Det syge hus blogpost

Lægesagkyndige (Ankenævnet for Patienterstatningen)

Posted on

De lægesagkyndige er: Sagsbehandlernes, juristernes og dommernes ”tolke” som skal ”oversætte” journaler og sagsakter til et sprog, som førnævnte personalegrupper kan forstå. Med en lægefaglig baggrund skal lægekonsulenterne forsøge, at klæde sagsbehandlerne på. Lægekonsulenterne kan ikke træffe afgørelser! Så når sagsbehandlerne har truffet en afgørelse, så er det jurister som […]

Det syge hus blogpost

”Lægesagkyndige”(Patienterstatningen)

Posted on

Er disse ”lægesagkyndige” følgende: 1. Politikernes/regionernes ”uvildige dommere” til at dømme imellem ret og uret i fejl/svigt af læger/hospitaler?? 2. Politikernes/regionernes ”betalte bødler” til at dække over lægernes/hospitalernes ”utilsigtede fremrykkede dødsfald”? Jeg stiller de 2 spørgsmål fordi 3 forskellige private/offentlige instansers lægesagkyndige har behandlet min sag i Patienterstatningen, Ankenævnet for Patienterstatningen (private instanser […]

Det syge hus blogpost

#DetVARmig 😏 Åbent brev til Regionsrådsformand og Borgmester

Posted on

Kære Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen og Borgmester i Helsingør Kommune, Benedikte Kjær   #DetVARmig😏 handler om at tage ansvar. Det kunne også have lydt: #Detvarmigdetgikudover 🤕 For hvad er patienter og pårørendes tilbageværende muligheder, når ansvarlige sundhedsfaglige (hospitalsdirektører, læger, lægesagkyndige  og sygeplejesker) ikke tager ansvar for deres handlinger?   Den […]

Det syge hus blogpost

#DetVARmig

Posted on

Kunne lægerne på Hillerød Hospital have risikeret en påtale samt en bøde på kr. 5000,- lige som “lægen i Svendborg sagen” ? Nej, det kunne de ikke !! Hvis læseren ikke kender til Svendborg sagen, så har lægerne på www.ugeskriftet.dk belyst problemstillingen. Hjemmesiden www.detkuhaveværetmig.dk har ligeledes en fyldig beskrivelse af […]

Det syge hus blogpost

Hvem beskytter hvem?

Posted on

At lægerne klager over “Styrelsen for patientsikkerhed” (STPS) kan der være relevante grunde til. Læs her historien om lægernes protest. Det vil jeg ikke underkende, da det er en faggruppe ligesom alle andre, der har krav på beskyttelse. Men når det så er sagt, så vil jeg som “stemme for […]