientjournaler, hvorimod jeg som anmelder skal leve med at være registreret i politiets register som forbryder med udsigt til en bøde på kr. 8000,- (den historie vil på et tidspunkt blive offentliggjort i kapitlet ”troværdige sygeplejersker”)

I dette årti har der siddet 2 socialdemokratiske formænd i Region hovedstaden:

Vibeke Storm Rasmussen (2007-2013)
Sophie Hæstorp Andersen (2013- )

Vibeke lyttede til mig. Involverede sig ved at bestille en redegørelse af Nordsjællands hospitalsdirektør Bente Ourø Rørth, og besvarede min henvendelse. Sophie har på ingen måde været til nogen hjælp, tværtimod!

Mit næste kapitel omhandler min kommunikation med regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen.

Kommunikation med hovedstadens regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen

Som tidligere nævnt, så bestilte Vibeke S. Rasmussen en redegørelse af hospitalsdirektør Bente Ourø Rørth fra det daværende Hillerød hospital (i dag Nordsjællands hospital) Hospitalsdirektørens redegørelse, kan læses sidst i dette kapitel

Hospitalsdirektørens ”o fejls” redegørelse, undrede mig meget. Hvordan kunne et hospital som havde fået tilknyttet en patient med diagnosen, lungekræft med spredning til lever og lymfe, have lavet ”0 fejl” når patienten døde af en ubehandlet leverkræft. Som kan ses af min første mail, jeg sendte til Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen, inden Hanne var død, var jeg på samme tid rasende og frustreret over den behandling som vi havde oplevet.

Først 3 år efter Hannes død, fik jeg fra min daværende advokat, tilsendt alle Hannes journaler. Jeg kunne ved selvsyn se at alle mine klagepunkter, jeg havde nævnt over for Regionsrådsformanden var væk i patientjournalerne. Jeg har stadig mange dårlige oplevelser fra vores tid på Hillerød hospital i frisk erindring, men for ikke at komme ind i en diskussion om ”påstand mod påstand” har jeg i alle mine opslag og henvendelser til involverede myndigheder kun taget udgangspunkt i mine uddrag fra min dagbog, skrevet på dagen, som blev sendt til min advokat i 2013. Når jeg sætter dagbogsnotater og patientjournaler op ved siden af hinanden, er det tydeligt at der er en verden til forskel på mine notater og patientjournalerne. At der var udokumenterede ”mødejournaler”, fuskede patientjournaler, tilføjelser og rettelser, vidste jeg ikke dengang jeg skrev til daværende Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen.

Mailkorrespondance til Vibeke Storm Rasmussen
(Daværende regionsrådsformand sendt d. 26. maj 2013 15:21)

Emne: ”Vanrøgt og mord”
Hej Vibeke.
At gøre dig ansvarlig for at min kone snart dør en for tidlig død er måske at gå for vidt, men jeg vil gerne give dig et indblik i de daglige mareridt som min kone og jeg har oplevet fordi DE sammen med et par andre politikere, besluttede at lukke Helsingør sygehus inden at der var bygget et nyt sygehus færdigt. Vores mareridt startede egentlig i starten af 2012 men jeg skal spare dig for hele vores lidelseshistorie, men blot bede dig om at læse min kone Hannes dagbog fra starten af april til midten af maj hvor min kones levetidsforlængelse blev forkortet yderligere, samt læse det nedenstående brev som jeg sendte til min arbejdsgiver og Hørsholm kommune (Hørsholm “belønnede” mig med at sende ophør af plejetilladelse torsdag d.23/5-2013)

At vi som skatteydere der aldrig har været på offentlig forsørgelse skal opleve at det er det offentlige som tager livet af både min kræftsyge kone (hun kan dø når som helst) og mig som pårørende havde jeg i min vildeste fantasi ikke forestillet mig. Jeg håber at min kones dagbog som fortæller om behandlingen (eller rettere mangel på samme) kan give et billede af onkologisk afd. (som kræftpatienter nu en gang er tvunget til at lægge deres liv i hænderne på hvis at de vil have levetidsforlængelse) kaotiske forhold. Jeg er overbevist om at hvis Hillerød hospital havde været privat så var det blevet politi anmeldt for vanrøgt og mord.
Torsdag morgen sendte jeg nedenstående skrivelse til Hørsholm kommune samt min arbejdsgiver DSB.

Hvis Hillerød onkologisk afd. havde haft flere ressourcer samt havde været ombygget til at klare presset fra nedlagt Helsingør hospital så havde:
1.Kræftpatienter ikke været ladt i stikken efter kl. 14.00 på hverdage samt i weekender. (Ved cancer problemer tvunget til at stille sig i kø på skadestue med 8-12 timers ventetid imellem 15-30 syge patienter i gennemtræk på et ikke færdigombygget hospital)
2. Lægerne haft tid til at LYTTE og UNDERSØGE deres patienter så de ikke behandler en galoperende lever cancer med afføringsmiddel og stærkere smertestillende piller. (Vi var i kontakt med læger pga. mavesmerter 8/4-12/4-15/4. (der fik vi meddelt at der i hvert fald ikke var problemer med cancer, selv om blodprøve viste noget andet) 18/4-19/4-24/4-25/4 men får foretaget den første egentlige undersøgelse 26/4)
3. Ikke havde ventet i 4 dage med at operere en livsvigtig akut patient. (Hanne havde ikke kunnet indtage føde i 14 dage så vi mødte fastende op forgæves 3 x til en operation som blev udskudt gang på gang indtil at jeg fortalte sygeplejerske at vi lige så godt kunne droppe den fordi Hannes chancer for at blive sat i gang med kemoterapi var lig nul, så blev hun opereret 11/2 time senere) Efter så lang tid var den operation bare nytteløs og resulterede bare i at Hanne fik betændelse i bugspytkirtlen.
OG Hanne havde så ikke oplevet at sidde med drop i 3 timer (normalt max 1 time) som er beregnet til at skulle skiftes hver 3 dag, blev skiftet hver 4 gang fordi nålen blev stoppet af størknet blod. Da hun blev “opgivet” var det næsten umuligt at finde et egnet sted at stikke) SÅ HAVDE HILLERØD HOSPITAL IKKE FORKORTET MIN KONES LIV YDERLIGERE.
HVIS Hillerød hospital så havde udskrevet Hanne med visitering til et hospice (Hannes levertal har i 3 uger været tårnhøje, hvilket betyder at det kan gå galt når som helst) i stedet for til et aflastningssted med begrundelse at Hanne ikke var SYG NOK til hospice så kunne Hanne have fået en smukkere afslutning.

At Hørsholm kommune så:
1. Kun gav min kone kr.366,- om ugen i sygedagpenge i et halvt år.
2. Blev underrettet om fra dag 1 af at Hanne var uhelbredelig syg, men “glemte” at fortælle at Hanne skulle søge førtidspension. (Den info kom fra anden side)
3.Fik en lægefaglig til at læse papirerne hvor vi ansøgte om førtidspension (ifølge onkologisk) læse læge papirerne “som fanden læser biblen” som resulterede i yderligere forsinkelse af førtidspension
4. Forsøgte at udsætte min plejeorlov ved at fortælle mig at min terminalerklæring kun gjaldt til medicin
ER IKKE NOGET SOM GØR TILVÆRELSEN SOM PÅRØRENDE LETTERE.
og gør mig ked af det.
MEN AT VISITATOR SÅ IDAG FORTÆLLER MIG AT JEG SKAL OPGIVE MIN PLEJEORLOV OG LADE MIG SYGEMELDE FORDI AT HENDES CHEF HAVDE FORTALT HENDE AT HER I KOMMUNEN GJORDE VI IKKE FORSKEL PÅ FOLK SÅ JEG KUNNE IKKE HAVE PLEJEORLOV SAMTIDIG MED AT HANNE VAR PÅ AFLASTNING GØR MIG GODT NOK RASENDE.
Men som min personaleleder fortalte mig så var han sikker på at det kunne DSBs HR. afdeling sikkert finde ud af sammen med kommunen så derfor har jeg sat kommunen Cc.
Som jeg fortalte i min indledning så har jeg rigeligt at se til med at pleje min kone efter bedste evne så jeg er ikke interesseret i at blive en “offentlig person” men efter at Hørsholm kommune har trådt mig længere ned end jeg troede muligt så har jeg valgt at prøve at forsvare os på denne måde

Mvh. Kim Kjellerup

From: Rita Ravn
To: kimkjellerup@email.dk
Sent: Wednesday, June 19, 2013 2:35 PM
Subject: Henvendelse til Vibeke Storm Rasmussen
Kære Kim Kjellerup
Hermed anerkendes modtagelsen af Deres mail til Vibeke Storm Rasmussen den 26. maj 2013.
For at kunne behandle Deres henvendelse skal jeg anmode om en fuldmagt fra Deres kone. Hvis De har spørgsmål, er De meget velkommen til at ringe til mig.
Med venlig hilsen
Rita Ravn
Chefkonsulent

From: Rita Ravn
To: Kim Kjellerup
Sent: Thursday, June 20, 2013 10:58 AM
Subject: SV: Henvendelse til Vibeke Storm Rasmussen
Kære Kim Kjellerup
Jeg kondolerer over din kones død. Jeg er ked af, at jeg fik ulejliget dig med spørgsmålet om fuldmagt netop i går, hvor du bisatte din kone. Jeg indhenter nu en udtalelse fra Hillerød Hospital. Når udtalelsen modtages fra Hillerød Hospital, vil du få et svar fra regionsrådsformanden. Svaret vil blive sendt med almindelig post, da vi af IT-sikkerhedsmæssige grunde ikke må omtale helbredsoplysninger i mails, der ikke sendes som sikker post.
Med venlig hilsen
Rita Ravn Chefkonsulent

Mail fra daværende regionsforman, Vibeke Storm Rasmussen
Modtaget den 24. september 2013

Kære Kim Kjellerup

Tak for din mail af26.maj 2013, hvori du beskriver det forløb, din afdøde kone, Hanne Kjellerup, har gennemgået på Onkologisk Afdeling og Kirurgisk Afdeling på Nordsjællands Hospital i april, maj og juni måned i år.

Jeg kan af din beskrivelse af forløbet forstå, at du og din afdøde kone har oplevet et dårligt forløb.
Du anfører at for tidlig lukning af Helsingør Hospital var medvirkende årsag til et dårligt forløb for din afdøde kone.

Jeg kan oplyse at Helsingør Hospital blev lukket den 1. februar 2013, fordi der var et svigtende antal patienter, og det som følge heraf ikke var muligt at bevare et højt kvalitetsniveau på hospitalet. Indtil det nye hospital i Hillerød står klart i 2020, var det derfor nødvendigt at rokere om på behandlingen i Nordsjælland for at fremtidssikre kvaliteten i behandlingen og patienternes tryghed.

Jeg har bedt Direktionen ved Nordsjællands Hospital i Hillerød om en redegørelse og denne redegørelse er vedlagt dette svar til dig.

Som du kan se, beklager afdelingsledelserne ved Onkologisk Afdeling samt Kirurgisk Afdeling, at du har fået oplevelsen af, at behandlingen af din afdøde kone ikke har været korrekt.

De to afdelingsledelser vurderer imidlertid, at der har været ageret korrekt i forhold til din afdøde kones symptomer, og at hun har modtaget korrekt behandling.

Jeg beklager, at du og din afdøde kone har oplevet forløbet sådan, som du har beskrevet det. Jeg håber at, at du tager imod tilbuddet fra Onkologisk Afdeling om en samtale.

Jeg skal for god ordens skyld oplyse, at du har mulighed for at klage til patientombuddet over den sundhedsfaglige behandling af din afdøde kone på Nordsjællands Hospital i Hillerød. Jeg vedlægger information om din klagemulighed

Med venlig hilsen
Vibeke Storm Rasmussen

Kommunikation med hovedstadens regionsrådsformand v. Sophie H. Andersen

Dette kapitel omhandler min kommunikation med det nuværende regionsråd.
Hvor Vibeke S. Rasmussen trods alt forsøgte at lytte og hjælpe, så er det ikke min oplevelse efter at Sophie H. Andersen overtog posten. Hun gemmer sig bag en mur af ”juridiske rådgivere” og fokuserer kun på ”0 fejl” så regionen kan spare på erstatningerne
Jeg har offentligt fortalt sundhedsministre, Regionsformanden og Statsminister Mette Frederiksen at vores patientsikkerhed og retssikkerhed var sat ud af kraft, fordi STPS, patienterstatningen samt ankenævnet fokuserede mere på at få afvist patienters og pårørendes sager end på at få fejl frem i lyset og få dem rettet.
Jeg har fortalt alle de førnævnte at: Patienterstatningen benyttede sig af købte lægesagkyndige (bilag 1 i bunden af kapitel)
I ankenævnet var det Nordsjællands hospitalsdirektørs lægesagkyndige ægtemand som traf afgørelser til konens fordel. (bilag 2 i bunden af kapitel)
Alle har svaret at patienterstatningen har politikerne privatiseret for mange år siden, så de havde ingen indflydelse på hvem og hvordan patienterstatningen afgjorde deres sager.
STPS er ikke privatiseret, men folketingets ombudsmand har meddelt mig at han ingen kompetencer havde inden for det lægefaglige område.
Når STPS skriver i deres afgørelse at selv om Hanne døde af en ubehandlet leverkræft, så var eneste fejl hospitalet havde foretaget sig at ”der ikke var nogen journalføring den 17.09.12”
Den dag ankom vi til et kaotisk hospital ved 23 tiden og efterfølgende blev Hanne indlagt i et par dage.
Det er lidt tragikomisk at i STPS aktindsigt, ligger der en ”udskrivelsessamtale” 17.09.12 kl. 22:57! Hanne er blevet udskrevet før hun ankom! Det er åbenlys journalsvindel, men ”0 fejl” redegørelsen bygger kun på de journaler. (Bilag 3)

Derfor var jeg spændt på at høre regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersens bud på løsningen af regionens problemer efter 2021. I DGI byen, den 8/5-2019 fortalte Regionsrådsformanden

  1. Lægerne i fremtiden skulle have ret til at prioritere imellem patienter. (Dengang eksisterede Corona ikke!)
  2. ”fixer stuerne” (de stuer hvor patienterne får kemoterapi) skulle gøres mobile, for at frigøre plads på hospitalet. Jeg ved at Hanne var glad for de oplevelser som vi fik på ”fixer stuen”, fordi der sad man med nål i armen i 30-45 min. Og talte med 6-8 ligesindede.
  3. Problemet med de manglende sengepladser, kunne løses ved at flere patienter kunne behandles i eget hjem.

Regionsrådsformanden sendte nedenstående skrivelse til mig, hvorefter hendes ”juridiske rådgiver” Bodil Dejgaard overtog skriverierne:

Regionsrådsformanden
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød
Web www.regionh.dk
Dato: 3. februar 2017

Kære Kim Kjellerup
Tak for din henvendelse angående patientsikkerhed og retssikkerhed i forbindelse med din hustru Hanne Kjellerups behandlingsforløb på Nordsjællands Hospital i Hillerød.
Lad mig starte med at kondolere for tabet af din hustru og beklage det lange forløb, du har været igennem efterfølgende. Jeg synes det fortjener anerkendelse, at du på trods af det svære forløb samtidig har overskud til at engagere dig i de overordnede rammer for sundhedsvæsenet. Jeg er enig i, at der ligger nogle vigtige debatter her.
Jeg kan forstå, at Nordsjællands Hospital tidligere har redegjort for deres oplevelse af forløbet, men at Patientombuddet endnu ikke har truffet deres afgørelse. Patientombuddet er uafhængig af regionerne, og kan tage stilling til om behandlingen var i overensstemmelse med bedste ekspertviden eller var kritisabel. Når afgørelsen kommer, er det ledelsens pligt på hospitalet at sætte sig ind i afgørelsen, og lade de eventuelle kritikpunker indgå i det videre arbejde til læring og forbedring.
Jeg vil holde mig orienteret om Patientombuddets afgørelse.
Med venlig hilsen
Sophie Hæstorp Andersen.

Der er ikke megen ”læring” i nedenstående usandheder:

Brev fra regionens sundhedsjuridisk rådgiver Bodil Dejgaard til min advokat:

Bodil Dejgaard skriver om journalnotat af 8. november 2012: usandhed nr.1
Lægen omtaler en mail fra Pfizer ved at skrive “Pt. anfører, at hun har hørt om behandlingstilbud med Tarceva”.
Der står intet om Tarceva i mailen fra Pfizer! De sælger ikke det middel. Vi havde intet kendskab til et lægemiddel ved navn Tarceva. Der står lægemidlet Iressa i mailen

Bodil Dejgaard skriver om journalnotat af 6. december 2012: usandhed nr.2
Lægen skriver ordret: ”ved denne konsultation bekræfter pt. og ægtefællen og deltagende søn, at de er helt indforstået med det aktuelle svar”. Det er problematisk for vores kemoterapi læge, alle de lægesagkyndige, samt ”regionens udsendte” at den sætning ikke findes nogen steder i alle Hannes papirer. Den måde at omgå ”behandlingsgarantien” på, lukker alle instanser øjnene for.

Brev 2. fra Kommunikationsmedarbejder Bodil Dejgaard til mig.
”dødsjournal” er lægesekretærs skyld

Kære Kim Kjellerup.
Vi har følgende bemærkninger:

Bemærkning 1.
Vi er enige i at det ud fra følgeskrivelsen til den kopi af notatet af den 6. december 2012 der er sendt til Hanne Kjellerups egen læge, kunne se ud som om der er tale om et notat vedrørende et besøg den 6. december 2012. Denne tekst er imidlertid skrevet af den sekretær der sendte notatet til Hanne Kjellerups egen læge. Sekretæren må have opfattet det sådan at der var tale om et besøg, idet hun i overskriften har anført ”seneste besøg: 6-12-2012”. Det beklager vi. Det fremgår imidlertid udtrykkeligt af selve notatteksten at overlæge Fahimeh Andersens notat vedrører et brev, som hun har modtaget fra Hanne Kjellerups praktiserende læge.
Bodil skriver om journalnotatet af 6. december 2012, Usandhed nr.3
Når kemoterapi læge skriver ”deltagende søn”, så kan jeg godt forstå lægesekretærens forvirring. Den forvirrede også mig, fordi ingen af vores børn har nogensinde deltaget i Hannes konsultationer! Bodil undlader at nævne at der efter før nævnte tekst står: ”vedlagt et par mail korrespondancer imellem patient og søn om fremtidige behandlingsmuligheder”.

Bemærkning 2.
Som Fahimeh Andersen forstod brevet fra patientens egen læge havde Hanne Kjellerup over for egen læge givet udtryk for, at hun var i tvivl om hvorvidt Nordsjællands hospital var bekendt med at hun havde fået foretaget en leverbiopsi. Det anfører Fahimeh Andersen i notatet at hun var uforstående over for, da hun ved besøget den 8. november 2012 havde haft en lang og grundig samtale med Hanne Kjellerup om den leverbiopsi der var foretaget. Herunder, at den ikke var egnet til EGFR-status og at man, hvis man skulle have en sådan status, måtte foretage en ny leverbiopsi. Men Fahimeh Andersen forstod videre på brevet fra egen læge, at Hanne Kjellerup fortsat ikke ønskede en ny biopsi.
Praktiserende læges ”brev” er vedlagt forrige kapitel og deri står der ikke: “Ved denne konsultation bekræfter pt. og ægtefællen og deltagende søn, at de er helt indforstået med det aktuelle svar”. (Læs: ”En læges ord”) I samme skriv står: ”vedlagt et par mail korrespondancer imellem patient og søn om fremtidige behandlingsmuligheder”, modsiger Bodils påstande.
Bodil skriver om journalnotat 8. november 2012: Usandhed nr.4
Der står intet i journal af den 8. november 2012 om at vi ikke ønskede en ny leverbiopsi. Vi fik ikke et svar på vores forespørgsel om Hannes leverbiopsi, hvilket er årsagen til at vores praktiserende læge sendte min forespørgsel igen!
STPS lægesagkyndige overlæge Peter Sørensen skriver i sin redegørelse, at det fremgår af journalen (notat 08-05-13) at leverbiopsien var “negativ”, samt at biopsisvaret fra andet sygehus ikke er fremsendt. (Læs min historie: ” en lille tilføjelse”)

Bemærkning 3.
Fahimeh Andersen forsøgte- ved at sende kopien af notatet til Hanne Kjellerups egen læge- at sikre sig, at der var en fælles forståelse for hvad Hanne Kjellerup ønskede. Hun skrev i den forbindelse at informationen ville kunne gentages ved konsultationen i ambulatoriet i uge 3, hvis der var behov for det. At det tilsyneladende ikke lykkedes at skabe en fælles forståelse hos hospitalet, Hanne Kjellerups egen læge, Hanne Kjellerup selv og hendes pårørende om, hvorvidt hun faktisk ønskede at der skulle foretages en ny biopsi eller ej, er meget beklageligt. Men der har som nævnt været mulighed for at bringe spørgsmålet op ved senere konsultationer i afdelingen eller hos egen læge, og patientens egen læge var altså gennem notatet af 6. december informeret om at hospitalet havde den opfattelse, at Hanne Kjellerup ikke ønskede foretaget en ny biopsi.
Bodil skriver om journalnotatet af 6. december 2012, usandhed nr. 5
Bodils brev (sendt med postvæsenet) er det mest uintelligente brev jeg har læst fra Bodil. Hun starter i punkt 1 med at beklage at lægesekretæren har givet vores praktiserende læge indtryk af at vi havde haft et fysisk møde på hospitalet og fået notatet fortalt. MEN skriver så efterfølgende i punkt 3: ” og patientens egen læge var altså gennem notatet af 6. december informeret om at hospitalet havde den opfattelse, at Hanne Kjellerup ikke ønskede foretaget en ny biopsi”. Hvordan skulle praktiserende læge undgå at få samme opfattelse! AT overlæge Fahimeh Andersen ikke tager så alvorlig beslutning op ved konsultation i uge 3 burde få enhver kommunikationsansvarlig til at ryste på hovedet.
Det mest groteske ved Bodil Dejgaards skrivelse er at hun ikke kommer ind på at forklare hvorfor kirurgerne 6 uger før Hannes død valgte at foretage en smertefuld leveroperation, hvis formål var at genoprette kropsfunktion, så lægemidlet Tarceva kunne benyttes imod den syge lever, (uden leverbiopsi) hvis patient havde fravalgt behandling, og operationen ikke skulle bruges til noget!

Den operation gjorde ondt, værre!

Bemærkning 4.
“Det er korrekt, at præparatet Tarceva ikke er udtrykkeligt nævnt i mailkorrespondancen med den ansatte hos Pfizer, men på det tidspunkt var Tarceva fra medicinalfirmaet Roche det eneste godkendte produkt til den behandling på det danske marked. Pfizer havde et tilsvarende produkt som endnu ikke var godkendt i Danmark.
Bodil skriver om journalnotatet af 6. december 2012, usandhed nr. 6
På Nettet kan man læse at lægerne siden 2004 har haft tilladelse til at bruge lægemidlet Iressa.
Ifølge referat fra Region Sjælland i 2012 valgte Region Sjælland i 2012 at bruge lægemidlet Iressa som 1 linje.
Det giver endvidere ikke overlæge Fahimeh Andersen ret til at omskrive lægemidlet Iressa til lægemidlet Tarceva i patientjournalen.


Bilag 3.

Dette bilag er et uddrag af ankenævnets lægesagkyndig Mikael Rørth som er gift med Nordsjælland hospitalsdirektør Bente Ourø Rørth.
Det opsigtsvækkende i uddraget er at Hospitalsdirektøren i sin redegørelse havde skrevet at ”kirurgerne kunne ikke ud fra scanningsbiller afgøre om Hannes forstørrede lever skyldtes cyster eller metastaser”.
Mikael Rørth skriver i sin redegørelse at ”man afstod fra at foretage en ny leverbiopsi og dermed mulighed for at benytte lægemidlet Tarceva” uden at nævne hvem ”man” er. Mikael Rørth ved fra sin kone at der findes 2 mails og en ”mødejournal som Nordsjællands hospital konstant forsøger at lægge afstand fra.

Bilag

Indholdsfortegnelse