Vores og Hillerøds virkelighed

“Vores og Hillerøds virkelighed” er mine egne, personlige dagbogsoptegnelser sammenholdt med Hillerøds journaler i perioden august 2012 til maj 2013. For hver måned er der lavet en ‘Flipbook’ med journaler for hver enkelt dag på venstre side, og dagbogsoptegnelserne for den tilsvarende dato på den højre side. Find hver enkelt måned i dropdown menuen.