Det syge hus blogpost

”Lægesagkyndige” Styrelsen for patientsikkerhed

Posted on
Min afdøde kone Hanne, samt vores datter Mie.

Min afdøde kone Hanne, samt vores datter Mie. Lægejournaler er patienters sikkerhed for at lægernes beslutninger, samt plejernes behandlinger, bliver nedskrevet og videreformidlet, og følger patienten gennem hele sygdomsforløbet. Hvis patienten, under sygdomsforløbet er blevet fejlbehandlet, så kan de lægesagkyndige i erstatningssystemet (læs de 2 forrige opslag) samt klagesystemet (STPS) træffe deres afgørelser ud fra […]

Det syge hus blogpost

Lægesagkyndige (Ankenævnet for Patienterstatningen)

Posted on

De lægesagkyndige er: Sagsbehandlernes, juristernes og dommernes ”tolke” som skal ”oversætte” journaler og sagsakter til et sprog, som førnævnte personalegrupper kan forstå. Med en lægefaglig baggrund skal lægekonsulenterne forsøge, at klæde sagsbehandlerne på. Lægekonsulenterne kan ikke træffe afgørelser! Så når sagsbehandlerne har truffet en afgørelse, så er det jurister som kontrollerer at alt er gået […]

Det syge hus blogpost

”Lægesagkyndige”(Patienterstatningen)

Posted on

Er disse ”lægesagkyndige” følgende: 1. Politikernes/regionernes ”uvildige dommere” til at dømme imellem ret og uret i fejl/svigt af læger/hospitaler?? 2. Politikernes/regionernes ”betalte bødler” til at dække over lægernes/hospitalernes ”utilsigtede fremrykkede dødsfald”? Jeg stiller de 2 spørgsmål fordi 3 forskellige private/offentlige instansers lægesagkyndige har behandlet min sag i Patienterstatningen, Ankenævnet for Patienterstatningen (private instanser uden for politikeres/ombudsmandens tilsyn) samt […]