Hvornår skal et dødsfald på sygehus meldes til politiet?

Jeg kan ikke svare generelt, men for mit vedkommende anmeldte jeg Hillerød Hospital til Politiet, da det var min eneste tilbageværende mulighed efter at have været syltet i sundhedsvæsenets klageinstanser på tredje år.   Jeg angav min indmeldelse den 20. februar 2017, og den lød således (bestemte navne er anonymiseret i dette indlæg):   Til Nordsjællands Politi Mandag den 20. Februar 2017   I 2013 sendte jeg min dagbog til min advokat, som fører min sag imod Hillerød Hospital. I 2016 har jeg for første gang set min afdøde kone Hanne Kjellerups journaler – og sammenholdt med dagbog, som blev sendt til advokat i 2013, er der store uoverensstemmelser imellem Hillerød Hospitals journaler og min dagbog.   Jeg mener, Hillerød Hospital har begået strafbare handlinger, fordi:   1. Journal den 8/11-2012 stemmer ikke overens med dagbog. Der er udeladelser og tilføjelser, som giver et andet situationsbillede. Journal er skrevet af læge X.   2. Journal den 6/12-2012 er et mødenotat, som ikke stemmer overens med virkeligheden. Fordi undertegnede var på kursus, og Hanne var hos kiropraktor den pågældende dato og tidsrum (bevis vedlagt). Journal skrevet af X.   3. Journal den 25/4-2013 afviger fra laboratorie udskrift. Ifølge laboratorieudskrift samt min dagbog havde afdelingen modtaget blodprøve, som viste forhøjede infektionstal (3 gange det højeste maximale normale tal), men der manglede levertal. Læge Y sendte en dødssyg patient hjem, selvom afdeling lå inde med info. Hillerød kontaktede os heller ikke efterfølgende, da de erfarede, at Hannes levertal var tårnhøje. Hun døde senere af ubehandlet levercancer.   4. I 2013 fremsendte jeg mail til regionsformanden, som bestilte en redegørelse hos Hospitalsdirektøren. Det...

Servicemeddelelse til Patienterstatningen

Når nu kommunikationsafdelingen i Patienterstatningen tilsyneladende ikke har haft tid til at opdatere deres hjemmeside, vil vi da mægtig gerne hjælpe dem 😊 Når en skade skal vurderes i Patienterstatningen, er der nogle forskellige ‘regler’ fra klage og erstatningsloven, som skaden bliver behandlet og vurderet ud fra: http://pebl.dk/Patientskader/Hvorda…   1. SPECIALISTREGEL: Der står om Specialistreglen:   RETTELSE TIL SPECIALISTREGEL:   “For at være sikker på, at ingen læger bliver dømt (og der derved skal udbetales erstatning), har vi KUN ansat lægekonsulenter som IKKE kan tyde/aflæse journaler (lægerne har jo alligevel redigeret/ændret/slettet/tilføjet i journalerne)”.     2. RIMELIGHEDSREGEL (også kaldet ‘tåleregel’): Der står om rimelighedsreglen: RETTELSE TIL RIMELIGHEDSREGEL: “Det må formodes/forventes, at har man haft oplevelser inden for denne regel, så har man først henvendt sig til “Styrelsen for Patientsikkerhed”, hvor sagsbehandling er så langsom, at din sag med sikkerhed bliver forældet. Har du anmeldt dine oplevelser til “Patienterstatningen” SAMTIDIGT med Styrelsen for Patientsikkerhed og INDEN FOR forældelsesfristen (som VI fastsætter), kan vi oplyse at: (Læs punkt 1 om specialistreglen). Dertil skal tilføjes: Er du uhelbredeligt syg patient, kan du selvfølgelig ikke komme i betragtning, fordi uhelbredelig må forventes = død inden for et halvt år. Så at lægerne har “overset” et par følgeskader/sygdomme, hører derfor til ligegyldigheder (hvor der handles, der spildes), fordi slutfacit var givet på forhånd. “ 3. APPARATURREGEL Der står om apparaturreglen:   RETTELSE TIL APPARATURREGEL:   “Apparatur fejler sjældent. Det er oftest læger som fejlaflæser apparater. Så derfor: Læs punkt 1om Specialistreglen. Eksempel: Erfaring fra Hillerød Hospital fortæller, at når læger ikke kan aflæse forskel på cyster og levermetastaser, så vælger de alligevel at foretage...

Åbent brev til regionsrådsformand, sundhedsminister og sundhedsordførere

Brevet er sendt den 19. marts 2017 pr. mail til: Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (Socialdemokratiet) Fungerende Sundhedsminister Karen Ellemann (Venstre) Kirsten Normann Andersen – Socialistisk Folkeparti Liselott Blixt – Dansk Folkeparti Jane Heitmann – Venstre May-Britt Kattrup – Liberal Alliance Brigitte Klintskov Jerkel (stedfortræder for Brian Mikkelsen) – Konservative Flemming Møller Mortensen – Socialdemokratiet Lotte Rod – Radikale Pernille Schnoor – Alternativet Peder Hvelplund – Enhedslisten Til regionsrådsformand, sundhedsminister samt sundhedsordførere som varetager patientsikkerhed samt retssikkerhed inden for sundhedsområdet. Hvornår åbner I jeres øjne?  Hvornår begynder I at lytte til vores – patienternes og de pårørendes – vidnesbyrd om forråelse i vores sundhedssystem og uligheden i vores retssystem?  Hvornår HANDLER I?  I 2012-2013 hvor jeg hver eneste dag kæmpede med de udfordringer, som ”verdens bedste sundhedsvæsen” medførte, skrev jeg dagbog i kort form, fordi jeg blev bombarderet med modsatrettede budskaber og derfor var nødt til at skrive ned for at bevare overblikket, og min forstand. Når jeg i 2016 læser mine notater, oplever/ genoplever jeg de dage, på samme måde som soldater der vender hjem fra krig med posttraumatisk stress. Skal jeg fortælle vores historie kort (hele historien kan læses på www.detsygehus.dk ) som vi oplevede i 2012-2013, så startede vores lidelser med en yngre læge, som regnede ud, at hun tjente flere penge ved at udskrive nyttesløse recepter ud, frem for at erkende at hun gættede (og gættede katastrofalt forkert) indtil min kone Hannes sygdom var blevet uhelbredelig. Patientombuddet har så godt nok bedømt lægens arbejde til at være ”under normal lægelig standard” – men uden konsekvenser for lægen på grund af at klagesystemet selv fastlægger en dato for forældelse, som, meget belejligligt for lægerne, kun falder ud til lægernes egen fordel. Via Bispebjerg hospital erfarede vi, at Hanne havde cancer i både lunger og...

At være pårørende…

Det er nok de færreste som ønsker at blive “pårørende til en uhelbredelig syg kræftpatient”. For mig var det heller ikke et valg! Det var en konstatering! Fordi selvfølgelig ville jeg gøre ALT for min kone Hanne. At være pårørende og kastebold imellem ’beregnende’ instanser Man kan få den fornemmelse som pårørende, at klagesystemet nærmest gør alt, hvad der står i deres magt for at undgå det, som man ellers som pårørende har en klar opfattelse af, at de er til for. Frister og ’forældelsesdatoer’ fastsættes tilsyneladende efter forgodtbefindende. Man får en fornemmelse af, at der arbejdes efter en slags bevidst obstruktion af den pårørendes vej gennem klagesystemets instanser, som man nærmest skal have en PDH i forvaltningsret for at have en jordisk chance for at kunne gennemskue. Eksempel: Patientombuddet fortalte mig, at den klage som jeg havde sendt over lægen, og som jeg fremsendte efter at have fået afgørelsen fra Patientklagenævnet, var forældet, fordi klagen skulle være fremsendt samtidigt med at jeg gik til Patientklagenævnet. ’Forklaring’ var, at “næser” forældes, hvis de ikke er påberåbt inden for 2 år, hvorimod erstatninger forældes efter 3 år fra at patienterstatningen vurderer at man burde have reageret. Hvis du, som jeg, har svært ved at forstå meningen med dén argumentation, så ved du hvordan jeg har det. Er det mennesker med indlevelsesevne som skriver den slags skrivelser – til pårørende, der befinder sig i deres livs mareridt? Det er svært at tro på. I min anke over denne afgørelse, skrev jeg følgende: At være pårørende med rollen som eneste faste holdepunkt og bindeled MIT livs “stormvejr” startede i sommeren 2012 hvor en læge på Bispebjerg hospital, helt koldt...

Åbent brev til regionsrådsformanden

Efter artiklen om journalsvindel i Helsingør Dagblad, lørdag den 14. Januar 2017, skrev jeg en mail til regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen. Da hun endnu ikke har svaret, har jeg valgt at offentliggøre mailen her:   Kære Sophie Hæstorp Andersen Hillerød sygehus fik før weekenden mulighed for at forsvare sig imod mine anklager om journal svindel i Helsingør dagblad. De svarede dagbladet følgende: “Helsingør Dagblad har bedt Nordsjællands Hospital om en kommentar til Kim Kjellerups sag i Patientklagenævnet. Svaret til Helsingør Dagblad er, at fordi sagen stadig er under behandling, kan hospitalet ikke kommentere den. “ Hillerød sygehus gambler med patienter og retssikkerhed I 2012 blokerede Hillerød sygehus for, at min uhelbredeligt syge kone, Hanne Kjellerup, kunne få en anden type medicin som var målrettet hendes type cancer (lungecancer med spredning til lever og lymfer).   Hvorfor vente på svar fra biopsin? Kontaktlægens begrundelse var, at man havde valgt ikke at vente på resultat af en smertefuld leverbiopcin og havde succesfuldt fået stoppet yderligere udvikling af lungecanceren (vi fik aldrig oplyst resultat af leverbiopcin, hvilket var afgørende for ændring af fremtidig behandling).   Konsekvensen var en overset levercancer Hanne døde i 2013 en meget smertefuld død som følge af at Hillerød først overså/ignorerede Hannes levercancer, og efterfølgende forsøgte at operere sig ud af deres fejltagelse ved en akut operation (akut operationen blev endda udsat flere gange på grund af manglende læger/operationsstuer).   En fejltagelse som forsøges skjules? I 2013 har Hillerød sygehus efter Hannes død tilføjet urigtige oplysninger i Hannes journaler. De har udeladt væsentlige oplysninger, samt tilsyneladende redigeret så meget i Hannes journaler, at min dagbog fra den periode og Hannes journaler er som nat og dag.   I 2013 har Hillerød sygehus ligeledes tilføjet et falskt mødenotat (Hanne, min søn og jeg kunne beviseligt ikke have været til stede)....

Har Hillerød Sygehus begået “Det Perfekte Mord”?

Jeg har, efter at Kenneth, Martin og Mies mor, og min hustru, “fik lov” til at afgå ved døden, skrevet til Vibeke Storm Rasmussen, Astrid Kragh, Nick Hækkerup, Kristian Thulesen Dahl m.fl. Jeg har været i TV2 Lorry samt været interviewet i stor artikel i Helsingør Dagblad, hvor jeg har gjort opmærksom på de skandaløse forhold på Hillerød Sygehus – eller som jeg har døbt min hjemmeside: “Det Syge Hus”.  Ingen har foretaget sig noget, hvilket jeg synes er uretfærdigt for alle de mennesker, som blev ofre for nedlæggelsen af Helsingør Sygehus og fik Hillerød Sygehus til at kollapse pga overbelægning, manglende personale med dertilhørende “utilsigtede hændelser” og “utilsigtede dødsfald”.  Når man klager til patientombuddet over Hillerød Sygehus (skete i januar 2015), skal man samtidigt søge erstatning i patienterstatningen (skete i foråret 2016). Fordi hvis man ikke gør det, så forældes sagen i Patienterstatningen.  Patientombuddet skrev i afgørelsen over min klage over Hannes læge, at lægegerningen havde været “under normal lægefaglig standard”. Patienterstatningen skrev, at sagen var forældet, så lægen var ikke erstatningsberettiget (erstatning var ikke mit formål). Lægen kunne ikke engang få en “næse” (dette var mit formål), fordi fristen på “næser” er to år.  Jeg fik et chock, da jeg læste patientskadeerstatningens begrundelse for at afvise mine klager over Hillerød Sygehus. Der stod en afvisning med beskrivelser af forløbet, som jeg  ikke kunne genkende. Ved at kontakte min advokat fik jeg læst op, hvad overlæge på onkologisk havde skrevet i lægejournal den 8. november 2012 (læs 8. november, side 5), hvilket var oplysninger jeg slet ikke kunne genkende, når jeg sammenholdt min egen håndskrevne og meget detaljerede...