#DetVARmig 😏 Åbent brev til Regionsrådsformand og Borgmester

#DetVARmig 😏 Åbent brev til Regionsrådsformand og Borgmester

Kære Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen og Borgmester i Helsingør Kommune, Benedikte Kjær   #DetVARmig😏 handler om at tage ansvar. Det kunne også have lydt: #Detvarmigdetgikudover 🤕 For hvad er patienter og pårørendes tilbageværende muligheder, når ansvarlige sundhedsfaglige (hospitalsdirektører, læger, lægesagkyndige  og sygeplejesker) ikke tager ansvar for deres handlinger?   Den omsiggribende forringelse af basale serviceydelser og den stigende ansvarsforflygtelse og forsvar af egne faggrupper i sundhedsvæsnet, har flere årsager. Men lad mig nævne nogle meget afgørende grunde til Region Nordsjællands katastrofale svigt af patienter og pårørende, over en årrække. Almindelig anstændighed er blevet “en by i Rusland” Den 17/4-2018 kunne man læse i Helsingør dagblad om de skandaløse forhold, som bydes regionens borgere på “Nordsjællands hospital” i Hillerød. Retssikkerhed, patientsikkerhed samt almindelig anstændighed over for regionens borgere, er blevet “en by i Rusland”. Hospitalsdirektøren samt direktionen lyver og svindler over for borgerne – og tager alle midler i brug for at borgerne ikke får medhold i deres klager. Nordsjællands hospitalsdirektør har siden 2013 været yderst kreativ med at få lukket klagere ned ved at have oprettet et ‘massivt boldværk’ i form af en administration, der ikke er ansat for at yde service til borgerne, men for at hindre erstatningssager og utilfredse patienter i at komme igennem til hospitalets ledelse. Men disse forhold tager I politikere tilsyneladende ikke så tungt. Det har ihvertfald fald ikke fået nogen af jer til officielt at tage afstand fra Hillerøds metoder (men pt er der jo også lang tid til næste kommunevalg). Ingen har reageret og taget ansvar Jeg har til dags dato ikke hørt ét eneste menneske fra regionsrådet eller Helsingør byråd sige:...
#DetVARmig

#DetVARmig

Kunne lægerne på Hillerød Hospital have risikeret en påtale samt en bøde på kr. 5000,- lige som “lægen i Svendborg sagen” ? Nej, det kunne de ikke !! Hvis læseren ikke kender til Svendborg sagen, så har lægerne på www.ugeskriftet.dk belyst problemstillingen. Hjemmesiden www.detkuhaveværetmig.dk har ligeledes en fyldig beskrivelse af sagens aspekter. Hvorfor kunne Svendborg sagen ikke være sket på Hillerød Hospital? Fordi: •  På Hillerød ville en læge have opdigtet en historie og skrevet den i patientjournalen. •  En sygeplejerske ville have redigeret i patientens “dag til dag” for at få historien til at passe (note til Hillerød: husk at fjerne den oprindelige). •  “Styrelsen for Patientsikkerhed”, Patienterstatningen samt Ankenævnets lægesagkyndige i Region Hovedstaden ville alle have lukket øjnene for, at dødsyge patienter sendes hjem uden at blive tilset. •  Direktionen ville efterfølgende have nægtet at udlevere dokumentation på lægens udokumenterede påstande •  Hillerøds hospitalsdirektør’s ægtemand ville have ‘lukket sagen” i patientankenævnet “ Hillerød sagen” har jeg lagt dokumention for på www.detsygehus.dk. Inhabilitet er ikke et område for hverken klagesystemet eller regionsrådsformand Hvis man som anstændig borger har den overbevisning, at i et retssamfund som Danmark, så gælder loven om inhabilitet inden for sundhedsvæsenet – så kan jeg oplyse, at selvom loven er gældende, er der ingen til at håndhæve den, fordi regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen ikke involverer sig i habilitetssager. Så desværre får vi nok aldrig at vide, i hvor mange år hospitalsdirektørens ægtemand har været lægesagkyndig og tjent lidt “lommepenge” på at afgøre sager til Hillerøds fordel. Ingen vil tage ansvaret Svendborg sagen viser, at alle godt ved, hvad der gik galt, men ingen vil tage...
Er du advokaten der kan vinde erstatningssager i klagesystemet?

Er du advokaten der kan vinde erstatningssager i klagesystemet?

  Advokat søges til erstatningssag i byretten Min kone døde af ubehandlet leverkræft i juni 2013. Jeg tog kontakt til advokat allerede før hun døde, men grundet sjusk på advokatkontoret, lå min sag under “ubehandlede sager” i inbox – og derfor blev skaden først anmeldt til patienterstatningen i januar 2015 (dog inden for tidsfrist). Min klage var, at vi blev nægtet udlevering af vævsprøve, blev blokeret for levetidsforlængende medicin mod levercancer samt udsat for generel svigt i dag til dag behandling og sygepleje, grundet et kaotisk hospital under ombygning. Alle disse forhold gjorde, at man overså/ignorere en galopperende leverkræft, med dødelig udgang. Sagen har kørt siden januar 2015 og er blevet afgjort i Patienterstatningen, Ankenævnet samt Styrelsen for Patientsikkerhed i 2017, hvilket læsere af det syge hus har kunnet følge med i. Alle instanser har afvist min klage. Efter gennemgang af alle sagsakter fra disse tre instanser er jeg løbende stødt på flere foruroligende forhold, hvilket har gjort, at jeg er gået til ombudsmanden samt bedt Styrelsen for Patientsikkerhed om genoptagelse af min sag. Derudover agter jeg at tage min sag op i byretten med henblik på erstatning, hvilket jeg stadig mener jeg har krav på grundet ulovlig sagsbehandling i klagesystemet (inhabile læger, udokumenterede påstand fra patientens læge samt journalsvindel ignoreres totalt i afgørelserne). Jeg er pt ‘bundet på hænder og fødder’ da der er larmende tavshed fra både Patienterstatningen, ombudsmanden samt Styrelsen for Patientsikkerhed. Jeg søger derfor en advokat med erfaring inden for erstatning vedrørende personskade, som kan føre min sag i det civilretslige system – og endnu vigtigere, at det er en advokat som tror på at...
Hvem beskytter hvem?

Hvem beskytter hvem?

At lægerne klager over “Styrelsen for patientsikkerhed” (STPS) kan der være relevante grunde til. Læs her historien om lægernes protest. Det vil jeg ikke underkende, da det er en faggruppe ligesom alle andre, der har krav på beskyttelse. Men når det så er sagt, så vil jeg som “stemme for uhelbredeligt syge kræftpatienter fra onkologisk afdeling på Hillerød Hospital” fortælle historien fra en pårørendes vinkel. Fordi når STPS i deres afgørelse i min sag: 1. Lukker øjnene for at en læge sendte en dødssyg patient hjem uden at tilse patienten (blodprøver beviser at lægens handling var dybt uansvarlig). 2. Godtager “dag til dag journaler” som tydeligt var ‘fabrikeret’ for at imødegå klager fra pårørende (se indlæg om svindel med ‘dag til dag journaler’) 3. Afviser klager fra pårørende med, at godt nok må Hillerød Hospital ikke smide 5 mdrs “dag til dag journaler” væk, men når de nu er væk, så findes der ikke bevis for, at Hillerød Hospital vanrøgtede sine patienter. Og derfor frikendes Hillerød Hospital for klagen (pårørendes dokumentation ignoreres). 4. Accepterer at patienter nægtes udlevering af deres vævsprøve med henblik på at opnå levetidsforlængelse. Undlader at behandle følgesygdomme, med begrundelsen “det er ikke grundsygdommen”. 5. Tillader at læger kan oprette journaler hvori “patient og ægtefælle og deltagende søn bekræfter at man frasiger sig yderligere behandling” uden at fremlægge dokumentation på, at denne konsultation reelt har fundet sted (vores børn har aldrig deltaget ved konsultationer). Dertil kan jeg dokumentere mails, som beviser at vi var blevet tilbudt kemo imod følgesygdomme. 6. Undlader at forholde sig til, at der den 17/9-2012 er blevet oprettet en ‘udskrivelsessamtale”, hvor min...
Har Hillerød onkologisk “opfundet” deres eget journalsystem?

Har Hillerød onkologisk “opfundet” deres eget journalsystem?

  Jeg har d. 16. November 2017 modtaget afgørelsen fra “Styrelsen for patientsikkerhed” (STPS). STPS har bl.a. skrevet i afgørelsen, at “plejen ikke var under normal faglig standard” Dét undrede mig MEGET, så jeg satte mig for at finde ud af hvordan STPS kunne “gå så galt i byen”. STPS skriver indledningsvist, at “hvor intet andet er anført, henholder man sig kun til journalerne”. Jeg kan så tilføje at “intet andet er anført”. “Dag til dag” journalerne fra aktindsigt 2013 Min advokat har i 2013 modtaget “dag til dag” journalerne og sendt dem videre til mig i 2015, da jeg erfarede, at der var en verden til forskel på journalerne og min egen dagbog fra samme periode. Jeg printede “dag til dag” journalerne fra 2013 ud for at kigge nærmere på dem. Efter at have nærlæst “dag til dag” journalerne for 2012, så kan jeg bedre forstå, hvorfor Hillerød Hospital har fået journalerne fra 2013 til at “forsvinde”. Det er til dato Hillerød Hospitals værste forsøg på at få omskrevet virkeligheden !! Jeg kan oplyse mine læsere om, at “dag til dag” journalerne er sygeplejerskernes håndskrevne “redskab” til at overlevere oplysninger om den daglige pleje. Disse håndskrevne sider sættes i ringbind. Og det er disse sider, som er blevet scannet og sendt til mig. Det undrede mig at: OBS 1!)  Da jeg printede siderne ud fra aktindsigt 2013 skulle der have været 7 ark, fordi sidetal hedder 1a+2b+3a, osv. Indtil 14b. Der var 8 ark! OBS 2!) Tilsyneladende har onkologisk afd. indført deres eget sidenummereringssystem, fordi siderne hedder 1a+2b-3a+4b-5a+4b (??) – 5a (igen??) +6a (??) -7a+8b-9a+10b-11a+12b-13a+14b. Se alle “14” (16)...
Svaret på et simpelt spørgsmål – retfærdighed eller justitsmord?

Svaret på et simpelt spørgsmål – retfærdighed eller justitsmord?

Jeg postede nedenstående meningsmåling på Facebook, hvor jeg bad læserne om at læse mit brev til Hannes egen læge og tage stilling til, om vi ud fra dette brev skulle have frasagt os ny leverbiospi og dermed yderligere behandling. Efter 23 afstemninger synes jeg godt, at jeg kan tillade mig at lukke afstemningen. For resultatet er entydigt. Ca 1/4 af de 98 besøgende på opslaget har afgivet deres stemme. Resultatet er 100% : NEJ vi frasiger os ikke leverbiopsi og dermed yderligere behandling. Har Fahimeh Andersen og hendes inhabile lægekolleger et forklaringsproblem?? Det tror jeg nok de har! Konteksten for det simple spørgsmål For at forstå den afgørende betydning af dette simple spørgsmål (JA, vi frasiger os kontra Nej vi frasiger os ikke) synes jeg, at læserne af Det Syge Hus skal have hele den sammenhæng, som brevet indgår i. Det er selve brevet, skrevet af mig til egen læge (med mailkorrespondance vedlagt fra Pfizter), lægens følgebrev til Fahimeh Andersen (hvor hun forklarer hvorfor hun sender brevet) samt Fahimeh Andersens journalnotat af 6 december, hvori hun er ‘helt uforstående over for brev fremsendt af pt’s egen praktiserende læge’. Læs ved at klikke på billedet herunder: Stadig intet svar på ukodumenteret påstand i journal Dags dato har jeg stadig ikke modtaget dokumentation på følgende påstand i journalnotat af 6. december 2012: “I følge hvad jeg kan se, fremsendt fra pt’s praktiserende læge, ønsker pt ikke nogen, nye former for biopsi, og ved denne konsultation bekræfter pt og ægtefællen og deltagende søn, at de er indforståede med det aktuelle svar” Dette til trods for, at jeg har forespurgt Bodil Dejgaard, Sundhedsjuridisk...

Patienterstatningen er regionerne og lægernes narresut til fejlbehandlede patienter

NARRESUT Nr.1: I efteråret 2012 var en yngre læge – som fokuserede mere på at skrive ubrugelige recepter ud, frem for at lytte og behandle sin patient – årsag til, at min hustru Hanne fik konstateret uhelbredelig lungekræft, med spredning til lever og lymfer. ‘Under normal lægelig standard’ får ingen konsekvenser Styrelsen for patientsikkerhed meddelte mig et par år efter Hannes død, at lægens behandling havde været ‘under normal lægelig standard’. Den meddelelse sendte jeg videre til patienterstatningen. En sag bliver hurtigt forældet Jeg fik hurtigt svar fra patienterstatningen om, at min sag var forældet. Patienterstatningen havde vurderet, at imens Hannes dødskamp foregik, kunne jeg da godt have anmeldt vores lægecenter. Et lægecenter, som vi var dybt afhængige af i Hannes sidste levetid. Resultatet er forvisning fra eget lægecenter Et par måneder efter Hannes død, ringede ledende læge af lægecentret til mig og fortalte, at fordi jeg havde kontaktet en advokat, ville hun bede mig om at skifte lægecenter. Jeg tør ikke tænke på, hvordan Hannes sidste tid var endt, hvis jeg havde fulgt patienterstatningens anvisninger. NARRESUT NR. 2 Hanne blev tilknyttet Hillerød onkologisk afdeling. Efter næsten 1 års vanrøgt fik Hanne endelig fred. (efter et forløb med fejl på fejl, på et kaotisk hospital under ombygning). Hun døde af en ubehandlet levercancer. Belært af narresut nr 1 Belært af erfaringen fra narresut nr. 1. anmeldte jeg fejlbehandlingen inden for tidsrammen på 2 år efter døden. Inden Hanne døde havde jeg skrevet til daværende regionsrådsformand, Vibeke Storm Rasmussen, som med det samme forlangte en redegørelse af hospitalsdirektør for Hillerød, Bente Ourø Rørth. Hospitalsdirektøren frikender sit hospital Bente Ourø Rørth, skrev...
Når aktindsigt viser forskellige ‘fakta’

Når aktindsigt viser forskellige ‘fakta’

Hvis man som jeg har oplevet store urimeligheder i sundhedsvæsen (kaos pga. lukning af Helsingør Sygehus), så kan man klage til regionsrådsformanden. Regionsrådsformanden bestiller en redegørelse Det gjorde jeg efter min kones død i 2013. Vibeke Storm Rasmussen bestilte en redegørelse fra Hillerød Hospital. Hillerød sendte en redegørelse, hvori de henviste til en scanningsbeskrivelse af en CT scanning. I redegørelsen står der: “Hanne Kjellerup havde forhøjede Ieverenzymer, som ikke kunne forklares ud fra scanningsbilledet, idet forandringerne i leveren blev bedømt til at være cyster.” Her blev der altså konstateret, at der VAR konstateret forandringer i lever. Ved en senere ultralydsscanning den 26. april blev det konstateret, at der var levermetastaser og galdestase i venstre leverlap. Hillerød frikender sig selv og advokat får ikke aktindsigt i scanninger Lægerne havde ikke givet min kone kemo imod levercancer, selv om hendes diagnose fra Bispebjerg Hospital lød på lunge og levercancer (hun døde af en ubehandlet levercancer). I redegørelsen frikendte Hillerød Hospital sig selv. Min advokat søgte aktindsigt på Hillerød Hospital, men fik IKKE udleveret nogen scanningsbeskrivelser. Politikerne henviser til klagesystemet Vibeke Storm Rasmussen henviste til patientklagenævnet/ankenævnet/styrelsen for patientsikkerhed. Det samme gjorde øvrige politikere. Formentlig fordi de ved, at så er den sag parkeret i årevis og dermed en bekvemmelig måde at lukke øjnene og fralægge sig ansvar (politikere kommer og går, kun deres fejltagelser består). Først 3 år efter ‘vågner’ Styrelsen for Patientsikkerhed Sagen bliver i hvert fald ‘syltet’ godt og grundigt. Først efter 2 år og 8 mdr har Styrelsen for Patientsikkerhed meddelt mig, at min klage over svigt og forsømmelser i forbindelse med min kones sygdomsforløb på Hillerød Hospital, ikke er...
Efterlysning!

Efterlysning!

På Hillerød er min afdøde kones “dag til dag meddelelser” (som sygeplejerskerne bruger til overlevering) blevet væk. I hvert fald stopper meddelelserne den 29. januar 2013, på trods af at min kone var indlagt indtil 15. maj 2013. Se dokumentation her. Hvis dag til meddelelser er fortsat (hvilket man må formode at de har gjort), ville der have stået i datoerne 3/5-2013 – 15/5-2013), at plejepersonalet pga overbelægning samt manglende personale ikke fik fjernet tømte dropposer i tide med skift af dropnål nærmest dagligt (8 gange på 10 dage). Jeg er fuld af forståelse for, at den sygeplejerske (som blev så frustreret over, at det nu var gået galt med drop igen den 9/5-2013, og som forlangte, at en lungecancerpatient med væskefyldt lunge skulle rulles om på siden for at få en stikpille i stedet for droppose) IKKE er interesseret i at dag til dag meddelelserne fra den periode ser offentlighedens lys. Fordi udover at fremkalde et 2 timer langt ukontrollerbart hosteanfald, samt at stikpille havnede i ‘forkert hul’, så fik den pågældende sygeplejerske ‘stuearrest’ af det øvrige personale (vi så hende ikke mere). Den sygeplejerske som gik til ledende sygeplejerske og forlangte, at jeg blev ‘hjemsendt’ et døgn før min kone blev overflyttet til Louiselund, er selvfølgelig HELLER IKKE interesseret i, at dag til dag meddelelserne kommer frem. Fordi årsag til ‘hjemsendelse’ var, at jeg på nærmeste hold oplevede et dødsfald på stue 10, som ikke blev anmeldt til politiet, hvilket det ellers skal i følge loven. ALLE de andre sygeplejersker på afd 0861 sagde til mig, at jeg skulle klage over de forhold, som de uhelbredeligt dødsyge patienter blev budt. Min klage er endnu...
Åbent svar til sundhedsministeren, regionsrådsformand samtlige partiers sundhedsordførere

Åbent svar til sundhedsministeren, regionsrådsformand samtlige partiers sundhedsordførere

Brevet er sendt den 15. juni 2017 pr. mail til: Sundhedsminister Ellen Thrane Nørby (Venstre) Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (Socialdemokratiet) Kirsten Normann Andersen – Socialistisk Folkeparti Liselott Blixt – Dansk Folkeparti Jane Heitmann – Venstre May-Britt Kattrup – Liberal Alliance Brigitte Klintskov Jerkel (stedfortræder for Brian Mikkelsen) – Konservative Flemming Møller Mortensen – Socialdemokratiet Lotte Rod – Radikale Pernille Schnoor – Alternativet Peder Hvelplund – Enhedslisten Til sundhedsministeren, regionsrådsformand samtlige partiers sundhedsordførere, som varetager patientsikkerhed inden for sundhedsområdet I fik en henvendelse fra mig den 19. marts 2017, som var et åbent brev til Sundhedsminister, regionsrådsformand samt alle partiers sundhedsordførere. Brevet postede jeg også på min hjemmeside www.detsygehus.dk og kan læses her, hvis I skulle have brug for at få det genopfrisket. Jeg modtog den 9. juni svar fra Sundhedsminister Ellen Thrane Nørby. Som dog ikke svarede mig direkte men havde bedt en ‘Trine Berner Madsen’ om at svare for sig. Svaret lyder således: Kære Kim Kjellerup  Sundhedsminister Ellen Trane Nørby har bedt mig takke for samt besvare din henvendelse af 19. marts 2017 vedrørende din kones sygdomsforløb og efterfølgende klage til Styrelsen for Patientsikkerhed samt anmeldelse til Patienterstatningen.  Jeg vil gerne begynde med at slå fast, at det altid er beklageligt, når patienter og pårørende har oplevet, at en sundhedsydelse ikke er tilstrækkeligt god eller i øvrigt er utilfreds med et forløb inden for sundhedsvæsenet.  Du oplyser i din henvendelse, at Patientombuddet fandt, at lægens arbejde var under normal lægelig standard, men at dette ikke fik konsekvenser for lægen grundet forældelse.  På baggrund af det oplyste lægger ministeriet til grund, at du har klaget til Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, som sekretariatsbetjenes...