Det syge hus blogpost

Lægesagkyndige (Ankenævnet for Patienterstatningen)

Posted on

De lægesagkyndige er: Sagsbehandlernes, juristernes og dommernes ”tolke” som skal ”oversætte” journaler og sagsakter til et sprog, som førnævnte personalegrupper kan forstå. Med en lægefaglig baggrund skal lægekonsulenterne forsøge, at klæde sagsbehandlerne på. Lægekonsulenterne kan ikke træffe afgørelser! Så når sagsbehandlerne har truffet en afgørelse, så er det jurister som […]

Det syge hus blogpost

”Lægesagkyndige”(Patienterstatningen)

Posted on

Er disse ”lægesagkyndige” følgende: 1. Politikernes/regionernes ”uvildige dommere” til at dømme imellem ret og uret i fejl/svigt af læger/hospitaler?? 2. Politikernes/regionernes ”betalte bødler” til at dække over lægernes/hospitalernes ”utilsigtede fremrykkede dødsfald”? Jeg stiller de 2 spørgsmål fordi 3 forskellige private/offentlige instansers lægesagkyndige har behandlet min sag i Patienterstatningen, Ankenævnet for Patienterstatningen (private instanser […]