20170928_Anmodning fra Patienterstatningen om genoptagelse til ankenævnet for Patienterstatningen