Det Syge Hus

Dødsjournal er lægesekretærs opfindelse

2.Brev fra Kommunikationsmedarbejder Bodil Dejgaard til mig

Kære Kim Kjellerup.
Vi har følgende bemærkninger:

Bemærkning 1.
Vi er enige i at det ud fra følgeskrivelsen til den kopi af notatet af den 6. december 2012 der er sendt til Hanne Kjellerups egen læge, kunne se ud som om der er tale om et notat vedrørende et besøg den 6. december 2012. Denne tekst er imidlertid skrevet af den sekretær der sendte notatet til Hanne Kjellerups egen læge.

Sekretæren må have opfattet det sådan at der var tale om et besøg, idet hun i overskriften har anført ”seneste besøg: 6-12-2012”. Det beklager vi. Det fremgår imidlertid udtrykkeligt af selve notatteksten at overlæge Fahimeh Andersens notat vedrører et brev, som hun har modtaget fra Hanne Kjellerups praktiserende læge.

Bodil skriver om journalnotatet af 6. december 2012, Usandhed nr.3
Praktiserende læges ”brev” er vedlagt forrige kapitel og deri står der ikke: “Ved denne konsultation bekræfter pt. Og ægtefællen og deltagende søn, at de er helt indforstået med det aktuelle svar” (læs. Min historie: ”dødsjournalen”)

Bemærkning 2.
Som Fahimeh Andersen forstod brevet fra patientens egen læge havde Hanne Kjellerup over for egen læge givet udtryk for, at hun var i tvivl om hvorvidt Nordsjællands hospital var bekendt med at hun havde fået foretaget en leverbiopsi. Det anfører Fahimeh Andersen i notatet at hun var uforstående over for, da hun ved besøget den 8. november 2012 havde haft en lang og grundig samtale med Hanne Kjellerup om den leverbiopsi der var foretaget. Herunder, at den ikke var egnet til EGFR-status og at man, hvis man skulle have en sådan status, måtte foretage en ny leverbiopsi. Men Fahimeh Andersen forstod videre på brevet fra egen læge, at Hanne Kjellerup fortsat ikke ønskede en ny biopsi.

Bodil skriver om journalnotat 8. november 2012: Usandhed nr.4
Der står intet i journal af den 8. november 2012 om at vi ikke ønskede en ny leverbiopsi. Vi fik ikke et svar på vores forespørgsel om Hannes leverbiopsi, hvilket er årsagen til at vores praktiserende læge sendte min forespørgsel igen!

STPS lægesagkyndige overlæge Peter Sørensen skriver i sin redegørelse, at det fremgår af journalen (notat 08-05-13) at leverbiopsien var “negativ”, samt at biopsisvaret fra andet sygehus ikke er fremsendt. (læs min historie: ”tilføjelse”)

Bemærkning 3.
Fahimeh Andersen forsøgte- ved at sende kopien af notatet til Hanne Kjellerups egen læge- at sikre sig, at der var en fælles forståelse for hvad Hanne Kjellerup ønskede. Hun skrev i den forbindelse at informationen ville kunne gentages ved konsultationen i ambulatoriet i uge 3, hvis der var behov for det. At det tilsyneladende ikke lykkedes at skabe en fælles forståelse hos hospitalet, Hanne Kjellerups egen læge, Hanne Kjellerup selv og hendes pårørende om, hvorvidt hun faktisk ønskede at der skulle foretages en ny biopsi eller ej, er meget beklageligt. Men der har som nævnt været mulighed for at bringe spørgsmålet op ved senere konsultationer i afdelingen eller hos egen læge, og patientens egen læge var altså gennem notatet af 6. december informeret om at hospitalet havde den opfattelse, at Hanne Kjellerup ikke ønskede foretaget en ny biopsi.

Bodil skriver om journalnotatet af 6. december 2012, usandhed nr. 5

Bodils brev (sendt med postvæsenet) er det mest uintelligente brev jeg har læst fra Bodil. Hun starter i punkt 1 med at beklage at lægesekretæren har givet vores praktiserende læge indtryk af at vi havde haft et fysisk møde på hospitalet og fået notatet fortalt. MEN skriver så efterfølgende i punkt 3: ” og patientens egen læge var altså gennem notatet af 6. december informeret om at hospitalet havde den opfattelse, at Hanne Kjellerup ikke ønskede foretaget en ny biopsi”. Hvordan skulle praktiserende læge undgå at få samme opfattelse! AT overlæge Fahimeh Andersen ikke tager så alvorlig beslutning op ved konsultation i uge 3 burde få enhver kommunikationsansvarlig til at ryste på hovedet.

Det mest groteske ved Bodil Dejgaards skrivelse er at hun ikke kommer ind på at forklare hvorfor kirurgerne 6 uger før Hannes død valgte at foretage en smertefuld leveroperation, hvis formål var at genoprette kropsfunktion, så lægemidlet Tarceva kunne benyttes imod den syge lever, (uden leverbiopsi) hvis patient havde fravalgt behandling, og operationen ikke skulle bruges til noget!

Den operation gjorde ondt, værre!

Bemærkning 4.
“Det er korrekt, at præparatet Tarceva ikke er udtrykkeligt nævnt i mailkorrespondancen med den ansatte hos Pfizer, men på det tidspunkt var Tarceva fra medicinalfirmaet Roche det eneste godkendte produkt til den behandling på det danske marked. Pfizer havde et tilsvarende produkt som endnu ikke var godkendt i Danmark.

Bodil skriver om journalnotatet af 6. december 2012, usandhed nr. 6

På Nettet kan man læse at lægerne siden 2004 har haft tilladelse til at bruge lægemidlet Iressa.

Ifølge referat fra Region Sjælland i 2012 valgte Region Sjælland i 2012 at bruge lægemidlet Iressa som 1 linje.

Det giver ikke overlæge Fahimeh Andersen ret til at omskrive lægemidlet Iressa til lægemidlet Tarceva i patientjournalen.